Καλές πρακτικές

14ο Γυμνάσιο Αθηνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Σχολεία ανοιχτά στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας

Σχολεία ανοιχτά στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

14ο Γυμνάσιο Αθηνών

10 τμήματα Α' (4), Β' (3), Γ' (3) 25 εκπαιδευτικοί


Διευθυντής Σχολείου

Αγγελή-Παπανδρέου Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 • Βήμα 1: Δημιουργήθηκε η Ενεργειακή Ομάδα από μαθητές, υπεύθυνη για τη συνολική προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή στο σχολείο.
 • Βήμα 2: Δημιουργήθηκε το Ενεργειακό Συμβούλιο στο οποίο εκτός από τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν το Πρόγραμμα και τρεις εκπροσώπους της Ενεργειακής Ομάδας, συμμετείχε η Διευθύντρια, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και η επιστάτης
 • Βήμα 3: Αρχική αποτύπωση της κατάστασης του σχολείου από το Ενεργειακό Συμβούλιο.
 • Βήμα 4: Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια.
 • Επίσκεψη και ενημέρωση στο Σεράφειο.
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Το κλίμα αλλάζει" και στο Girl’s Day/πράσινα επαγγέλματα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
 • Προβολή σχετικών videos και Power Points.
 • Βήμα 5: Λεπτομερής Ενεργειακή Περιήγηση του σχολείου, κατάρτιση ενεργειακού προφίλ του σχολείου: παρατήρηση και την καταγραφή σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, μετρήσεις με χρήση κατάλληλων επιστημονικών οργάνων ειδικής βαλίτσας (από το Βερολίνο), καταγράφοντας τη θερμοκρασία, τον φωτισμό, την υγρασία και την ποιότητα του αέρα CO2 στους χώρους του σχολείου και βγάζοντας συμπεράσματα σχετικά με την ορθολογική ή όχι συμπεριφορά των χρηστών του κτιρίου.
 • Βήμα 6: Αποτύπωση ενεργειακού χάρτη του σχολείου, προτάσεις για ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας σε αυτό. Σύνταξη οικοκώδικα του σχολείου με στόχο την αλλαγή στάσης μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Βήμα 7: Διάδοση των αποτελεσμάτων της εργασίας της Ενεργειακής Ομάδας στη σχολική κοινότητα: Έργα: αφίσα, video*, comic, εικαστική ομπρέλα, εικαστική λάμπα, κολάζ, ενεργειακή γωνιά, ετικέτες στους διακόπτες φωτισμού, πανό, power point.
 • Βήμα 8: Δράσεις στη γειτονιά του σχολείου, με στόχο να παρακινηθούν οι πολίτες να πάρουν πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων: Ειρηνική πορεία μέχρι την Τεχνόπολη μαζί με μαθητές 70 σχολείων της Αθήνας. Έκθεση των έργων στην Τεχνόπολη.Ραδιοφωνική συνέντευξη μαθήτριάς μας στον 9.84.
 • Βήμα 9: Καταγραφή αναγκαίων κτιριολογικών παρεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου.
 • Βήμα 10: Αξιολόγηση του Προγράμματος
 • Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, αρχικό και τελικό, με στόχο την ανάδειξη των γνώσεων και των στάσεων σχετικών με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ευαισθητοποίησης στην κλιματική αλλαγή πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
 • * Video: 14o Γυμνάσιο.mov <https://drive.google.com/file/d/1MIXpagDKOhj0oWMnCszMxzAGQOyzkXEg/view?usp=drive_web>

Αποτελέσματα / επίδραση

Τα έργα αφίσα, video*, comic, εικαστική ομπρέλα, εικαστική λάμπα, κολάζ, ενεργειακή γωνιά, ετικέτες στους διακόπτες φωτισμού, πανό, power point.

Ευαισθητοποίηση, γνώσεις, στοχασμός, διεύρυνση οριζόντων, αλλαγή στάσης και υπευθυνότητα σε περιβαλλοντικά θέματα

Απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικών, οργανωτικών, συνεργασίας, χρήσης τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιώνΣυνεργασίες

 • Το πρόγραμμα « ΣΧΟΛΕΙΑ ANOΙΧΤΑ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», υλοποιήθηκε από τον Δήμο της Αθήνας με τη συνεργασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Άνεμος Ανανέωσης”, της Γερμανικής Πρωτοβουλίας Πολιτών “Respect for Greece” και του ανεξάρτητου Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου UFU (Unabhängiges Institut für Umweltfragen) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
 •  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βολίκα Μαρία, Αγγελή-Παπανδρέου Ειρήνη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Με τις δραστηριότητες των μαθητών στο σχολείο (πχ μετρήσεις), με την τελική παρουσίαση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα, γονείς και 3 συνεργάτες του προγράμματος (από Βερολίνο & Αθήνα), με την ειρηνική πορεία, την έκθεση των έργων και τη ραδιοφωνική συνέντευξη στην Τεχνόπολη.

 


Στόχος δράσης

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής - Η αλλαγή συμπεριφοράς σε περιβαλλοντικά θέματα αλλά στάση ζωής ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες--

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Γονείς, ευρύτερη κοινωνία

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2018-Οκτώβριος 2019

Τόπος Δράσης

Αθήνα
Videos 3

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation