Σχέδια μαθήματος

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καρπενησίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

"Σώμα και νερό"

"Σώμα και νερό"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καρπενησίου

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Διευθυντής Σχολείου

Τσιγαρίδας Δημήτρης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • ενίχυση της αυτονομίας και των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης
  • σωματική άσκηση
  • εκμάθηση κολύμβησης
  • επαφή με το νερό 
  • συνεργασία & ομαδικότητα
  • ψυχική ευεξία
  • τήρηση κανόνων
  • κοινωνικοποίηση

Αποτελέσματα / επίδραση

-Για πολλούς μαθητές το πρόγραμμα έχει αποτελέσει τη μόνη ευκαιρία για επαφή με τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού και της κολύμβησης, καθώς μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση σε τέτοιου είδους ερεθίσματα.

-Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι και να λειτουργούν βάση προγράμματος.

-Βελτιώνουν τις δεξιότητες αυτοεξυπήρετησης και ασκούνται στην τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής.

-Έρχονται σε επαφή με το νερό, μαθαίνουν να κολυμπούν και να είναι ασφαλείς στο νερό.

-Μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και να συνεργάζονται.

-Βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και δοκίμαζουν νέους τρόπους εκγύμνασης.Συνεργασίες

-Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

-Δήμος Καπενησίου

-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

-Ναυαγοσώστες

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τσιγαρίδας Δημήτρης, Νιώπα Στέλλα

Στόχος δράσης

-Εκμάθηση κολύμβησης -Βελτίωση φυσικής κατάστασης -Εκμάθηση κανόνων ατομικής υγιεινής -Ενίσχυση της εικόνας εαυτού και των δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης -Συνεργασία και ομαδικότητα

Χρόνος δράσης

5 μήνες. Μήνας έναρξης ορίζεται ο Ιανουάριος του 2019.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation