Σχέδια μαθήματος

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

"Μια θάλασσα πλατιά...''

"Μια θάλασσα πλατιά...
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


Διευθυντής Σχολείου

Ιωαννίδου Ευδοξία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η Β' τάξη του Eλληνογερμανικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου (Athener Schule), με αφόρμηση το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας, ασχολήθηκε με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη ρύπανση των υδάτων και των ακτών, καθώς και τα απειλούμενα είδη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η τάξη μας συνεργάστηκε με τη Μ.Κ.Ο ''Aegean Rebreath'' και ενημερώθηκε αναλυτικά για τα παραπάνω θέματα. Τα παιδιά δημιούργησαν ζωγραφιές, αφίσες, κατασκευές, κείμενα, ποιήματα, αρχεία ήχων και βίντεο για να περάσουν το δικό τους μήνυμα για τη θαλάσσια ρύπανση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η ακόλουθη ιστοσελίδα, στην οποία είναι συγκεντρωμένα όλα τα έργα των παιδιών.

https://athenerb.wixsite.com/website

Τέλος, σε συνεργασία με την ''Aegean Rebreath'', είχε προγραμματιστεί η δράση καθαρισμού μίας παραλίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα της δράσης είναι τα έργα των παιδιών που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://athenerb.wixsite.com/website .

Τα τελικά αποτελέσματα της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών, των οικείων τους και της σχολικής μονάδας στα υπό μελέτη θέματα. Συνεργασίες

Η τάξη μας συνεργάστηκε με τη Μ.Κ.Ο ''Aegean Rebreath'', εθελοντές της οποίας ήρθαν στο σχολείο και μας ενημέρωσαν για τη θαλάσσια ρύπανση. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, εκπονήθηκαν όλα τα έργα των μαθητών, καθώς και η ειδική ιστοσελίδα στην οποία είναι αναρτημένα.

Τέλος, είχε προγραμματιστεί η δράση καθαρισμού μίας παραλίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Λυδία Βελή, Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα που αφορούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη ρύπανση υδάτων και ακτών.

Χρόνος δράσης

Ο χρόνος της δράσης ήταν όλη η σχολική χρονιά.
Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation