Σχέδια μαθήματος

8o Νηπιαγωγείο Φλώρινας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8o Νηπιαγωγείο Φλώρινας

Το 8ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νηπιαγωγεία της πόλης (4/θέσιο Νηπιαγωγείο) με 9 εκπαιδευτικούς και 4 τμήματα.το σύγχρονο σχολείο καλείται να συμβάλει ενεργά στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία υγιών μαθητικών συνόλων που θα ανταποκρίνονται στα ποιοτικά ερεθίσματα μάθησης ενός σύγχρονου και ανοιχτού σχολείου μάθησης.


Διευθυντής Σχολείου

Ελένη Μάγκου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με το πρόγραμμα «Πράκτορες της Γνώσης»  το 8ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας εγκαινίασε  τη νέα διαδικασία της εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης λόγω κορωνοϊού. Το διδακτικό προσωπικό του 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη μικτή μάθηση ((Blended-Learning), δηλαδή τον συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης.

Πρωταρχικός στόχος της προσπάθειας ήταν η επικοινωνία με τους μαθητές μας και η κατά το δυνατόν συνέχιση της σχολικής ζωής. Κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λάβαμε υπόψη τις βασικές αρχές και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της προσχολικής εκπαίδευσης και τους στόχους του ΔΕΠΠΕΣ: Διαθεματική προσέγγιση, βιωματική μάθηση, ενεργητική μάθηση, παιδοκεντρισμός, σχέδια εργασίας, παιχνίδι. Με βάση αυτές και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προτείναμε αντίστοιχες δραστηριότητες, οργανώσαμε αποστολές που δίνονταν-μία αποστολή κάθε εβδομάδα-με στόχους, πληροφορίες, χρονοδιάγραμμα, ανατροφοδότηση.

Η ομάδα σχεδιασμού δραστηριοτήτων αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και υπεύθυνες για την ανάρτηση τους ορίστηκε η ομάδα υποστήριξης ΤΠΕ Γεωργάκη Αικατερίνη και Μαβίδου Στέλλα.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι,  καθώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση αυτόνομα να υλοποιήσουν δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρά μόνο με τη συμμετοχή και τη συνδρομή των γονιών τους, πρωταρχικό μέλημα στην παρούσα φάση είναι η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών. Και για τις δυο μορφές διδασκαλίας(σύγχρονη-ασύγχρονη), λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών μας, η υποστήριξη και συνεργασία των γονέων κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία, η επαφή, η αλληλεπίδραση των δασκάλων με τους μαθητές μας.

Ας αναλύσουμε, λοιπόν, τη νέα διαδικασία της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτικοί του 8ου Νηπιαγωγείου  αποφάσισαν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους για θέματα περιβαλλοντικά και γνωριμίας της ζωής των εντόμων και των φυτών. Για να το πετύχουν αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακίνηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο, δημιουργήσαμε δυο ήρωες, δυο παιδιά και φτιάξαμε και κόμικ. Εξερευνήσαμε, λοιπόν, τον κόσμο με τη βοήθεια δύο παιδιών, των ιδρυτών της Σχολής Πρακτόρων της Γνώσης, της Αγάπης και του Μελέτη! Για να πετύχουν, όμως, θέλουν τη βοήθεια των παιδιών του σχολείου μας! Το κάλεσμα του σχολείου λοιπόν προς τα παιδιά ήταν να γίνουν όλα υποψήφιοι Πράκτορες της Γνώσης, να συνεργαστούν, να μελετήσουν, να μάθουν, να γνωρίζουν τον κόσμο μας με τελικό σκοπό να προσπαθήσουν να τον σώσουν. Κάθε εβδομάδα- κάθε Σάββατο- η Αγάπη και ο Μελέτης έδιναν στα παιδιά το θέμα  που μας απασχολούσε όλη την εβδομάδα με ευχάριστες  δραστηριότητες  και 1 τελική αποστολή. Επίσης, κάθε εβδομάδα αποστέλλαμε στα παιδιά και σποτάκι  παρακίνησης με σαφείς οδηγίες για  την αποστολή. Αποστέλλαμε και το pdf και το ebook  της αποστολής με τις δραστηριότητες με τους στόχους, τις δραστηριότητες, την αποστολή και τα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας και τα διαδικτυακά παιχνίδια είτε φτιάχνονταν από εμάς είτε από άλλους αξιόλογους συναδέλφους και εξυπηρετούσαν τους στόχους της θεματικής μας ενότητας.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου μας, διήρκησε δύο μήνες, όσο περίπου τα σχολεία ήταν κλειστά, λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα «Πράκτορες της Γνώσης»  διήρκησε ένα μήνα  με καταληκτική ημερομηνία το άνοιγμα των σχολείων στις 1 Ιουνίου. Το σχέδιο εργασίας αφορά τη περιβαλλοντική μας συνείδηση και κατά τη διάρκειά του γνωρίσαμε τα έντομα και τα φυτά ,την αναγκαιότητά τους στη ζωή μας, προσεγγίσαμε έννοιες και διαδικασίες  σχετικές με το θέμα, όπως τα οφέλη από τη μέλισσα και την πεταλούδα, τον κόσμο της μέλισσας, τον κύκλο ζωής της πεταλούδας τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει κ.α.  Όλα τα παραπάνω τα προσεγγίσαμε διαθεματικά, διαδραστικά και με όσο το δυνατό ευχάριστο τρόπο.

Βοήθησε τα παιδιά να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να κατακτήσουν όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για να μπορούν να αναγνωρίσουν το ρόλο που παίζουν τα έντομα και τα φυτά στη ζωή μας και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Γιατί τα παιδιά είναι οι πολίτες που θα διαχειρίζονται και θα  επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήματα στο μέλλον, είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Εξερευνήσαμε λοιπόν και μάθαμε πολλά για:

 • 1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΟΙΞΗ
 • 1η Ειδική αποστολή: ΕΝΤΟΜΑ και ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
 • 2η Ειδική αποστολή: ΕΝΤΟΜΑ
 • 3η Ειδική αποστολή: ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ-ΦΥΤΑ
 • 4η Ειδική αποστολή: ΦΡΟΥΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

Επίσης, είχαμε και θεαματικά αποτελέσματα των δράσεων! Παραγόμενο υλικό:

 • 1η Αποστολή: Βίντεο με τις φωτογραφίες σας ως αναμνηστικό της Γιορτής της Μητέρας
 • 2η Αποστολή: Βίντεο με τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες που συλλέξαμε για τα έντομα   
 • 3η Αποστολή: α)Φυτολόγιο β) Βίντεο με τη διαδικασία του φυτέματος
 • 4η Αποστολή: Συνταγολόγιο- δημιουργίες των παιδιών με τους γονείς τους με βάση τα φρούτα της Άνοιξης

Σχετικά links: στο επισυναπτόμενο pdf

 

 Συνεργασίες

Λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε με άλλους φορείς που είχαμε υπόψη μας όπως:

 • με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο του Πρασίνου του Δήμου Φλώρινας
 • με έναν μελισσοκόμο της περιοχής μας
 • με γεωπόνο
 • με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτης
 • με επισκέψεις στο δάσος, σε πάρκα κ.α

Συνεργαστήκαμε όμως με επιτυχία με τους γονείς των παιδιών του σχολείου μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ειδικά σε αυτή την ηλικία. Και οι δυο, εκπαιδευτικοί και γονείς είχαμε κύριο μέλημα το καλό των παιδιών μας.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βασιλειάδου Κυριακή- Βασιλοπούλου Δήμητρα-Βάσσου Στεργιανή- Βρακότα Κατερίνα-Γεωργάκη Κατερίνα-Μαβίδου Στέλλα-Μάγκου Ελένη- Μητσιάδη Μαρία- Χριστοπούλου Φλώρα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Τα αποτελέσματα των δράσεων παρουσιάστηκαν στους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, στους φορείς Εκπαίδευσης, στην τοπική κοινωνία.


Στόχος δράσης

1.Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση 2.Να γνωρίσουν τα έντομα και τα φυτά 3.Να προσεγγίσουν έννοιες και διαδικασίες σχετικές με το περιβαλλοντικό θέμα 4.Να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα 5. Να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες

Χρόνος δράσης

Μάιος 2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation