Καλές πρακτικές

14o Nηπιαγωγείο Κομοτηνής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

14o Nηπιαγωγείο Κομοτηνής


Διευθυντής Σχολείου

ΧΡΥΣΗ ΝΤΟΓΚΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
 • ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌ
 • ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ                                  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΕΚΤΟΣ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΝΑ ΤΟ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ
 • ΝΑ ΤΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ                                                                                                         

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΤΟΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
 • ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΟΥΝ
 • ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΟΥΝ                                                                                                            ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΝΑ ΔΟΘΕΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ
 • ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΝΑ ΚΑΛΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΞΙΕΣ ,ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 • ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΝΕΑ  ΘΕΤΙΚΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ ü ΕΠΙΔΙΩΞΗ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ  ΠΩΣ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΩΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΑ                                    

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ -  ΦΥΣΙΚΟ)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ

Α΄ΦΑΣΗ

1ο ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2ο ΜΕΡΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΑΣΟΝΟΜΙΑ, ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΟΣ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

Β΄ΦΑΣΗ- ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ (ΠΟΤΙΣΜΑ,ΣΚΑΛΙΣΜΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

Γ΄ΦΑΣΗ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Α)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ-ΒΑΦΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ)

Β)ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

Γ)ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΙΧΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ)


Αποτελέσματα / επίδραση

Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Ο ΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ.

ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ . ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.Συνεργασίες

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΑΣΟΝΟΜΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ-ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

HELMEPA JUNIOR

12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΓΟΝΕΙΣ ΝΗΠΙΩΝ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΤΣΑΚΛΗ, ΧΡΥΣΗ ΝΤΟΓΚΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

GROUP NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (F.B)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ RCHANELL


Στόχος δράσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρόνος δράσης

ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τόπος Δράσης

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ (Α΄ΚΑΙ Β΄ΦΑΣΗ) ΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Γ΄ΦΑΣΗ)

Ένταξη σε Δίκτυα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation