Μαθητικές δημιουργίες

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αεροφόρα Ανάπτυξη

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αεροφόρα Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε αρχικά σε νοικιασμένο χώρο στην οδό Καποδιστρίου 55, στην Καλλιθέα, σαν μονοθέσιο κλασικό νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, το 2010 μετεστεγάστηκε στο χώρο του πρώην 14ου Δημοτικού σχολείου, στην οδό Καποδιστρίου 43, στον οποίο συστεγάζεται μέχρι και σήμερα με το 9ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου. Την ίδια χρονιά έγινε η μετατροπή του σε ολοήμερο νηπιαγωγείο. Το 2011 με σχετική Υ.Α. προάγεται από Μονοθέσιο σε Διθέσιο Νηπιαγωγείο.Το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 λειτουργούν δύο τμήματα Υποχρεωτικού προγράμματος και δύο Προαιρετικού. Αν και είμαστε ένα μικρό σχολείο συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε πολλά προγράμματα τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το Erasmus+ , το Europe Direct, το E twinning καθώς και σε διάφορες δράσεις όπως αυτές της Unicef των Σχολικών Δράσεων, φιλαναγνωσίας διαφόρων εκδοτικών οίκων αλλά και διαγωνισμούς όπως «Tα πολυμέσα … για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» κτλ.


Διευθυντής Σχολείου

Φανουργιάκη Άννα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα της γης και τον εορτασμό των 50 χρόνων θεσμοθέτησης του εορτασμού της υλοποιήσαμε δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες έγιναν στα πλαίσια της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύχρονης) με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Πιο συγκεκριμένα :

  1. Αρχικά μέσω του blog του σχολείου μας και ενημερώσαμε τα παιδιά και τους γονείς για την Ημέρα της γης.
  2. Στη συνέχεια με μικρές ομάδες παιδιών δουλέψαμε το θέμα Ημέρα της γης, μέσω τηλεσυναντήσεων. Τι γιορτάζουμε, γιατί το γιορτάζουμε, γιατί είναι σημαντική η προστασία του περιβάλλοντός μας. Έγινε σύντομη συζήτηση με τα παιδιά με αφορμή σχετικά βιντεάκια. Τα παιδιά ανακάλεσαν τις προηγούμενες εμπειρίες τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς στο σχολείο μας συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις ανακύκλωσης (συλλογή πλαστικών καπακιών, μπαταριών, και τηγανέλαιου). Τα παιδιά εξέφρασαν τις ιδέες και απόψεις τους και αποφάσισαν με παρότρυνσή μας να φτιάξουμε ένα ψηφιακό βιβλίο με τις δικές τους εικαστικές δημιουργίες και ένα κόμικ με μια δική τους ιστορία, το οποίο ανέλαβε να εικονογραφίσει μια μαθητριά μας
  3. Αφού συγκεντρώθηκαν οι εργασίες των παιδιών συνθέσαμε ένα ψηφιακό βιβλίο με τη βοήθεια της εφαρμογής story jumper και δημιουργήσαμε μια παρουσιάση στο genial.ly για το κόμικ.
  4. Τα τελικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων κοινοποιήθηκαν στα παιδιά και τους γονείς με ανάρτηση στο blog του σχολείου.

Ομολογούμε ότι αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα νέο ζητούμενο  για εμάς τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τα παιδιά θεωρούμε, και λαμβάνονταν υπόψη όλες τις σχετικές δυσκολίες, ότι ήταν μια επιτυχημένη δράση, καθώς ευαισθητοποιήθηκαν και ενημερωθήκαν  τα παιδιά και οι γονείς τους στο θέμα προστασία της γης.

 

Ανατρέξτε στους σχετικούς συνδέσμους

Blog σχολείου

το ψηφιακό βιβλίο

κόμικ : "το μαγεμένο δέντρο"

 

 


Στόχος δράσης

Τη διαμόρφωση ή και την αναδιαμόρφωση των θετικών στάσεων των παιδιών προς το περιβάλλον,

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation