Σχέδια μαθήματος

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Όλοι ίσοι – όλοι διαφορετικοί

Όλοι ίσοι – όλοι διαφορετικοί
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Κουτσιάρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αφίσες για τη διαφορετικότητα.


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπανικολάου Αντωνία

Στόχος δράσης

Αφίσες για τη διαφορετικότητα.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation