Σχέδια μαθήματος

Γενικό Λύκειο Βουκολιών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Μαθαίνοντας χημεία έξω από την τάξη

Μαθαίνοντας χημεία έξω από την τάξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γενικό Λύκειο Βουκολιών

Δημόσιο Λύκειο


Διευθυντής Σχολείου

Αρετάκη Στεφανία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μελετώντας το θέμα των ορυκτών καυσίμων, που εξαντλούνται, αλλά και των εναλλακτικών βιοκαυσίμων θελήσαμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις χημείας, της βιολογίας και να τις αξιοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε δύο επιμέρους βιωματικές δράσεις. Την μετατροπή, στο σχολικό εργαστήριο χημείας,  των τηγανέλαιων σε βιοντίζελ και την παραγωγή βιοαιθανόλης από πεσμένα και σάπια πορτοκάλια.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές που ασχολήθηκαν την προηγούμενη χρονιά με τα πειράματα του εργαστηριακού οδηγού, είχαν την ευκαιρία - σε ερευνητικό πλέον επίπεδο - για τα δικά τους δεδομένα, να υλοποιήσουν όλα τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου από την παρατήρηση ως την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ασφαλώς, οι μέθοδοι δεν είναι πρωτότυπες, όμως τα παιδιά εργάστηκαν με ενθουσιασμό, υπευθυνότητα και μεράκι δηλώνοντας πως πρέπει να κάνουμε το μάθημα της χημείας όσο πιο συχνά γίνεται στο εργαστήριο, αφού ό,τι έκαναν μόνοι τους στο εργαστήριο το κατανόησαν και δεν θα το ξεχάσουν

Τα παιδιά με αυτοπεποίθηση για την κατάκτηση της νέας γνώσης θέλησαν να δράσουν φυγόκεντρα και να ενημερώσουν το οικογενειακό, το σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που υπάρχουν και γι’ αυτό :

  • Οργάνωσαν σφυγμομέτρηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για το θέμα

Παρουσίασαν με μεγάλη άνεση την πειραματική διαδικασία και τα αποτελέσματα της, στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου αλλά και σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα ΧανιάΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αδαμίδης Αδάμ

Στόχος δράσης

Ποιοτική εκπαίδευση μέσω πειράματος

Χρόνος δράσης

Οι εργαστηριακές ώρες που αντιστοιχούν στο μάθημα της χημείας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation