Καλές πρακτικές

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

TO KNOW YOU, MY FRIEND, IS TO RESPECT YOU :SCHOOL LIFE IN Greece &Slovenia

TO KNOW YOU, MY FRIEND, IS TO RESPECT YOU :SCHOOL  LIFE  IN Greece &Slovenia
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δημόσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Μπαλαντέ Στέλλα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

This is a bilateral project between Slovenian and Greek secondary school students. The students will exchange information about their school life, home towns, countries, food, history, tourist sights, traditions and languages. The topics of the project will be distributed by months. Students will write about individual topics to their penpals...


Αποτελέσματα / επίδραση

συνεργασία για ποιοτική εκπαίδευση .Συνεργασίες

GREEK And Slovenian secondary schools.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

4

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα, ETwinning web page.


Στόχος δράσης

SCHOOL LIFE IN GREECE

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές , εκπαιδευτικοί , γονείς , τοπική κοινωνία , παγκόσμια κοινότητα

Χρόνος δράσης

Νοέμβριος 2020-Απρίλιος 2021

Τόπος Δράσης

Θήβα -Στερεά Ελλάδα

Ένταξη σε Δίκτυα

Etwinning

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation