Σχέδια μαθήματος

8/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«Καίμε λάδια» και δεν τα πετάμε… Μετατρέπουμε τηγανέλαια σε αρωματικά σαπούνια, STE(Α)M άροντας!!!

«Καίμε λάδια» και δεν τα πετάμε… Μετατρέπουμε τηγανέλαια σε αρωματικά σαπούνια, STE(Α)M άροντας!!!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων

Το 8/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου είναι ένα περιφερειακό σχολείο του δήμου Ιωαννιτών και απέχει 4 Km από το κέντρο της πόλης. Έχει 190 μαθητές και λειτουργεί ως 12/θέσιο, ολοήμερο σχολείο. Είναι ένα σχολείο με πολλές διακρίσεις και έντονη εξωστρέφεια, ενώ βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οι κτιριακές του υποδομές είναι πολύ περιορισμένες όπως και οι βοηθητικές αίθουσες και ο αύλειος χώρος του. Παρόλα αυτά στο σχολείο μας υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια αρκετά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτισμού και τοπικής ιστορίας, προγράμματα eTwinning εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχουμε προχωρήσει σε πολλές διασχολικές συνεργασίες. Επίσης συνεργαζόμαστε με φορείς όπως το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο δήμος Ιωαννιτών, το ΕΚΦΕ Ιωαννίνων, ο σύλλογος γονέων του σχολείου καθώς και με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με εθελοντικές ομάδες και πολιτιστικούς συλλόγους. Βρισκόμαστε σε διαδικασία συνεχούς εξωστρέφειας και ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία ενώ στους πρωταρχικούς μας στόχους είναι η ανάπτυξη στους μαθητές και στις μαθήτριές μας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της ενεργούς πολιτειότητας. Στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου, συνεχίζουμε με συνέπεια τις δράσεις μας και υλοποιούμε το όραμά μας ώστε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο ευχάριστο, βιωματικό, ανοιχτό στην κοινωνία, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών μας παρέχοντάς τους αυξημένου επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αρετές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως ενεργοί, ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες. Το σχολείο μας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια κουλτούρα διασχολικών συνεργειών όχι μόνο με σχολεία της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας αλλά και με σχολεία από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο πνεύμα αυτό των συνεργασιών έχει εκπονήσει, συντονίσει και υλοποιήσει διασχολικά προγράμματα τοπικής ιστορίας και ανάδειξης της περιοχής [https://diasxoliko.wordpress.com/] συνεργαζόμενο με 10(!) σχολεία της δυτικής περιοχής των Ιωαννίνων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκειο) καθώς και με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. [http://www.uoi.gr/vravefsi_ekpaideftikou_programmatos/]


Διευθυντής Σχολείου

Ελένη Κωλέτση

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο απευθύνεται, κυρίως, σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Δ, Ε & Στ), αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί -προσαρμοσμένο ανάλογα- και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Είναι διάρκειας 6 διδακτικών δίωρων, υλοποιείται με βάση το διδακτικό μοντέλο ADDIE και χωρίζεται σε δύο μέρη:
α) Στην παραγωγή αρωματικών σαπουνιών (με τη χρήση τηγανέλαιων που συγκέντρωσαν οι μαθητές-τριες στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζουμε στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια) σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ιωαννίνων και το πρόγραμμα "Herbarium" του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σαφή προσανατολισμό στη «διδασκαλία μέσω STE(A)M» μέσα από δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, ακολουθώντας μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, με ενεργή συμμετοχή των μαθητών που διευκολύνει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τελικά την εξέλιξη των μαθητών στον γνωστικό, τον ψυχοκινητικό και τον συναισθηματικό τομέα.
β) Στη διάθεση των παραχθέντων σαπουνιών στην τοπική κοινωνία μέσα από μια πρωτόλεια επαφή των μαθητών-τριών με τη σχολική/μαθητική επιχειρηματικότητα και στόχο τη συγκέντρωση ποσού που θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά ταυτόχρονα και την ενημέρωση των κατοίκων για τη σημασία της ανακύκλωσης των τηγανέλαιων και την παρότρυνσή τους να εφαρμόσουν διευρυμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων των νοικοκυριών της περιοχής, σε απόλυτη συμφωνία με τη φιλοσοφία του «Ανοιχτού Σχολείου» και πλήρη αρμονία με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το πείραμα της σαπωνοποίησης προσεγγίστηκε με εγκάρσια δια-επιστημονικότητα βασισμένο στις αρχές του STEAM και συνδυάστηκε με τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούνται από την τάξη.
Οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιων ενώ πολύ θερμά αγκαλιάστηκε η δράση και από τους γονείς. Η τοπική κοινωνία, έπειτα από την ενημέρωση που έκαναν οι μαθητές, σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα ως προς την υλοποίηση της δράσης ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό συνεργαστήκαμε με την ενορία Σταυρακίου και δρομολογήσαμε την κατασκευή ολοκληρωμένης γωνιάς ανακύκλωσης που θα περιλαμβάνει και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λαδιών. Τέλος παραδώσαμε στον δήμαρχο Ιωαννιτών επιστολή με την οποία προτείνουμε στον δήμο να ξεκινήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιων που θα μετατρέψει σε βιοκαύσιμα με τα οποία μπορεί να θερμάνει τα σχολεία της περιοχής.Συνεργασίες

Ενορία Σταυρακίου
Δήμος Ιωαννιτών
ΕΚΦΕ Ιωαννίνων και το πρόγραμμα "Herbarium" του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χριστόφορος Πουλίζος (ΠΕ 70), Ελένη Αγγέλη (ΠΕ 70), Βασίλειος Παπαδόπουλος (ΠΕ 19), Ευθαλία Μπόζιου (ΠΕ 06), Ευδοξία Αδάμου (ΠΕ 11), Μαλαματένια Λίζου (ΠΕ 16.01), Κωνσταντίνα Πορίκη (ΠΕ 07)

Στόχος δράσης

1. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το μέγεθος του προβλήματος από τη μη ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαδιών, 2. Να δουν στην πράξη πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν «άχρηστα» υλικά μετατρέποντάς τα σε χρήσιμα. 3. Να αναλάβουν δράση οι μαθητές, ως ενεργοί πολίτες, και να ενημερώσουν τους γονείς και την τοπική κοινωνία για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και να κινητοποιηθούν όλοι, συμμετέχοντας σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λαδιών (τηγανέλαια) αναπτύσσοντας μια δυναμική οικολογική συνείδηση.

Χρόνος δράσης

2017-2018

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation