Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η ΤΑΞΗ

Η ΤΑΞΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ευαισθητοποίηση μέσω της ταινίας σε μαθητές που βιώνουν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας.


Στόχος δράσης

10
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation