Καλές πρακτικές

Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»

«Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών

Το Γυμνάσιο Κοίμησης βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Κοίμησης,του Δήμου Ηράκλειας στον Νομό Σερρών. Έχει 4 τμήματα με μαθητές από τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Κοίμησης του Ποντισμένου και του Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Νομού Σερρών.


Διευθυντής Σχολείου

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2017 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιστημονικά site για το ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα έναντι των συμβατικών και τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα (Συνοπτικά). ( Κείμενο, ενδεικτικές φωτογραφίες )
2. Αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιστημονικά site για την Γεωθερμία με στόχο την απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Τι είναι η Γεωθερμία, και σε ποιες μορφές
συναντάται.
β. Τι είναι η ενθαλπία
γ. Τρόπος δημιουργίας από Γεωλογικής άποψης
ενός Γεωθερμικού πεδίου.
δ. Όλες οι δυνατές εφαρμογές της Γεωθερμίας
Παγκοσμίως και στην Ελλάδα.
ε. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την
αξιοποίηση της γεωθερμίας.
( Κείμενο , ενδεικτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγιο)
3. Δημιουργία αφίσας που αναφέρεται στο πρόγραμμα που εκτελείται στο σχολείο και παροτρύνει στην οικολογική ευαισθητοποίηση και τα οφέλη της γεωθερμίας τόσο τους μαθητές όσο και την τοπική κοινωνία
Κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιστημονικά site για το γεωθερμικό πεδίο του νομού Σερρών με στόχο την απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Ποια γεωθερμικά πεδία υπάρχουν στον νομό
Σερρών.
β. Ποια είναι η σύσταση των θερμών φυσικών
νερών και ποια η θερμοκρασία τους και σε τι
βάθος βρίσκονται.
γ. Ποιος είναι ο λόγος που συντέλεσε στην
δημιουργία των παραπάνω γεωθερμικών
πεδίων.
δ. Αν αξιοποιήθηκαν όλα τα υπάρχοντα
γεωθερμικά πεδία, αν όχι ποια είναι
αναξιοποίητα.
ε. Ποιες είναι ήδη οι υπάρχοντες εφαρμογές του
γεωθερμικού πεδίου του νομού Σερρών, πόσα
χρόνια είναι σε ισχύ, και ποιο το όφελός τους
στην τοπική κοινωνία.
στ. Ποιες άλλες μπορεί να είναι οι ωφέλειες από
την χρήση των υπαρχόντων ή και
αναξιοποίητων
γεωθερμικών πεδίων του νομού Σερρών.
Επίσκεψη Γεωλόγου επιστήμονα του ΙΓΜΕ και
συζήτηση με τους μαθητές, για την γεωθερμία
και ειδικά για το γεωθερμικό πεδίο της
περιοχής τους Λιθοτόπου-Χρυσοχωράφων του
Δήμου και έγινε εμπλουτισμός της γνώσης από
ειδήμονα.
Κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Σύνδεση της γεωθερμίας με τη Μυθολογία την λαϊκή παράδοση, την Ιστορία Ποίηση.
2. Επίσκεψη στα Ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου. Ενημέρωση γεωθερμικού ενδιαφέροντος –Ιστορική αναδρομή.
Κατά τον μήνα Μάρτιο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Πείραμα εντός του σχολείου με απλά καθημερινά υλικά για να γίνει κατανοητή η έννοια της γεωθερμίας και η μετατροπή του θερμού αέρα σε κινητική ενέργεια.
Επίσκεψη σε θερμοκήπιο στο Σιδηρόκαστρο που
χρησιμοποιεί για την θέρμανση του, θερμό νερό
του τοπικού γεωθερμικού πεδίου. Ενημέρωση
συζήτηση απορίες.
Κατά τον μήνες Απρίλιο –Μάιο του 2018 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Καταγραφή των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την υλοποίηση του προγράμματος.
2. Παρουσίαση όλου του εγχειρήματος μέσω Βίντεο στην εβδομάδα θεατρικής άνοιξης που οργάνωσε το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε Σερρών.
3. Όλες οι δραστηριότητες και δράσεις του προγράμματος αναρτήθηκαν τόσο στην ιστοσελίδα του γυμνασίου, όσο και στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο δίκτυο οικολογικών σχολείων της Ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσης.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Με την λήξη του προγράμματος είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι οι μαθητές μας είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τις πηγές ενέργειας καθώς και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν.
 • Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.
 • Να αναφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Να εξοικειωθούν με την βασική ορολογία (γεωθερμία , γεωθερμικά ρευστά, ενθαλπία, ιαματικός τουρισμός)
 • Να γνωρίζουν τις χρήσεις και τις εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας.
 • Να εκτιμούν ποιες από τις χρήσεις της γεωθερμίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον τόπο τους.
 • Να αναφέρονται στις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις στην περιοχή τους.
 • Να αναφέρονται στις κατηγορίες των γεωθερμικών ρευστών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τους και να κατανοούν την σύνδεση των γεωθερμικών συνθηκών με την γεωλογία της περιοχής του νομού Σερρών.
 • Να απαριθμούν τυχόν περιβαλλοντικά και τεχνικά προβλήματα και επιπτώσεις στην αξιοποίηση τους.
 • Να γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά οφέλη και πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.
 • Να αναφέρονται σε αντισταθμιστικά οφέλη που μπορούν να υπάρξουν στις τοπικές κοινωνίες.
 • Να αναλάβουν εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες χρήσης και προώθησης της ορθολογικής και πλήρους αξιοποίησης αυτού του εγχώριου ενεργειακού πόρου.
 • Να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να κρατούν θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 Συνεργασίες

 1. Συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Ηράκλειας-Σερρών, επιστήμονες του ΙΓΜΕ που διεξάγουν γεωτρήσεις στο τοπικό γεωθερμικό πεδίο Λιθοτόπου-Χρυσοχωράφων.
 2. Συνεργαστήκαμε και επισκεφτήκαμε το μεγαλύτερο θερμοκήπιο ζέρμπερας των Βαλκανίων “geotherm” του κυρίου Ανδρεάδη που βρίσκεται στο γεωθερμικό πάρκο Σιδηροκάστρου Σερρών και τις εγκαταστάσεις της σπιρουλίνας platensis στην ίδια περιοχή.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αρβανιτίδης Συμεών

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 1. Το Γυμνάσιο Κοίμησης προκειμένου να προβάλει τις δράσεις του μετέχει στο δίκτυο οικολογικών σχολείων της Ελληνικής εταιρίας προστασίας της φύσης με δική του ιστοσελίδα: https://www.ecoschools.gr/schools/gymnasio-koimisis-serron. Επίσης όλες οι δράσεις του σχολείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-koimis.ser.sch.gr/
 2. Το Γυμνάσιο Κοίμησης πρόβαλε με αφίσες στον εκθεσιακό χώρο του κινηματοθεάτρου «Αστέρια» τις δράσεις του, στα πλαίσια της «εβδομάδας θεατρικής» άνοιξης που διοργάνωσε το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε Σερρών.
  Η συμμετοχή μας καταχειροκροτήθηκε, από μαθητές, καθηγητές, και δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια των ιθυνόντων των δύο παρουσιάσεων και της διεύθυνσης της Δ.Δ.Ε Σερρών.
 • Προβολή των περιβαλλοντικών δράσεων του Γυμνασίου Κοίμησης στην εβδομάδα «θεατρικής άνοιξης εφήβων» Αφίσες προβολής των δράσεων του Γυμνασίου Κοίμησης.

 1. URL: https://youtu.be/nLdIw-P_zVU

 2. Φωτογραφίες στο χώρο του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών URL: https://youtu.be/eTpWYbMa8e4


Στόχος δράσης

Ο σκοπός του περιβαλλοντικού προγράμματος είναι οι μαθητές να διερευνήσουν την δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των γεωθερμικών ρευστών και να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα, τις ωφέλειες και τις συνέπειες για την τοπική κοινωνία. Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές μας: 1.Να αναγνωρίζουν τις πηγές ενέργειας καθώς και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν. 2. Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες 3. Να αναφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 4. Να εξοικειωθούν με την βασική ορολογία (γεωθερμία, γεωθερμικά ρευστά, ενθαλπία, ιαματικός τουρισμός) 5. Να γνωρίζουν τις χρήσεις και τις εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας. 6. Να εκτιμούν ποιες από τις χρήσεις της γεωθερμίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον τόπο τους. 7. Να αναφέρονται στις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις στην περιοχή τους. 8. Να αναφέρονται στις κατηγορίες των γεωθερμικών ρευστών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τους και να κατανοούν την σύνδεση των γεωθερμικών συνθηκών με την γεωλογία της περιοχής του νομού Σερρών. 9. Να απαριθμούν τυχόν περιβαλλοντικά και τεχνικά προβλήματα και επιπτώσεις στην αξιοποίηση τους. 10. Να γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά οφέλη και πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. 11. Να αναφέρονται σε αντισταθμιστικά οφέλη που μπορούν να υπάρξουν στις τοπικές κοινωνίες. 12. Να αναλάβουν εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες χρήσης και προώθησης της ορθολογικής και πλήρους αξιοποίησης αυτού του εγχώριου ενεργειακού πόρου. 13. Να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να κρατούν θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση μας απευθύνεται στους μαθητές μας τους γονείς τους, την τοπική κοινωνία της Κοίμησης και του Ποντισμένου τον Δήμο Ηράκλειας, και σε όλο τον νομό Σερρών. Λόγω της συμμετοχής του σχολείου σε πανελλήνια οικολογικά δίκτυα το κοινό μας διευρύνεται σε όλη την Ελλάδα.

Χρόνος δράσης

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και έληξε τον Μάιο του 2018.

Τόπος Δράσης

Ένα μέρος της δράσης υλοποιήθηκε εντός σχολείου. Μετακίνηση στο πεδίο μελέτης, σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον, (Ιαματικές πηγές Σιδηροκάστρου, Θερμοκήπιο στο Σιδηρόκαστρο που χρησιμοποιεί φυσικά θερμά νερά) δραστηριότητες που προσφέρουν εμπειρίες, ερεθίσματα, ψυχαγωγία και σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας.

Ένταξη σε Δίκτυα

Το Γυμνάσιο Κοίμησης προκειμένου να προβάλει τις δράσεις του μετέχει στο δίκτυο οικολογικών σχολείων της Ελληνικής εταιρίας προστασίας της φύσης με δική του ιστοσελίδα: https://www.ecoschools.gr/schools/gymnasio-koimisis-serron

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation