Σχέδια μαθήματος

2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου «Δημήτρης Γληνός»


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Γυάλινη οροφή∙ η εργασιακή εκμετάλλευση των γυναικών στην Ευρώπη του 21ου αιώνα με αφορμή το διήγημα του Τσέχωφ «Ένας αριθμός».

Γυάλινη οροφή∙ η εργασιακή εκμετάλλευση των γυναικών στην Ευρώπη του 21ου αιώνα με αφορμή το διήγημα του Τσέχωφ «Ένας αριθμός».
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου «Δημήτρης Γληνός»

Δημόσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Τσόλια Παρασκευή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρόκειται για μια δράση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe (T4E). Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/ριες, αλλά αφορά όλους τους ενεργούς πολίτες. Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η «γυάλινη οροφή», τα εμπόδια δηλαδή που συναντούν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Οι μαθητές/ριες αναζητούν περιπτώσεις του φαινομένου στο διαδίκτυο, αφηγούνται τυχόν προσωπικές εμπειρίες από το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον, αναρωτιούνται για τα αίτια του φαινομένου και μαθαίνουν για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που προασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών μέσα από σχετικές συνθήκες. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας σε ένα τμήμα της Β΄ Γυμνασίου 22 μαθητών/ριών με αφορμή το πρόγραμμα Teachers 4 Europe, που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το διήγημα του σχολικού βιβλίου Λογοτεχνίας «Ένας αριθμός» του Ά. Τσέχωφ, που θίγει το θέμα της εργασιακής εκμετάλλευσης και της παθητικής στάσης μιας γυναίκας στη Ρωσία του 19ου αιώνα αποτελεί το έναυσμα, για να εξετάσουν οι μαθητές/ριες τι συμβαίνει στην Ευρώπη του 21ου αιώνα σε σχέση με τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Οι μαθητές/ριες εργάστηκαν, κυρίως, ομαδοσυνεργατικά αλλά κι ατομικά πάνω σε ένα μοντέλο Κριτικού Γραμματισμού αξιοποιώντας, συγχρόνως, λειτουργικά τις Νέες Τεχνολογίες.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η αξιολόγηση της δράσης προκύπτει, καταρχάς, μέσα από το παραδοτέο υλικό∙ το (e book) με τις αντι-ιστορίες* των μαθητών/ριών, την ψηφιακή αφίσα και την ψηφιακή ιστορία που δείχνουν ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν. Οι μαθητές/ριες εργάζονται στο πλαίσιο ενός μοντέλου κριτικού γραμματισμού, γνωρίζουν μέσα από τη δική τους έρευνα το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» κι ευαισθητοποιούνται. Με άλλα λόγια οι μαθητές/ριες είναι αυτοί που επιλέγουν, κατανοούν, παράγουν και αντιμετωπίζουν κριτικά τα κείμενα. Επίσης, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ερευνούν και μαθαίνουν για τους θεσμούς και τα όργανα της ΕΕ και τη στάση της απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Τέλος, αξιοποιούν λειτουργικά τις Νέες Τεχνολογίες αποκτώντας αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες ως αυριανοί πολίτες τη ΕΕ σε ένα ψηφιακό μέλλον.
Παραδοτέα προϊόντα της όλης δράσης αποτελούν:
1) Ένα e book με τις αντι-ιστορίες:
https://issuu.com/mariamichali/docs/____-________
2) Μία ψηφιακή αφήγηση:
https://storybird.com/books/jepdmrd965/?token=zkv8967d29
3) Δύο ψηφιακές αφίσες:
α) https://edu.glogster.com/glog/2mfn5qhhdcd/2mfn5qhhdcd/
β) https://edu.glogster.com/glog/5ad8ea1c67468/2mf8b2j2nhb

H δράση θα κοινοποιηθεί:
1) στο ιστολόγιο της τάξης: http://blogs.sch.gr/m_michali/ (Διαδικτυακή τάξη στις διαδρομές blogs.sch.gr)
2) σε σελίδα στο facebook : https://www.facebook.com/diadiaktiaki/

* Με τον όρο «αντι-ιστορία» (counterstories) αναφέρομαι σε μια ιστορία που αντιτίθεται σε μια υπάρχουσα ιστορία που εκφράζει τον κυρίαρχο λόγο. 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαρία Μιχάλη

Στόχος δράσης

Στόχος είναι οι μαθητές/ριες με αφορμή το διήγημα του Α. Τσέχωφ «Ένας αριθμός» να διερευνήσουν τη θέση των γυναικών στην Ευρώπη του 21ου αιώνα στον εργασιακό τομέα. Επίσης, να γνωρίσουν τους θεσμούς της Ε.Ε που προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και μάχονται την εργασιακή τους εκμετάλλευση.

Χρόνος δράσης

22 Φεβρουαρίου 2018 έως 30 Μαρτίου 2018 (περίπου 10-12 διδακτικές ώρες).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation