Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

The future is green

The future is green
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Το 3ο γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο της Κρήτης το οποίο έχει περίπου 600 μαθητές, ηλικίας από 13 έως 15 ετών. Το σχολείο μας διαθέτει βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Κάθ


Διευθυντής Σχολείου

Περιστέρη Μελπομένη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το σχέδιο μαθήματος σχετίζεται εννοιολογικά με την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη γενικότερη συζήτηση γύρω από το περιβάλλον. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των παιδιών στην τάξη, τη συμπλήρωση φυλλαδίων εργασίας, τη διενέργεια έρευνας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη και τέλος, με την επικοινωνία των αποτελεσμάτων. Για τη διεξαγωγή του μαθήματος αξιοποιήθηκαν η διαθεματική προσέγγιση, η μέθοδος project και η συνεργατική μάθηση. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στην κλιματική αλλαγή, ενημερώθηκαν για σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και πρότειναν τρόπους δράσης για την αντιμετώπιση τους. Επίσης, ανέπτυξαν κριτική ικανότητα, δεξιότητες συνεργασίας και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Λυκογιαννάκη Στυλιανή

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κλιματική αλλαγή και η παρακίνηση τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προβούν σε δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation