Καλές πρακτικές

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων

Διαμεσολάβηση  μεταξύ  συνομηλίκων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Τσεκιτσίδου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Σκεπτικό:
Το πρόγραμμα «Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων» εφαρμόστηκε στην τάξη τις χρονιές 2017 και 2018 από τους μαθητές μιας τάξης (πέρυσι Ε’ και φέτος ΣΤ’ τάξη). Εκπαιδεύονται ώστε να επιλύουν διαφορές μεταξύ συμμαθητών, μέσω ενσυναίσθησης και ενεργητικής ακρόασης.
Στόχοι
- Βελτίωση ποιότητας της σχολικής καθημερινότητας μαθητών /τριών
- Υποστήριξη συνομηλίκων
- Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης μαθητών που λειτουργούν ως «σύμβουλοι» και αυτών που ζητούν βοήθεια
- Μείωση βίαιων - αντικοινωνικών συμπεριφορών
- Εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος εμπλέκοντας διαθεματικά Γλώσσα, Ιστορία, Κοιν. Πολ. Αγωγή, Αγγλικά, Εικαστικά,(ΤΠΕ)
Στα πλαίσια των δράσεων το κινηματογραφικό εργαστήρι του σχολείου που αποτελείται από τους μαθητές της τάξης αυτής δημιούργησε την ταινία «κάνε το καλό και ρίξτο στο κινητό».


https://www.youtube.com/watch?v=-crlvU74aQ0


Πρωταγωνιστής της δράσης είναι ένα «ιδιαίτερο» κινητό που παραδίδει αρνητικά μηνύματα σε μαθητές του σχολείου. Με την παρέμβαση μαθητών γίνεται κινητό Gentlephone παραδίδοντας θετικά μηνύματα.
Με αφόρμηση το περιεχόμενο διαγωνισμού για την ανάπτυξη εφαρμογής με ψηφιακό τρόπο σκεφτήκαμε να ψηφιοποιήσουμε τα ερωτηματολόγια διαμεσολάβησης με τη χρήση του google forms μέσα στην ψηφιακή τάξη του σχολείου.
Εκεί το αγαπημένο Gentlephone ζωντανεύει. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν ανώνυμα τα συναισθήματά τους όπως διαμορφώνονται στη διάρκεια της καθημερινότητάς τους στο σχολείο.
Αναλυτική περιγραφή – στόχοι:
Πρώτη Φάση
Θέσαμε στα παιδιά ερωτήσεις
Πείτε μας αρνητικά και θετικά συναισθήματα για να συμπεριλάβουμε στο ψηφιακό ερωτηματολόγιο.
Πώς διατυπώνουμε ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο
Ποια σκίτσα αποτυπώνουν συναισθήματα, ερωτήσεις
Έγινε ένα σχεδιάγραμμα - δομή του ψηφιακού ερωτηματολογίου.
Με τη χρήση google forms ετοιμάστηκε.
Δεύτερη φάση
δημιουργία blog
Τελικά
Δίνονται πληροφορίες για το ερωτηματολόγιο
Οποιοσδήποτε μαθητής/τρια έχει πρόσβαση διατηρώντας την ανωνυμία του, καταχωρώντας ένα συναίσθημα
Ο μαθητής /τρια περιγράφει όταν καταχωρεί αρνητικό συναίσθημα μέσω μιας επιπλέον ερώτησης αν το πρόβλημα είναι σοβαρό και χρειάζεται βοήθεια από κάποιον ενήλικα.
Δηλώνει τη διεύθυνση mail του και το blog μέσα από το πρόγραμμα του στέλνει κατάλληλη φράση (υποστηρικτική) διαφορετική κάθε φορά ανάλογα με το συναίσθημα καταγραφής (θετικό ή αρνητικό)
Το blog εμφανίζει αποτελέσματα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (ημέρας/εβδομάδας/μήνα)
Υπάρχει δικλείδα ασφαλείας σχετικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα. Τα βλέπει μόνο ενήλικας, στο blog φαίνονται βασικές πληροφορίες που δε θίγουν προσωπικά δεδομένα.
Η εμφάνιση αποτελεσμάτων στο blog έγινε με χρήση της εφαρμογής Awesome-table.
Δημιουργία αντίστοιχου ψηφιακού ερωτηματολόγιου στα αραβικά-κουρδικά για την καταγραφή των συναισθημάτων των προσφυγόπουλων (35 παιδιά), και σε συνεργασία με το κέντρο ΟΑΣΙΣ Σερρών ξεκίνησε μια έρευνα αποτύπωσης συναισθημάτων κατά τη διάρκεια φοίτησης στο σχολείο.
https://goo.gl/forms/MfbK5NSnEesU7Zc02
Δημιουργία blog (αποθετήριο ταινιών-project) για εκπαιδευτικούς με θέμα συναισθήματα και διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων
http://sinaisthimata13.blogspot.gr
Δημιουργία σταντ - tablet που βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου για να μπορεί κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. Επισυνάπτεται σχετική εικόνα.
Τρίτη φάση
Το μήνυμα στο mail του μαθητή/τριας είναι άμεση δήλωση ενσυναίσθησης, συμπαράστασης κυρίως εάν διακατέχεται από αρνητικό συναίσθημα.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα δηλαδή "η χαρτογράφηση συναισθηματικού σχολικού τοπίου" βοηθούν το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης.
Κάθε μαθητής αποκαλύπτει τα συναισθήματά του ή διαπιστώνει τα συναισθήματα των συμμαθητών του.
Κάθε εκπαιδευτικός συζητάει στην τάξη με αφορμή την ηλεκτρονική καταγραφή συναισθημάτων από μαθητές του, καθώς θα αποκαλύπτεται από το πρόγραμμα η τάξη στην οποία φοιτά ο μαθητής ενώ παράλληλα θα μπορεί να ανατρέξει στο blog αποθετήριο προκειμένου να βρει ιδέες για την υλοποίηση προγραμμάτων στην τάξη του.
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών σε κρίσιμες ημέρες (π.χ άρνηση περιπάτου) έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται το χάρτη συναισθημάτων της ημέρας με στόχο αλλαγή στάσης.
διαδικασίες και τεχνικές εστιασµένες στην προαγωγή της επικοινωνίας και της ελεύθερης έκφρασης των µαθητών και στην ουσιαστική διαχείριση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στη ζωή τους, µέσα και έξω από το σχολείο.
Η σχολική μονάδα έχει πλέον διαδικασίες, τεχνικές εστιασμένες στην προαγωγή επικοινωνίας και ελεύθερης έκφρασης των μαθητών, στην ουσιαστική διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη ζωή τους, μέσα και έξω από το σχολείο.
Αλλαγή σχολικής κουλτούρας
Η ψηφιακή τάξη (διαθέτει 25 tablet και διαδραστική οθόνη) κατέθεσε την πρόταση της ψηφιακής εφαρμογής help Friend σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η Samsung με τίτλo ‘coding competition’ και κατέκτησε την πρώτη θέση .Δείτε εδώ
http://gentle-phone.blogspot.gr/
Δημιουργήθηκε ταινία μικρού μήκους για προβολή της εφαρμογής HelpFriend με θέμα την πορεία ενός προσφυγόπουλου από τη δομή φιλοξενίας των Σερρών στο σχολείο και την αποτύπωση συναισθημάτων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Η ταινία κυκλοφορεί στην πλατφόρμα της Samsung ξεπερνώντας τις 1.500.000 θεάσεις
https://www.youtube.com/watch?v=CifWZB8cz4I
Οι 19 μαθητές της ψηφιακής τάξης υλοποίησαν την εφαρμογή. Όμως εξαιτίας της ιδιαιτερότητας τα οφέλη χαίρονται όλοι οι μαθητές του σχολείου (250) και 30 προσφυγόπουλα που φοιτούν στη σχολική μονάδα σε τμήματα υποδοχής.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Η ψηφιακή επικοινωνία και η εξοικείωση των μαθητών σχολικής ηλικίας με νέες τεχνολογίες ακολουθεί μια δυναμική πορεία.
Στο σχολείο μας επιδιώκουμε αφενός να τονίσουμε την δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών αφετέρου χρησιμοποιήσουμε τον ψηφιακό μας εξοπλισμό ως αφορμή σεβασμού της διαφορετικότητας.
Τάμπλετ, υπολογιστές, κινητά και ψηφιακές οθόνες στερούνται συναισθήματος. Άραγε πόσο εύκολο είναι ένα τάμπλετ να γελάσει; Πόσο εύκολο είναι μια οθόνη να θυμώσει; Πόσο πιθανό είναι ένα τηλέφωνο να δακρύσει. Όλα τούτα τα ψηφιακά εργαλεία στα χέρια ενός παιδιού μπορούν να ξεχειλίσουν συναισθήματα, όνειρα και ιδέες.
Το helpfriend δεν είναι λογισμικό συνηθισμένο. Είναι "λογισμικό της καρδιάς μας". Η ψηφιακή ψυχή της τάξης που "πήρε την κατάσταση στα χέρια της". Το helpfriend είναι ένας ψηφιακός τρόπος να γνωρίσει κάθε παιδί την διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις: Στο σχολείο συνυπάρχουμε με παιδιά που βίωσαν το τραύμα της προσφυγιάς , παιδιά που απέκτησαν ή γεννήθηκαν με έναν αισθητηριακό ή σωματικό περιορισμό. Το helpfriend αποτελεί έναν διαμεσολαβητή ο οποίος καλείται να "σπάσει τον πάγο" ενώπιον της διαφορετικότητας. Καλείται να σβήσει την αμηχανία που κάθε παιδί βιώνει όταν έρχεται σε επικοινωνία με παιδί λιγάκι πιο λευκό ή λιγάκι πιο σκούρο ή παιδί που αντί να μιλάει χρησιμοποιεί νοηματική.
Το helpfriend αποτελεί δεξαμενή αναγκών. Μαθητές καταθέτουν τις ανάγκες τους και αναμένουν λύσεις. Η διαπραγμάτευση ανάγκης-λύσης μέσα από ένα φιλικό ψηφιακό περιβάλλον διαμορφώνει νέο πεδίο επικοινωνίας διαφορετικό γίνεται θελκτικό.
Το helpfriend είναι μεταφραστής συναισθημάτων. Μπορεί να προφέρει την λέξη αγάπη στα Κουρδικά και αραβικά, μπορεί να σχηματίσει τη φράση σ' αγαπώ σε ψηφιακό πίνακα ή οθόνη μπρέιλ. Μπορείς να του πεις ένα μυστικό που θέλεις να το μάθει ο δάσκαλός αλλά δεν αντέχεις να του το πεις καταπρόσωπο.
Το helpfriend δεν επιδιώκει μόνο να κάνει καλύτερους μαθητές και μικρούς επιστήμονες. Επιδιώκει να κάνει έναν μικρό καινούριο κόσμο στο μικρό μας σχολείο.
Τα σχετικά link
1.ταινία «κάνε το καλό και ρίξτο στο κινητό» από τους μαθητές της τάξης …
https://www.youtube.com/watch?v=-crlvU74aQ0

2.μεταφρασμένη στα κουρδικά η εφαρμογή
https://goo.gl/forms/MfbK5NSnEesU7Zc02
3.Δημιουργία blog (αποθετήριο ταινιών -project) για εκπαιδευτικούς με θέμα συναισθήματα και διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων
http://sinaisthimata13.blogspot.gr
4.Η ψηφιακή εφαρμογή.
http://gentle-phone.blogspot.gr/
5.Η ταινία από τη Samsung για την ανάδειξη της ψηφιακής εφαρμογής
https://www.youtube.com/watch?v=CifWZB8cz4I

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Καλύτερη διαχείριση συναισθημάτων από τα παιδιά

Αλλαγή σχολικής κουλτούρας

Δημιουργία μικρού μήκους ταινίας "κάνε το καλό και ρίξτο στο κινητό"

 https://www.youtube.com/watch?v=-crlvU74aQ0   

Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση  συναισθημάτων  κατά  τη  διάρκεια  φοίτησης  στο  σχολείο.

https://goo.gl/forms/MfbK5NSnEesU7Zc02

Δημιουργία    blog (αποθετήριο  ταινιών -project)  για  εκπαιδευτικούς με θέμα  συναισθήματα και  διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων

 http://sinaisthimata13.blogspot.gr

Δημιουργία  σταντ   -  tablet που βρίσκονται σε επιλεγμένα  σημεία των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου για  να μπορεί κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση  στην εφαρμογή.

Κατάθεση πρότασης της  ψηφιακής  εφαρμογής  help Friend σε διαγωνισμό που διοργάνωσε  η Samsung   με  τίτλo ‘ coding competition’ και κατέκτησε την πρώτη θέση http://gentle-phone.blogspot.gr/Συνεργασίες

συνεργασία με το κέντρο ΟΑΣΙΣ Σερρών


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Λατίνης Ανδρέας

Στόχος δράσης

Βελτίωση ποιότητας της σχολικής καθημερινότητας μαθητών/τριών

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

2017-2018

Τόπος Δράσης

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation