Καλές πρακτικές

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Δεντροφύτευση και αρχιτεκτονική διαμόρφωση τοπίου στο πάρκο "Ιόλα" σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Παρασκευής

Δεντροφύτευση  και αρχιτεκτονική διαμόρφωση τοπίου στο πάρκο "Ιόλα" σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Παρασκευής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές/τριες για τη διεύρυνση ευκαιριών στην αγορά εργασίας μέσω της εμπλοκής τους σε δράσεις οι οποίες σχετίζονται με το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων ειδικότητας Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου συνεργάστηκαν με την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για δενδροφύτευση στο πάρκο "Ιόλα" του Δήμου.


Αποτελέσματα / επίδραση

● Η αναγνώριση των κηποτεχνικών φυτών, οι καλλιεργητικές φροντίδες και η εξοικείωση με τις κηποτεχνικές εφαρμογές - αρχιτεκτονική τοπίου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κοινωνική προσφορά καθώς και η ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
●Ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση των μαθητών στη θεωρία σχετικών μαθημάτων της ειδικότητας.
● Αύξηση πρασίνου της αστικής περιοχής - πηγή οξυγόνου, και καταφύγιο της μικροπανίδας.
●Αισθητικό όφελος - χώρος αναψυχής
●Ευκαιρία των μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες για δημιουργική απασχόληση και ενασχόληση σε πραγματικές συνθήκες.
●Οικειοθελή - αυθόρμητη συμμετοχή σε εργασία με όφελος για το κοινωνικό σύνολο.

 Συνεργασίες

Υπηρεσία Πρασίνου Δήμου Αγίας Παρασκευής


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χαϊκάλη Μ., Τετριμέλη Χ., Πιστολά Ε., Σαλάκου Γ., Καρρές Ν., Ζαρόκωστα Μ.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Ιστοσελίδα του σχολείου μας, Ιστοσελίδα aeiforum, πανελλήνιου δικτύου για αειφόρα σχολεία.


Στόχος δράσης

Η ευκαιρία των μαθητών με ειδικές ανάγκες για δημιουργική απασχόληση και για ενασχόληση σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης η οικειοθελή - αυθόρμητη συμμετοχή σε εργασία με όφελος το κοινωνικό σύνολο.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Τοπική κοινωνία, Γονείς.

Χρόνος δράσης

Από 23/1 έως 27/1/2017

Τόπος Δράσης

Στο πάρκο

Ένταξη σε Δίκτυα

Στο Πανελλήνιο Δίκτυο aeiforum καθώς και στο τοπικό δίκτυο Δήμου Αγίας Παρασκευής

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation