Μαθητικές δημιουργίες

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το 3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου συμμετέχει φέτος στην Πιλοτική Δράση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Ι.Ε.Π..Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων απαρτίζονται από τέσσερις θεματικούς κύκλους. Στα πλαίσια του 2ου Θεματικού Κύκλου,με τίτλο "Φροντίζω το Περιβάλλον"(Άναψε πράσινο για τον πλανήτη), οι μαθητές μας δημιουργησαν δύο αφίσες με θέμα τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Θέτωντας τον εκπαιδευτικό στόχο της κατανόησης και εμπέδωσης των εννοιών "ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας',προτείναμε στους μαθητές μας τη δημιουργία δύο αφισών, όπου η μία να παρουσιάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η άλλη, τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μαθητές μας το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον και συμμετείχαν σε αυτό με πολύ χαρά.Χωριστηκαν σε ομάδες των 5 παιδιών η καθεμιά και ανέλαβαν την δημιουργία τους. Αφού δημιούργησαν τις αφίσες έκαναν την διεργασία της σύγκρισης των διαφορετικών πηγών ενέργειας και επαναλάμβαναν συνεχώς ¨αυτές είναι κακές ενέργειες(μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας )και τελειώνουν γρήγορα ενώ αυτές είναι καλές(ανανεώσιμες) και αγαπούν τον πλανήτη. Ναι όμως(έλεγε άλλο παιδάκι )και ο πλανήτης τις αγαπάει γιατί δεν τον μολύνουν. Έτσι λοιπόν η δημιουργία των αφισών έκανε τους μαθητές μας περισσότερο δημιουργικούς και με βιωματικό τρόπο τους βοήθησε να έρθουν πιο κοντά στη γνώση και να την κατακτήσουν!

Το εκπαιδευτικό υλικό των δραστηριοτήτων του 2ου Θεματικού Κύκλου το οποίο χρησιμοποιήσαμε  προέρχεται από την ανάρτηση στην πλατφόρμα ΄21 του Ι.Ε.Π. με τίτλο « Την ενέργεια μου πίσω, παρακαλώ!» του Quality Net Work της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Quality Net.Αυτή η δράση της δημιουργίας αφισών αποτελεί επέκταση των προτεινόμενων δράσεων.


Στόχος δράσης

Να κατανοήσουν τα παιδιά τις έννοιες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation