Σχέδια μαθήματος

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ( ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΠΑΤΡΩΝ)


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ- ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ- ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ( ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΠΑΤΡΩΝ)

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Πατρών παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση σε 160 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες με 50 Εκπαιδευτικούς σε δύο κτιριακές εγκαταστάσεις με εργαστήρια και αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες και τμήματα των 5-9 μαθητών. Οι ειδικότητες που προσφέρουμε είναι οι εξής: [1] Μηχανολογίας με την ειδικότητα των Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού, [2] Εφαρμοσμένων Τεχνών με την ειδικότητα των Συντηρητών Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης, [3] Οικονομίας & Διοίκησης με την ειδικότητα των Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, [4] Ηλεκτρολογίας με την ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων, [5] Υγείας & Πρόνοιας με την ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών, Εργαστηρίων & Φαρμακείων. [6] Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με την ειδικότητα Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Οι στόχοι της σχολικής μας μονάδας είναι: -Εξατομικευμένη Διδασκαλία -Ενσωμάτωση και Ένταξη -Ομαλή Μετάβαση στο Χώρο Εργασίας -Ενδυνάμωση της Μαθητείας Το Προφίλ των Μαθητών μας: γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες νοητική καθυστέρηση δυσκολίες επικοινωνίας συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές κινητικές αναπηρίες αναπτυξιακές διαταραχές– διαταραχές αυτιστικού φάσματος Έχουμε υλοποιήσει πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ με τη συμμετοχή και μαθητών μας σε Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Κύπρο, Σουηδία και Πορτογαλία, έργα e-Twining καθώς και πολλά προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας. Το σχολείο μας είναι μέλος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με συντονιστή το Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων και θέμα: " Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Οικολογικό Αποτύπωμα"


Διευθυντής Σχολείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΡΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το σχολείο μας εδώ και πολλά χρόνια έχει εμπλακεί ενεργά στα θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιώντας πολύ ενδιαφέροντα περιβαλλοντικά προγράμματα, επισκέψεις σε ΚΠΕ, παρουσιάσεις και δράσεις. 

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στα πλαίσια των μαθημάτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, προσεγγίσαμε το θέμα της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ σε συνδυασμό με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Επεξεργαστήκαμε το στόχο 13, ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ και συγκεκριμένα επικεντρωθήκαμε στις εκπομές του CO2 από τα μέσα μεταφοράς και με ποιο τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε κατά τις μετακινήσεις μας εντός και εκτός αστικών κέντρων τέτοια μέσα, ώστε να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα. 

Με σύνθημα ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ οδηγούν σε ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ θέσαμε τους στόχους μας:

 • Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές μας στο φαινόμενο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.
 • Να υπολογίζουμε το ανθρακικό αποτύπωμα των μετακινήσεων μας με διάφορα μέσα μεταφοράς.
 • Να συζητήσουμε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης.
 • Να εμπλακούμε στην αναζήτηση τρόπων «πράσινης κινητικότητας», με οικολογικό αποτύπωμα ή με μικρό ανθρακικό αποτύπωμα εντός των πόλεων, αλλά και εκτός.
 • Να ενισχύσουμε την ιδέα δημιουργίας ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων στα αστικά κέντρα μέσω συζητήσεων στην σχολική κοινότητα και μέσω δημοσιεύσεων σχετικών δελτίων τύπων στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
 • Να αναζητήσουμε καλές πρακτικές άλλων μαθητικών κοινοτήτων για το θέμα.
 • Να εμπνευστούμε από τα δύο πρωτότυπα και με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ταξίδια στο εξωτερικό που πραγματοποιήθηκαν το 2018 από ομάδα 16 μαθητών και 8 εκπαιδευτικών του σχολείου μας.
 • Να αναλάβουμε δράση για το κλίμα στο χώρο του σχολείου μας και στη γειτονιά του ο καθένας μας.

Δώσαμε έμφαση στο γεγονός ότι ο καθένας προσωπικά πρέπει να αναλάβει δράση. Επικεντρωθήκαμε στο αποτύπωμα άνθρακα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, στους τρόπους παραγωγής ενέργειας και κυρίως στο αποτύπωμα άνθρακα που διαχέεται στο περιβάλλον κατά τις επιλογές των μετακινήσεων μας είτε εντός της πόλης που ζούμε, είτε ταξιδεύοντας εντός της χώρας μας για διακοπές ή εργασία ή στο εξωτερικό.

Αφορμή πήραμε από τις πολύ επιτυχημένες δύο κινητικότητες που πραγματοποίησε ομάδα δεκαέξι μαθητών μας με οκτώ συνοδούς καθηγητές κατά το 2018 (12 συνολικά συμμετέχοντες ανά κινητικότητα) στα πλαίσια της δράσης "Move2Learn,Learn2Move" των  προγραμμάτων Erasmus+ και eTwining. Οι κινητικότητες αυτές κατά το σχεδιασμό τους, βασικό κριτήριο υλοποίησης είχαν το αποτύπωμα άνθρακα του κάθε επιβάτη, το οποίο δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 200 gr CO2/ Km. Για τον λόγο αυτό προτεραιότητα δόθηκε στα μαζικά μέσα μεταφοράς με χαμηλές σχετικά εκπομπές CO2, όπως τρένα, πλοία, λεωφορεία και λιγότερο αεροπλάνα. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση "Move2Learn,Learn2Move" υπάρχουν στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en

Έχοντας υπόψη μας την ανωτέρω καλή πρακτική επεξεργαστήκαμε την οργάνωση εικονικών ταξιδιών με βασικό κριτήριο το ανθρακικό αποτύπωμα, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές μας κατά τις μετακινήσεις τους εντός και εκτός πόλης.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα αυτής της καλής πρακτικής είναι πολύ ενδιαφέροντα:

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από το μεγάλο θέμα της Κλιματικής Αλλαγής, κατανόησαν ότι πρόκειται για μια μεγάλη κρίση και ενστερνίστηκαν την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μεγάλης αρνητικής επίδραση που έχουν στο περιβάλλον οι εκπομπές CO2 που προέρχονται από τα μέσα μεταφοράς.

Κινητοποιήθηκαν με αφορμή το ανθρακικό αποτύπωμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ειδικότερα των μετακινήσεων μας, συνειδητοποίησαν την μεγάλη σημασία της ενημέρωσης για περιβαλλοντικά θέματα και δεσμεύτηκαν να γίνουν πολλαπλασιαστές στο κοινωνικό τους περίγυρο για τα θέματα αυτά.

Επίσης απόλαυσαν τις κινητικότητες των συμμαθητών τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με κριτήριο το αποτύπωμα άνθρακα, μέσα από τα βίντεο που παρακολούθησαν.Συνεργασίες

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών είναι μέλος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου με τίτλο:

"Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Οικολογικό αποτύπωμα" που συντονίζει το ΚΠΕ Περτουλίου - Τρικκαίων.

 

Επίσης κατά τις δράσεις μας χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα "e-co-foot - Εκπαίδευση οικολογικού αποτυπώματος", που αναπτύχθηκε από τη συνεργασία του ΚΠΕ Περτουλίου - Τρικκαίων με άλλους τρεις εταίρους στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. 

Πρόκειται για ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα αειφορίας με εταίρους από την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Τα κύρια αποτελέσματα είναι: εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικό υλικό και ένα Λογισμικό Υπολογισμού Οικολογικού Αποτυπώματος ειδικά για παιδιά. Διάρκεια έργου: τρία χρόνια (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2020)

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας είναι:

https: //www.e- co-foot.eu/ 

Επίσης πάντα στο πλευρό μας βρίσκεται η υπεύθυνη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ , κα Παπαϊωάννου Ιωάννα. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ82-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΗΣΤΑΣ -TE02.02 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ03- ΒΙΚΥ ΔΙΔΑΧΟΥ -ΠΕ80

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 • ΑΦΙΣΕΣ
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΝΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
 • FACEBOOK

Στόχος δράσης

ΣΤΟΧΟΣ 17- ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ-Ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος όταν χρησιμοποιούμε μέσα μετακίνησης με υψηλό ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης.

Χρόνος δράσης

2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

Videos 5

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation