Καλές πρακτικές

1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

AMAF SCHOOL OF NAIROBI KENYA-The Right to Education

AMAF SCHOOL OF NAIROBI KENYA-The Right to Education
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Κούκλης Νέστορας

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η  δράση των μαθητών μας έγκειται στο γεγονός ότι «παιδιά αλλάζουν τη ζωή άλλων παιδιών». Βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης τους. Προσφέρουν.

Βασίζεται στην  μετάδοση της γνώσης μέσω της ανθρωπιστικής παιδείας και της συνεργατικής  διδασκαλίας με στόχο να καθιστά την μαθησιακή διαδικασία κοινωνική δραστηριότητα, έχοντας ως αποτέλεσμα την παροχή ανθρωπιστικής παιδείας στους μαθητές. Mέσω της αλληλογραφίας με το AMAF School of Nairobi  στην Κένυα, από τα e-mails, φωτογραφίες και video, οι μαθητές μαθαίνουν για την καθημερινότητα των μαθητών της Κένυας, ερευνούν λεπτομερώς τις συνθήκες διαβίωσης τους, εντοπίζουν τα προβλήματα, ανταλλάσουν απόψεις.

  Oι μαθητές, μαθαίνουν συνεργαζόμενοι σε ομάδες να αναζητούν λύσεις σε προβλήματα της πραγματικής ζωής.

Η δημιουργική επίλυση αυτών των προβλημάτων μαθαίνει στα παιδιά πώς να μαθαίνουν. Αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις συμπεριφοράς και αξίες μέσω της συνεργασίας. Οι μαθητές μας γίνονται οι ίδιοι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των παιδιών στην ΚΕΝΥΑ αλλά ταυτόχρονα και πρεσβευτές του Ελληνικού πολιτισμού στην Αφρική.

Αναλυτικά οι ειδικοί στόχοι της δράσης

1.-     Κατανόηση των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα από την εμπειρία της γνώσης του τρόπου ζωής των παιδιών του «The  Amaf School of Nairobi» στην περιοχή της παραγκούπολης Riruta.

2.-     Ενεργοποίηση των μαθητών για λήψη πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα των παιδιών του AMAF School στην εκπαίδευση, στο φαγητό, στην στέγη, στην  ιατρική  φροντίδα και στο παιχνίδι.

3.-     Δημιουργία ομάδων – ανάληψη δράσεων :

         1η ομάδα : Bankers : Διαχειρίζονται τον κουμπαρά της Τάξης.

         2η ομάδα : Postmen : Έχουν την επίβλεψη της αλληλογραφίας με το AMAF School .

         3η ομάδα : Reporters : Καταγράφουν τις ανάγκες των παιδιών του AMAF School  μέσα από τα  γράμματά τους και ενημερώνουν τα παιδιά του σχολείου.

         4η ομάδα : Artists : Έχουν την διαχείριση των έργων batique των μαθητών του    

         AMAF School.  Οι ομάδες συνεδριάζουν κάθε Παρασκευή την 6η ώρα του προγράμματος τους   εκφράζοντας προβληματισμούς, θέτοντας στόχους και λαμβάνοντας αποφάσεις. Μέσα από τις ομάδες, οι μαθητές αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη   και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας. Η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση γέννησε την διάθεση προσφοράς προς κάτι το άγνωστο, βρίσκει  ανταπόκριση στην σχολική δραστηριότητα των μαθητών, αφού μπορούμε να    χαρακτηρίσουμε τη δράση μας ως ένα ταξίδι ανακάλυψης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης και της φύσης του κοινού καλού. Έτσι μπορούμε να πούμε πως οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης και οικειοποιούνται το θέμα που προσεγγίζουν μέσω της επένδυσης προσωπικού ενδιαφέροντος σε αυτό. Ενεργοποιούν την φαντασία και την δημιουργικότητά τους. Αντιλαμβάνονται τον ρόλο των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων στην διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Οι μαθητές καταθέτουν τις απόψεις τους για το τι κατάφεραν, τι έμαθαν, μέσα από  την εμπειρία της δράσης, τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει διαφορετικά και τι σκέπτονται γενικότερα για όλη τη διαδικασία.

   Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια της δράσης μας ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα φυλετικών διακρίσεων, διαφορετικότητας και θρησκευτικών πεποιθήσεων.

    Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών αξιών, όπως αλληλεγγύη, σεβασμός στην διαφορετικότητα, υπευθυνότητα και ειρήνη.

   Επίσης, το σχολείο ανοίγει στην κοινωνία. Οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες.

  Θέτουμε στόχους, αναζητούμε την γνώση πέρα από την διδασκαλία των Αγγλικών ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων στον μαθητή, οι οποίες θα του δείξουν τους στόχους του ανθρώπου μέσα στην ζωή, για να πετύχει τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική του πορεία και στην κοινωνία ως ενεργός πολίτης.

Υλοποίηση – Προγραμματισμός – Τρόπος Ενσωμάτωσης στην Σχολική Διαδικασία

  • Επικοινωνία με το AMAF School of Nairobi .
  • Αλληλογραφία .
  • Κάλαντα στο σχολείο μας και αποστολή του χρηματικού ποσού, ώστε να πραγματοποιηθεί το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο AMAF School.
  • Έκθεση Έργων batique (έργα των μαθητών του  AMAF School) στο σχολείο μας. Τα παιδιά οργανώνουν την Έκθεση και ξεναγούν τους επισκέπτες, ενημερώνοντάς τους για την ΚΕΝΥΑ, την τεχνική του batique και τον τρόπο ζωής των παιδιών του.
  • Αποστολή εσόδων από την πώληση των πινάκων για την αγορά δεξαμενής νερού στο σχολείο τους. Οι μαθητές μας λύνουν έτσι το πρόβλημα νερού των μαθητών του AMAF. Τώρα υπάρχει τρεχούμενο νερό από την βρύση της δεξαμενής.

     6)  Εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά παρουσιάζουν τα «δικαιώματα των παιδιών» σε όλες τις γλώσσες.

     7)   Έκθεση Έργων batique του AMAF School

  • Αποστολή δεμάτων με σχολικό περιεχόμενο (μολύβια, τετράδια, σβίστρες, κασετίνες). Όμως τα παιδιά θέλουν, οι φίλοι τους να δοκιμάσουν γεύσεις που ενώ αυτά να τις γεύονται καθημερινά, όμως είναι άγνωστες στα παιδιά του AMAF. Αποστολή δέματος με μικρές «γλυκές» γεύσεις.
  • Δημιουργία μικρής ταινίας: Η ημέρα ενός μαθητή, στην Κένυα και στην Ελλάδα με την χρήση του προγράμματος Windows movie Maker .
  • Σύσταση ομάδων – Ανάθεση ρόλων (κάμεραμαν, φωτογράφοι, σεναριογράφοι, αφηγητές, καλλιτεχνικοί επιμελητές) για την δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους.
  • Δημιουργία blog, ΄΄Οι φίλοι του The AMAF School  of Nairobi ΄΄  όπου αναρτώνται όλες οι δραστηριότητες μας, για να ενημερώνονται όλοι οι μαθητές του σχολείου, οι γονείς, αλλά και όλοι oι φίλοι του The  AMAF School  για την δράση μας.

http://penfriendsinkenya.blogspot.gr/

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.Η παρούσα δράση στηρίζεται εξ΄ ολοκλήρου σε μία νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού βασίζεται στην ανθρωπιστική παιδεία και στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Οι μαθητές συνεργάζονται για ένα κοινό στόχο, με ενεργή συμμετοχή στην βελτίωση συνθηκών του τρόπου ζωής και εκπαίδευσης των παιδιών στην ΚΕΝΥΑ. Tα παιδιά δρουν από μόνα τους για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας στο συγκεκριμένο σχολείο της Κένυας. Οι ίδιοι οι μαθητές ερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των μαθητών του AMAF School στην ΚΕΝΥΑ και μέσα από την συνεργασία επιλύουν προβλήματα.

Για εμάς τους εκπαιδευτικούςείναι πολύ σημαντικό ότι ενεργοποιήθηκαν οι μαθητές μας για λήψη πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα των παιδιών του AMAF School στην εκπαίδευση, στο νερό  και  φαγητό, στην στέγη, στην  ιατρική  φροντίδα και στο παιχνίδι. ‘Εγινε αποστολή χρημάτων για αγορά δεξαμενής νερού στο Amaf School ώστε τα μικρά κενυατόπουλα του σχολείου να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Επίσης  έγινε αποστολή χρημάτων για αγορά τροφής, ρύζι και φασόλια, ώστε να υπάρχει φαγητό τουλάχιστον για ένα γεύμα την ημέρα για τα παιδιά του Amaf. Τα έσοδά μας είναι αποτέλεσμα δράσεων, πραγματοποίησης εκθέσεων έργων batique έργων των μαθητών της Κένυας, που μας τα έστειλαν και εμείς διοργανώσαμε εκθέσεις εντός και εκτός των συνόρων του σχολείου μας.Μέρος των εσόδων μας έγιναν τσιμεντένιο πάτωμα σε δύο τάξεις του σχολείου. Οι γονείς είναι συμπαραστάτες και αρωγοί στην προσπάθειά μας. Με τη σημαντική βοήθειά τους τα ορφανά παιδάκια του Amaf School έχουν  ρούχα και παπούτσια και τσάντες για να πηγαίνουν στο σχολείο. Μεγάλη ήταν η συγκίνησή μας όταν καταφέραμε να φτιάξουμε έστω από λαμαρίνα ένα δωμάτιο στο σχολείο τους όπου στεγάζονται τα παιδιά που δεν έχουν κανένα στον κόσμο. Επίσης δραστηριοποιηθήκαμε με εκδηλώσεις παρουσιάζοντας το έργο μας και πραγματοποιώντας χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά bazaar ώστε τα έσοδά μας να γίνουν μολύβια και τετράδια στα θρανία των μικρών μαθητών του Amaf. Όταν μάθαμε πως τα παιδιά του Amaf δεν έχουν  εύκολη πρόσβαση στο σχολείο αφού αναγκαζόταν να περνάνε μέσα από νερά κουβαλώντας στους ώμους τα μικρότερα αδέρφια τους, ενεργοποιήσαμε και άλλα σχολεία της περιοχής και συγκεντρώσαμε ποσό ικανό για να φτιάξουν ένα γεφυράκι και να έχουν παιδιά και δάσκαλοι εύκολη πρόσβαση στο σχολείο. Τον Φεβρουάριο του 2014 επισκεφτήκαμε το Amaf School στην μακρινή Κένυα. Δωρίσαμε στο σχολείο τους ένα laptop ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω skype και να απολαμβάνουν τα παιδιά των δύο ηπείρων αυτή την επικοινωνία. Οι μπάλες που προσφέραμε στα παιδιά του Amaf school, παιχνίδι ξεχωριστό για αυτά αφού μέχρι τότε έπαιζαν με χαρτιά τυλιγμένα σε σχήμα μπάλας έδωσαν μεγάλη χαρά στην σχολική τους ζωή. ’Ηταν μια εμπειρία ζωής που μοιραζόμαστε συνεχώς με τους μαθητές μας προσπαθώντας να τους μεταδώσουμε την ιδέα πως εμείς  πρώτα πρέπει να γίνουμε η αλλαγή αν θέλουμε να ελπίζουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο αυτό!

 Το 2016 προσκαλέσαμε τον κύριο Peter Lalo Outa διευθυντή του σχολείου να επισκεφτεί το σχολείο μας.Τα καταφέραμε και τον φιλοξενήσαμε στην πατρίδα μας δίνοντας του την ευκαιρία να γνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό (επίσκεψη στην Ακρόπολη, Βεργίνα, Μουσεία πόλεων μας) και να μεταφέρει στην πατρίδα του την αγάπη για την Ελλάδα, την Ελληνική Γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι Διευθυντές όλων των σχολείων του Δήμου μας ενημερώθηκαν από τον ίδιο τον κ. Peter Lalo Outa  για αυτή τη δράση ανάμεσα στα παιδιά των δύο ηπείρων. Όμως και για όλους εμάς, δασκάλους, μαθητές, γονείς η επίσκεψή του ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία αφού ο κύριος Peter Lalo Outa βρισκόταν καθημερινά στο σχολείο μας ,μέσα στις τάξεις και έγινε ζωντανό παράδειγμα της σημασίας όλων αυτών (πρόσβαση στην εκπαίδευση, νερό, φαγητό, στέγη) που θεωρούμε εμείς δεδομένα στη ζωή μας ενώ για κάποια άλλα παιδιά αποτελούν μακρινό όνειρο.

 

Η δράση μας που  ξεκίνησε  από μια απλή αλληλογραφία στο μάθημα των αγγλικών το 2010 θέλοντας να φέρει σε επικοινωνία τα παιδιά δύο ηπείρων, εξελίχτηκε σε βιωματική δράση για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών του Amaf School και συνεχίζεται κάθε σχολική χρονιά μέχρι και σήμερα  ενεργοποιώντας όλη τη σχολική κοινότητα. Έτσι λοιπόν και τη φετινή σχολική χρονιά οι μαθητές μας έχουν στόχο να υπάρχει νερό, φαγητό, τετράδια, μολύβια, παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να τα βοηθήσει ώστε τα μικρά κενυατόπουλα να έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Η προσπάθεια των μαθητών μας κάθε σχολική χρονιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής προσπάθειας του σχολείου μας για το Δικαίωμα των μαθητών του Amaf School στην εκπαίδευση,στο καθαρό νερό και στο φαγητό.

Στις μέρες μας, όπου από την πλευρά των μεγάλων φαίνεται ότι κάθε αξία χάνεται, έρχονται τα παιδιά, που με την δράση τους μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να πιστεύουμε πως πραγματικά χάρη σε αυτά μπορεί να υπάρξει ΕΛΠΙΔΑ.


Αποτελέσματα / επίδραση

Tη φετινή σχολική χρονιά οι μαθητές μας έχουν στόχο να υπάρχει νερό, φαγητό, τετράδια, μολύβια, παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να  βοηθήσει ώστε τα μικρά κενυατόπουλα να έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Η προσπάθεια των μαθητών μας κάθε σχολική χρονιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής προσπάθειας του σχολείου μας για το Δικαίωμα των μαθητών του Amaf School στην εκπαίδευση, στο καθαρό νερό και στο φαγητό. Η δράση μας που ξεκίνησε από μια απλή αλληλογραφία στο μάθημα των αγγλικών το 2010 θέλοντας να φέρει σε επικοινωνία τα παιδιά δύο ηπείρων, εξελίχτηκε σε βιωματική  δράση για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών του Amaf School και συνεχίζεται κάθε σχολική χρονιά μέχρι και σήμερα, ενεργοποιώντας όλη τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.Συνεργασίες

-Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας

-Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης

-SocratesKenya.org

-Δήμος Ποσειδωνίας Σύρου

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αμβροσίδου Αναστασία / Παπαγιαννοπούλου Ζωή του 1ου & 4ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου - Κορδελιού

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας στους μαθητές μας και ενεργοποίηση τους γύρω από τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας και του Ενεργού Πολίτη με βάση τους Παγκόσμιους Στόχους για Μηδενική Φτώχεια, Μηδενική Πείνα, Ποιοτική Εκπαίδευση και Συνεργασία για τους συγκεκριμένους Στόχους.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλη τη σχολική και την τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Η σχολική δράση ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα εμπλέκοντας κάθε σχολική χρονιά τους μαθητές των σχολείων των στην Ελλάδα και στην Κένυα

Τόπος Δράσης

Πολλές εκδηλώσεις της δράσης υλοποιήθηκαν εκτός σχολείου.

Ένταξη σε Δίκτυα

http://aesop.iep.edu.gr/node/15313
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation