Καλές πρακτικές

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

« Αλλάζουμε το κλίμα ανακυκλώνοντας...(σ)την Ευρώπη!!!»

« Αλλάζουμε το κλίμα ανακυκλώνοντας...(σ)την Ευρώπη!!!»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Πούλου Γαρυφαλλια

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η εργασία βασίστηκε στις αρχές της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης μέσα σε ένα πλαίσιο project το οποίο σε μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκε με τη συμβολή των ίδιων των μαθητών. Έχοντας ως αντικείμενο τη διερεύνηση των σχετικών με την ανακύκλωση - κλιματική αλλαγή πολιτικών και μέτρων που επιχειρούνται από την ΕΕ, επιδιώκεται εκτός από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών που το υλοποιούν, ο πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων της μελέτης τους προς την ευρύτερη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία παρουσιάσεων, εκθέσεων υλικού, αλλά και δημοσιεύσεων ή επιστολών προς φορείς και πολιτικούς.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης, με βάση τον παγκόσμιο στόχο (13) Δράση για το Κλίμα ,που αναπτύξαμε έχει ως εξής:

Χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική της συζήτησης-διάλογος. Ξεκινώντας τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνοντας λίγες επιφανειακές πληροφορίες έτσι ώστε να κεντριστεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Η συζήτηση βασίστηκε σε δυο πυλώνες α) στην Ε.Ε. β) στον ολιστικό και παγκόσμιο χαρακτήρα των περιβαλλοντικών θεμάτων.

1η δράση

Α) Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος και οι χώρες της
Β) Εισαγωγή στην έννοια της Ε.Ε.

2η δράση

Γνωριμία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Α)Γνωρίζουμε ονομαστικά τις χώρες της Ε.Ε. και κατασκευάζουμε μια καρτέλα για την κάθε μία που αναγράφει την ημερομηνία ένταξης στην Ε.Ε.
Β) Γνωρίζουμε τη σημαία κάθε χώρας, την πρωτεύουσα, το γεωγραφικό σχήμα-θέση και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα.

3η δράση

Η αξία της ανακύκλωσης των πλαστικών
Α) Γνωριμία με το πλαστικό ως υλικό μας χρήσης και την αναγκαιότητα ανακύκλωσής του
Β) Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά

4η δράση

Η νομοθεσία της Ε.Ε. και της Ελλάδας σχετικά με την ανακύκλωση
Α) Γνωριμία με την πράσινη βίβλο
Β) Έρευνα – «Τι σκουπίδια πετώ»

5η δράση

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον και συγκεκριμένα σε αυτές που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

6η δράση

Παρατήρηση πειραμάτων με απώτερο σκοπό τη διαπίστωση των συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπίου αλλά και γενικότερα των καταστροφικών αποτελεσμάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

7η δράση

Δημιουργία περιβαλλοντικής εφημερίδας.

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες αναζήτησαν και συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και την κλιματική αλλαγή τόσο στο εργαστήρι Πληροφορικής του σχολείου όσο και στο σπίτι τους. Έπειτα κάθε ομάδα αφού συγκέντρωσε και οργάνωσε τις πληροφορίες προχώρησε στη δημιουργία άρθρων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία περιβαλλοντικής εφημερίδας και την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και των γονέων τους.

8η δράση

Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα την κλιματική αλλαγή και την ανακύκλωση.

9η δράση

Δημιουργώντας αφίσες για το περιβάλλον.

10η δράση

Φτιάχνοντας δικό μας οργανικό λίπασμα και φυτεύοντας λουλούδια στα παρτέρια του σχολείου.

11η δράση

Οργάνωση γιορτής ανακύκλωσης-κλιματικής αλλαγής για την ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου με στόχο την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας αλλά και των γονέων τους.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η υλοποίηση της δράσης υπήρξε μία καινοτόμος μαθησιακή διαδικασία που παρείχε σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής σε ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες μάθησης.
Αξιολογώντας με μια πρώτη ματιά και σε γενικές γραμμές το σχέδιο δράσης διαφαίνεται ότι είχε θετικά αποτελέσματα και ότι σε γενικές γραμμές όλες οι δράσεις στέφθηκαν με επιτυχία.
Το γενικό αυτό συμπέρασμα στηρίζεται σε αποδεδειγμένα στοιχεία. Τα προϊόντα του project είναι ποιοτικά και πολύ προσεγμένα. Οι μαθητές εργάστηκαν συλλογικά και δημιούργησαν οι ίδιοι προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν την κατάκτηση της γνώσης κατά τη διαδικασία μάθησης.
Σε προσωπικό επίπεδο οι μαθητές κατέκτησαν ουσιαστικές γνώσεις και ικανοποίησαν σε μεγάλο ποσοστό τους κύριους αρχικούς στόχους και σκοπούς που είχαν τεθεί. Απέκτησαν όχι μόνο οικολογική συνείδηση αλλά και ευρωπαϊκή. Αισθάνθηκαν ευρωπαίοι πολίτες, έχουν κατανοήσει την αξία της συλλογικής αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων. Επιτυχία επίσης αποτέλεσε η διάχυση των προϊόντων του project στην τοπική κοινωνία (τόσο με τη δημιουργία της περιβαλλοντικής εφημερίδας όσο και με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την ανακύκλωση και την κλιματική αλλαγή με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας).
Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της και συγχρόνως να εμβαθύνουν στην έννοια της Ανακύκλωσης και της Κλιματικής Αλλαγής ως θεσμό τόσο ελληνικό όσο και διεθνή.
Σ’ όλα τα στάδια της εργασίας οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά μ΄ενθουσιασμό και προθυμία. Ενθουσιάστηκαν με τις καινούργιες γνώσεις που αποκόμισαν για την Ευρώπη, ευχαριστήθηκαν όταν έπαιξαν με τα διάφορα επιτραπέζια ή άλλα διαδραστικά παιχνίδια που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος χάρηκαν όταν είδαν την περιβαλλοντική τους εφημερίδα στην τελική της μορφή.
Η ανταπόκριση των γονέων ήταν μεγάλη ενώ οι μαθητές (σε συνεργασία με τα άλλα σχολεία της πόλης μας) κατάφεραν να συγκεντρώσουν 1 τόνο καπάκια (αριθμό που απαιτείται για την προμήθεια ενός αναπηρικού αμαξιδίου ώστε να το προσφέρουν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας). Οι μαθητές μέσα από την διοργάνωση αυτή συνδύασαν πως η ανακύκλωση μπορεί να ταυτιστεί με τον εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπό τους.
Τέλος, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο της πόλης μας ενημερωτική ημερίδα για τα οφέλη της Ανακύκλωσης και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές διάβασαν διάφορα κειμενάκια, από πληροφορίες που οι ίδιοι είχαν συλλέξει, ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους συμμαθητές τους, για το τι είναι ανακύκλωση, γιατί και πως ανακυκλώνουμε, ποια είναι οφέλη της ανακύκλωσης, τι ονομάζεται κλιματική αλλαγή, ποιες είναι οι επιπτώσεις της κτλ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αριθμός εκπαιδευτικών: 15

Στόχος δράσης

Στόχος δράσης: • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. • Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και σχεδιασμούς. • Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση. • Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες μέρη της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, σχετικά με τον στόχο για την από κοινού ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το 2020, μέσω διαφόρων πηγών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο της ανάληψης ουσιαστικών δράσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων και διαφάνειας στην εφαρμογή, και την πλήρη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποίησής του το συντομότερο δυνατό. • Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων καθώς και των τοπικών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Η σχολική δράση διήρκεσε 7 μήνες και θα έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation