ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

WOMENTORS: Ενδυνάμωση νέων γυναικών

WOMENTORS: Ενδυνάμωση νέων γυναικών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ίδρυμα Λαμπράκη

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ταυτόχρονα λύσει θεμελιώδη προβλήματα του παρελθόντος και δημιουργήσει κομβικές ανισορροπίες σε επίπεδο κοινωνίας, οικοσυστήματος και ανθρωπότητας, ένα είναι βέβαιο: ο ρυθμός των αλλαγών που βιώνουμε ποτέ δεν ήταν ταχύτερος από αυτήν τη στιγμή. Οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται προκλήσεις. Πίσω από κάθε πρόκληση κρύβεται μια ευκαιρία. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε ο καθένας και η καθεμία σαν άτομα και όλοι μαζί, σαν ανθρώπινο είδος να αναγνωρίσουμε, να αδράξουμε και να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τις ευκαιρίες που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και για τα παιδιά μας.

Στο Ίδρυμα Λαμπράκη πιστεύουμε στη μοναδική δυναμική κάθε ανθρώπου και στην εκθετική ισχύ της συλλογικής δράσης. Θεωρούμε ότι η παιδεία αποτελεί όχημα για την ατομική και συλλογική πρόοδο κι ευημερία και για τη διαμόρφωση δίκαιων κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς. Η προσωπική ανάπτυξη, όταν γίνεται αντιληπτή σαν διά βίου διαδικασία, η οποία εξελίσσεται εντός και εκτός τυπικών εκπαιδευτικών πλαισίων είναι δυνατό να αποτελέσει απάντηση σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία δεν μπορεί παρά να είναι πολύπτυχη και ευέλικτη με δυνατότητες εξατομίκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ανθρώπου και τις συνθήκες στον περίγυρό του.

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας μας καθιστά εξαιρετικά ισχυρούς. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ηθική και οι αξίες ζωής παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειάς μας.

Οραματιζόμαστε μια κοινωνία αειφόρο, συμμετοχική, απαρτιζόμενη από άτομα που συμβιώνουν με αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη και συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών σκοπών. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα που αξιοποιεί τα ισχυρά πολιτισμικά και ιστορικά θεμέλιά της, το ανθρώπινο δυναμικό της και τους φυσικούς πόρους της για να διαμορφώσει ένα σύγχρονο, αναπτυξιακό και πρωτοπόρο πρόσωπο. Έναν κόσμο φιλειρηνικό, φιλικό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, έναν πλανήτη βιώσιμο. Για αυτό ακριβώς εργαζόμαστε στο Ίδρυμα Λαμπράκη, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε μέσα από τις εκάστοτε πρωτοβουλίες και τα προγράμματά μας, ώστε κάθε παιδί να έχει ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου μαθησιακές ευκαιρίες, κάθε νέος να οραματίζεται βάσιμα και ανεμπόδιστα το μέλλον του, κάθε ενήλικας να αναπτύσσει και να αξιοποιεί το μέγιστο των ικανοτήτων του, κάθε πολίτης να απολαμβάνει τα δικαιώματά του, να ανταποκρίνεται στις ευθύνες του και να δραστηριοποιείται γόνιμα μέσα στην κοινωνία, κάθε άτομο τρίτης ηλικίας να «γερνάει ενεργά», κάθε βρέφος που γεννιέται να έχει ελπίδα και προοπτική.Στόχος δράσης

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση νέων γυναικών και η δημιουργία δικτύου γυναικών που θα ασκούν δια βίου και αυτόνομα συνηγορία για τα δικαιώματα της γυναίκας. Το WOMENTORS στοχεύει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

Οι 9.000 γυναίκες που θα συμμετάσχουν στις δράσεις εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης αναμένεται να:

 • γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις κατά των γυναικών
 • αναγνωρίζουν στερεότυπα φύλου και να τα υπερβαίνουν
 • προασπίζονται τα δικαιώματά τους, να αξιοποιούν υφιστάμενους υποστηρικτικούς μηχανισμούς και τη σχετική νομοθεσία
 • διεκδικούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
 • αξιοποιούν πλήρως τις ικανότητες και τη δυναμική τους για επαγγελματική ανέλιξη
 • διεκδικούν ίση αμοιβή για ίση εργασία
 • συμμετέχουν πιο ενεργά σε κέντρα λήψης αποφάσεων
 • επιδιώκουν την εναρμόνιση του προσωπικού με τον επαγγελματικό χρόνο
 • επιδεικνύουν μηδενική ανοχή στη βία (συναισθηματική, λεκτική, σωματική)
 • φροντίζουν για την καλή ψυχική και σωματική τους υγεία
 • υιοθετήσουν στάσεις ενεργής πολίτη, που συμβάλλει γόνιμα στην κοινωνική πρόοδο
 • αναλαμβάνουν ή να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες στην κοινωνία των πολιτών, οι οποίες αφορούν θέματα τοπικά, εθνικά ή παγκόσμια
 • ενημερώνονται και να τοποθετούνται έγκυρα και τεκμηριωμένα στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο (γνώση των SDGs, της Agenda 2030, καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, τοποθέτηση και δράση με προστιθέμενη αξία)
 • μεγαλώνουν τα παιδιά τους απαλλαγμένα από στερεότυπα φύλου
 • ασκούν συνηγορία για τις ανάγκες των γυναικών
 • αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης γυναικών.

Οι μαθήτριες/-τές που θα ενημερωθούν για θέματα ισότητας φύλου αναμένεται να είναι πιο ευαισθητοποιημένες/-οι και να μην αναπαράγουν στερεότυπα κι διακρίσεις.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το WOMENTORS απευθύνεται σε γυναίκες, ηλικίας 18-35 ετών, από όλη την Ελλάδα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται με μοναδικό κριτήριο το βιολογικό τους φύλο και την ηλικία και για αυτόν τον λόγο συμμετέχουν σήμερα, κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος, 4.700 γυναίκες διαφορετικού πολιτισμικού, κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού υπόβαθρου. Ένα ποσοστό  5% αυτών προέρχεται από δυσπρόσιτες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, μέσω της προβολής βιντεο-αφηγήσεων που λειτουργούν ως έμπνευση για τις νεότερες, ενδυναμώνεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός γυναικών κάθε ηλικίας σε όλη τη χώρα, αφού τα βίντεο αυτά διακινούνται από τις νέες γυναίκες στο διαδίκτυο. Τέλος, με τη δημιουργία υλικού ενημέρωσης και ευιασθητοποίησης για τα σχολεία θα ωφεληθούν κορίτσια και αγόρια ηλικίας 12-18 ετών.

Σύμφωνα με τη UN Women, «η επένδυση στην ηγετική ικανότητα των γυναικών  (women’s leadership) απαιτεί προσέγγιση κύκλου ζωής για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των μικρότερων κοριτσιών, των εφήβων, των νεαρών γυναικών και των γυναικών. Η επένδυση στην ηγετική ικανότητα των νέων γυναικών δεν θα αλλάξει μόνο τη μελλοντική τους τροχιά, αλλά και εκείνη των κοινοτήτων τους.»  Οι νέες γυναίκες βιώνουν διπλή διάκριση λόγω φύλου και ηλικίας.

Με το σκεπτικό αυτό στοχεύουμε σε νεαρές γυναίκες, οι οποίες στην πλειονότητά τους είτε δεν έχουν ακόμα εισέλθει στην αγορά εργασίας και δεν έχουν δημιουργήσει τις δικές τους οικογένειες, είτε κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε αυτού τους τομείς, ώστε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική τους για αυτόνομη δραστηριοποίηση για θέματα ισότητας στο μέλλον. Επιπλέον, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, οι γυναίκες αυτές διαθέτουν αυξημένη μαθησιακή ετοιμότητα, αφού συνήθως εμπλέκονται σε διαδικασίες μάθησης (μεταδευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, επαγγελματικής ή άλλης μορφής) και είναι πιο ευέλικτες ως προς τη διαπραγμάτευση θεμάτων που συνδέονται με την αλλαγή στάσης ζωής, που ενδεχομένως χρειαστεί να γίνει, αφού τα νέα παιδιά έχουν μια εγγενή τάση να αμφισβητήσουν κατεστημένα και στερεότυπα και να αλλάξουν τον κόσμο.

 

Χρονική διάρκεια

Το WOMENTORS χρηματοδοτείται από τα EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Η αρχική διάρκεια του προγράμματος, δηλ. το διάστημα κατά το οποίο έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, είναι Απρίλιος 2020 έως Σεπτέμβριος 2022. Όμως το Ίδρυμα Λαμπράκη προτίθεται να αναζητήσει συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης της συνέχισής του.


Περιγραφή

WOMENTORS: Η ενδυνάμωση νέων γυναικών ως απάντηση στις ανισότητες

To WOMENTORS (www.womentors.gr) προσφέρει σε γυναίκες 18-35 ετών πολύπλευρη ενδυνάμωση μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

Αυτό πραγματοποιείται μέσω σεμιναρίων ενδυνάμωσης, μέσω της προβολής βιντεο-αφηγήσεων κυρίως γυναικών, αλλά και κάποιων αντρών, που λειτουργούν ως έμπνευση για τις νέες γυναίκες και μέσω της επικοινωνίας με γυναίκες-μέντορες που διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε διάφορους τομείς και απαντούν σε ερωτήματα των νέων γυναικών.

Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι τα σεμινάρια ενδυνάμωσης. Αρχικά επρόκειτο να εξελιχθούν σε 4 δια ζώσης ημερίδες που θα προσφέρονταν σε 15 πόλεις της Ελλάδας, όμως λόγω της πανδημίας χρειάστηκε να γίνουν προσαρμογές, ώστε το πρόγραμμα να προσφερθεί διαδικτυακά. Έτσι, διαμορφώσαμε μία σειρά 10 διαδικτυακών σεμιναρίων που έχουν συμμετοχικό και διαδραστικό χαρακτήρα και καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό φάσμα.

Στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα αντίστοιχο πρόγραμμα. Τα σεμινάρια ενδυνάμωσης του WOMENTORS, στα οποία συμμετέχουν σήμερα 4.700 νέες γυναίκες, θα τα παρακολουθήσουν μέσα σε 2 χρόνια τουλάχιστον 9.000 γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι ίδιες 9.000 θα ενδυναμωθούν όχι σε έναν τομέα, αλλά πολύπλευρα. Κάθε γυναίκα θα συμμετάσχει ενδεικτικά, σε σεμινάρια και δραστηριότητες καλλιέργειας της αυτοεκτίμησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας, της επίτευξης στόχων, της ενσυναίσθησης, της ηγεσίας, της διαπραγμάτευσης, της παρρησίας και άλλων ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα ενημερωθεί για το πώς μπορεί να φροντίζει την υγεία της, θα ασχοληθεί με τα στερεότυπα φύλου επιχειρώντας να αναγνωρίσει τα δικά της, να τα υπερβεί και να μην τα αναπαράγει και θα δουλέψει πάνω στον όχι και τόσο δυσεπίλυτο γρίφο της εναρμόνισης προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου. Παράλληλα, θα λάβει καθοδήγηση και συμβουλές για το πώς να διαμορφώσει το επαγγελματικό της προφίλ και να αναπτύξει την καριέρα της, θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες καλλιέργειας της επιχειρηματικής σκέψης, θα ενημερωθεί σχετικά με την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα παρακινηθεί ώστε να συμμετέχει στην πολιτική, θα ενημερωθεί για το πώς η ίδια ως πολίτης μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις που την αφορούν και να κάνει τη διαφορά αναλαμβάνοντας δράση στο κοινωνικό, ακόμα και στο παγκόσμιο περιβάλλον της. Θα ασχοληθεί με θέματα στοχοποίησης και θυματοποίησης της γυναίκας, με τη βία κατά των γυναικών, και θα ενημερωθεί για το θεσμικό πλαίσιο, τους μηχανισμούς και τις οργανώσεις και δομές υποστήριξης της γυναίκας.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του προγράμματος είναι ότι έρχεται να ενδυναμώσει τη γυναίκα επενδύοντας στη δύναμή της. Το WOMENTORS εκτός από πρόγραμμα ενδυνάμωσης είναι και ένα δίκτυο γυναικών που αλληλεπιδρούν δημιουργικά. Το δίκτυο αυτό θα μπορούσαμε να το απεικονίσουμε με ομόκεντρους κύκλους. Στον εσωτερικό κύκλο βρίσκονται η ομάδα έργου και η επιστημονική ομάδα του WOMENTORS. στον επόμενο κύκλο βρίσκονται οι εισηγήτριες και εισηγητές των σεμιναρίων που συμπληρώνουν το έργο της επιστημονικής ομάδας, οι μέντορες και τα άτομα που συμμετέχουν στις βιντεο-αφηγήσεις και οι 23 περιφερειακές συντονίστριες του προγράμματος. στον επόμενο κύκλο βρίσκονται 180 νέες γυναίκες, που είναι οι leaders του WOMENTORS και στον εξωτερικό βρίσκονται οι 9.000 νέες γυναίκες που συμμετέχουν στα σεμινάρια ενδυνάμωσης. Η γνώση διαχέεται από το κέντρο προς τα έξω.

Η επιστημονική ομάδα του έργου επιμόρφωσε 23 γυναίκες, οι οποίες ανέλαβαν ρόλο συντονίστριας-συμβούλου στις leaders του προγράμματος. Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα οι συντονίστριες ανέλαβαν την εκπαίδευση των νέων ηγέτιδων του προγράμματος. Οι leaders είναι νέες γυναίκες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, με διαφορετικά προσόντα και εμπειρίες, εργαζόμενες, φοιτήτριες, νέες μητέρες κ.ά., οι οποίες εκπαιδεύθηκαν ώστε να προσφέρουν 10 σεμινάρια ενδυνάμωσης σε ομάδες των 25-30 γυναικών τον χρόνο η καθεμία. Για τον σκοπό αυτό έχουν φυσικά στη διάθεσή τους το απαραίτητο υλικό (βιντεο-εισηγήσεις, κείμενα, δραστηριότητες κ.ά.) και οδηγίες, ώστε να εισηγούνται και να συντονίζουν ομαδικές βιωματικές δράσεις στις ομάδες τους. Παράλληλα, έχουν τη στήριξη της συντονίστριάς τους, η οποία είναι παρούσα για να βοηθήσει, αν και όποτε χρειαστεί. Ο ρόλος της συντονίστριας είναι κομβικός, καθώς εκείνη βρίσκεται σε διαρκεί επαφή με τις νέες γυναίκες, εμπνέοντας, καθοδηγώντας, συμβουλεύοντας και συντονίζοντας τη δράση τους.

Τα 180 νέα κορίτσια που αναλαμβάνουν ρόλο leader είναι στην πλειονότητά τους 22-26 χρονών. Αναθέτοντάς τους σε αυτήν την ηλικία την ενδυνάμωση άλλων γυναικών η ομάδα έργου του WOMENTORS αποδεικνύει έμπρακτα ότι πιστεύει στη δύναμή τους. Το κλειδί για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, δεν είναι άλλο από τη μεθοδολογία ενδυνάμωσης, η οποία εδραιώνεται στην αναπτυξιακή φύση του ανθρώπου και σε ένα σύνθετο και συμπαγές οργανωτικό πλαίσιο.

Παρέμβαση στο σχολείο: Η αλλαγή ξεκινά από νωρίς

Τα θέματα ισότητας αφορούν στον ίδιο βαθμό όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο ή άλλα χαρακτηριστικά τους και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να τα δουλεύουμε με τρόπο ενιαίο και συστηματικό για κορίτσια και αγόρια, από τη στιγμή της γέννησης, στο πλαίσιο της οικογένειας αλλά και μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μη χρειάζονται παρεμβάσεις σαν αυτή του WOMENTORS σε μεταγενέστερη ηλικία. Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει, φτάνει ένα μεγάλο μερίδιο γυναικών και αντρών στην ηλικία των 18 ετών να έχουν αποδεχτεί ή υιοθετήσει -συνήθως υποσυνείδητα- απόψεις, στάσεις και συμπεριφορές συμβατές με το περιβάλλον των ανισοτήτων και διακρίσεων στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό και στο δημόσιο βίο τους.

Η παρέμβαση σε αυτά τα πρώτα χρόνια μπορεί και πρέπει να γίνει μέσα στο σχολείο, το οποίο δυστυχώς ακόμα συντηρεί και αναπαράγει στερεότυπα. Χρειάζεται να αναπτυχθεί περιεχόμενο και μεθοδολογία για όλες τις ηλικίες των μαθητριών και μαθητών και η εισήγηση των θεμάτων αυτών να γίνει από κοινού σε κορίτσια και αγόρια. Το WOMENTORS απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας άνω των 18. Όμως έχει αναπτύξει μια πρόταση αρχικής προσέγγισης των θεμάτων ισότητας φύλου για το σχολείο, η οποία εξελίσσεται σε λίγες διδακτικές ώρες και βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τις υφιστάμενες ανισότητες και τα στερεότυπα, να ενημερωθούν για τις συνέπειές τους και να προσεγγίσουν κριτικά το ζήτημα της ισότητας των φύλων και του ρόλου και της ευθύνης του καθενός και της καθεμιάς μας στην άρση των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Το υλικό θα κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να αξιοποιηθεί στη διάρκεια της ερχόμενης σχολικής χρονιάς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα

 • ​έχουν εκπαιδευθεί οι 23 περιφερειακές συντονίστριες του έργου σε 14 σεμινάρια συνολικής διάρκειας 70 ωρών.
 • έχουν εκπαιδευθεί οι 177 leaders του έργου σε 12 σεμινάρια συνολικής διάρκειας 50 ωρών και με διαρκή ομαδική -και όποτε απαιτείται εξατομικευμένη- ενδυνάμωση και συμβουλευτική υποστήριξη από τις περιφερειακές συντονίστριες.
 • έχει συμμετάσχει καθεμία από τις 4.700 γυναίκες σε 9 από τα συνολικά 10 προγραμματισμένα σεμινάρια ενδυνάμωσης, τα οποία είναι διαδραστικά και περιλαμβάνουν την δραστηριοποίηση των γυναικών σε δραστηριότητες κινητοποίησης του ενδιαφέροντός τους, διαπραγμάτευσης των εκάστοτε θεμάτων, εμπέδωσης του περιεχομένου των εισηγήσεων και εφαρμογής και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που επιδιώκεται κάθε φορά να καλλιεργηθούν.
 • έχουν πραγματοποιηθεί για την επίτευξη του προαναφερθέντος αποτελέσματος συνολικά 1.955 διαδικτυακά σεμινάρια μέσης διάρκειας 3,5 ωρών.
 • έχουν προβληθεί 20 βιντεο-αφηγήσεις από γυναίκες κυρίως, αλλά και άντρες
 • το σύνολο των συμμετεχουσών επικοινωνεί με την επιστημονική ομάδα θέτωντας ερωτήματα για θέματα του ενδιαφέροντός τους και λαμβάνοντας απαντήσεις ασύγχρονα
 • ξεκίνησαν τον Απρίλιο να επικοινωνούν οι leaders με μέντορες μέσω της πλατφόμας και στις αρχές Μαΐου ενεργοποιείται η δυνατότητα αυτή για όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα νέες γυναίκες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν γυναίκες από κάθε άκρη της Ελλάδας, από όλους ανεξαιρέτως του νομούς, αλλά και από απομακρυσμένα χωριά. Επιπλέον, συμμετέχουν Ελληνίδες που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέραται ότι στην ίδια ομάδα μπορεί να συμμετέχει μία νευροεπιστήμων που κάνει μεταδιδακτορική έρευνα στο Σαν Ντιέγκο και μία νέα γυναίκα που δεν όλοκλήρωσε το λύκειο.

Για τη μέτρηση του αντικτύπου του έργου έχει προβλεφθεί η συμπλήρωση ερωτηματολογίων πριν την έναρξη του προγράμματος και με την ολοκλήρωσή του, διακριτά για τις leaders και για τις συμμετέχουσες νέες γυναίκες. Τα ερωτηματολόγια αυτά μετρούν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και έχουν δημιουργηθεί από την Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Καλλιοπη Κουνενού και την ομάδα της. Χορηγήθηκαν πριν την έναρξη του προγράμματος και θα ξαναχορηγηθούν τον Ιούνιο στις 4.700 συμμετέχουσες που θα ολοκληρώσουν τον Ιούνιο του 2021 τη σειρά των 10 σεμιναρίων. (Η μέτρηση στις leaders, μέρος της ενδυνάμωσης των οποίων αποτελεί το έργο που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του ηγετικού τους ρόλου, θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου τους, τον Ιούλιο του 2022.)

Συνεπώς, σε αυτή τη φάση έχουμε διαθέσιμα τα ποσοτικά στοιχεία αντικτύπου που παρατίθενται παραπάνω, αλλά και ποιοτικά δεδομένα που αποτυπώνονται στις επώνυμες δηλώσεις νέων γυναικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίες έγιναν όταν με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου 2021, τις καλέσαμε να μας πουν μέσα σε δυο προτάσεις τις μέχρι τώρα εντυπώσεις τους (https://www.facebook.com/113214833456688/posts/469621987815969/) για το πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι νέες γυναίκες είχαν παρακολουθήσει μόνο τα 4 και κάποιες τα 5 από τα 10 σεμινάρια. Περισσότερες τέτοιες σηλώσεις των συμμετεχουσών μπορείτε να βρείτε και στον λογαραισμό του WOMENTORS στο Instagram: Womentors_gr. Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα είναι πανελλαδικό και προσφέρεται διαδικτυακά. Αν η πανδημία το επιτρέψει, κατά το ακαδ. έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια διά ζώσης σε 15 πόλεις της Ελλάδας, αλλά θα εξακολουθούν να προσφέρονται και διαδικτυακά για εκείνες τις γυναίκες που δεν βρίσκονται στις πόλεις αυτές. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την υλοποίηση του WOMENTORS το Ίδρυμα Λαμπράκη συνεργάζεται με την οργάνωση "Αποστολή Άνθρωπος", η οποία εξειδικεύεται σε θέματα υγείας. Η "Αποστολή Άνθρωπος" έχει αναλάβει να αναπτύξει το περιεχόμενο που συνδέεται με τα θέματα υγείας της γυναίκας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η διαχειριστική ομάδα του  WOMENTORS  αποτελείται σήμερα 6 άτομα, τα οποία είναι η ομάδα που απασχολείται σταθερά και συστηματικά στο συγκεκριμένο έργο. 

Για τις ανάγκες ανάπτυξης του έργου ανατέθηκε έργο στα 9 μέλη της επιστημονικής ομάδας, στις 23 περιφερειακές συντονίστριες του έργου και σε εξωτερικούς συνεργάτες για διάφορες ανάγκες (ενδεικτικά, πληροφορικός, γραφίστρια κ.ά.), αλλά και σε εταιρείες-υπεργολάβους (π.χ. για βιντεοσκόπηση εισηγήσεων και βιντεο-αφηγήσεων, για την αξιοποίηση της πλατφόρμας των 100 mentors, όπου πραγματοποιείται η επικοινωνία με μέντορες σε ειδικά διαμορφωμένο τμήμα για τις WOMENTORS κ.λπ.).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εθελοντική προσφορά γυναικών από διάφορους τομείς δραστηριότητας (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής), οι οποίες μέσα από προσωπικές βιντεοαφηγήσεις ή/και μέσω mentoring ενθαρρύνουν τις νέες γυναίκες να συμμετάσχουν σε κέντρα λήψης αποφάσεων, να στοχεύουν ψηλά, να δραστηριοποιούνται επιειρηματικά, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην κοινωνία των πολιτών, να διαχειρίζονται σημαντικές δυσκολίες και λάθη, να επιτυγχάνουν την εναρμόνιση του προσωπικού με τον επαγγελματικό χρόνο, να φροντίζουν την υγεία τους κ.ά.

Αν έπρεπε να προσδιοριστεί ένας αριθμός ατόμων με συστηματική και όχι περιστασιακή συμβολή στο έργο, αυτά είναι τα 6 άτομα της διαχειριστικής ομάδας και οι 23 περιφερειακές συντονίστριες του έργου, δηλ. συνολικά 29 άτομα, από τα οποία το 1 είναι εθελόντρια.

Κατά τα άλλα στη μέχρι σήμερα ανάπτυξη του WOMENTORS εκτιμάται ότι έχουν συμβάλει συνολικά περίπου 80 άτομα, χωρίς να υπολογίζεται η διακριτή συμβολή των μελών του προσωπικού των υπεργολάβων. Ο αριθμός των ατόμων αυτών θα αυξηθεί, καθώς κατά το 2ο έτος υλοποίησης του έργου θα δημιουργηθούν και άλλες βιντεοαφηγήσεις και θα προστεθούν μέντορες στο WOMENTORS.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το σύνολο των αποτελεσμάτων που περιγράφονται παραπάνω αποτελούν οφέλη για το Ίδρυμα Λαμπράκη.

Επιπλέον, το Ίδρυμα ανέπτυξε στο πλαίσιο αυτού του έργου ένα βιώσιμο μοντέλο πολλαπλασιαστικής ενδυνάμωσης και συνηγορίας βάσει της δικτύωσης. Το Ίδρυμα διαθέτει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη πανελλαδικών προγραμμάτων. Είναι όμως η πρώτη φορά που βασίζει ένα εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα στη συστημική σκέψη και λειτουργία με τον τρόπο που αυτό συμβαίνει στο WOMENTORS. Η επιλογή να εκπαιδευθούν οι leaders, ώστε έχοντας στη διάθεσή τους τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία, αλλά και την καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη της συτονίστριάς τους, να αναπτύξουν οι ίδιες τα σεμινάρια ενδυνάμωσης προς συνομίληκές τους ήταν τολμηρή, όμως σχεδιάστηκε μεθοδικά και σήμερα αποδεικνύεται επιτυχημένη. Τό Ίδρυμα Λαμπράκη είναι ίσως ο πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα που ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και έκανε σε τέτοια μαζική κλίμακα πράξη την μετατόπιση από την αυστηρή τήρηση των στεγανών μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, αφού εμπιστεύτηκε τις νέες γυναίκες, ώστε να αναλάβουν ευθύνη και δράση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Στόχος είναι οι leaders να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ατόνομα για θέματα ισότητας. Το Ίδρυμα προτίθεται να συνεχίσει να είναι σε επαφή με το πανελλαδικό δίκτυο των τουλάχιστον 9.000 γυναικών που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του WOMENTORS, προσφέροντάς τους συμπληρωματικά σεμινάρια ενδυνάμωσης στο πλαίσιο της δια βίου προσωπικής τους ανάπτυξης, η οποία μέσα στο πρόγραμμα αυτό καλλιεργείται ως στάση ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα έχει δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο νέων γυναικών και leaders, το οποίο μπορεί να αξιοποιεί μελλοντικά και σε άλλα του προγράμματα (π.χ. για το περιβάλλον κ.ά.).

Επιπλέον, για την ανάπτυξη των μέχρι τώρα προγραμμάτων του το Ίδρυμα συνήθως συνδυάζε τη διά ζώσης με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με αφορμή την πανδημία, το Ίδρυμα απέκτησε πλέον συμπληρωματική εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Τέλος, το Ίδρυμα Λαμπράκη είναι ένας μικρός οργανισμός, το προσωπικό του οποίου συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι με κάθε πρόγραμμα που αναπτύσσει αυξάνεται η τεχνογνωσία του προσωπικού του.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation