ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Πρωτοβουλία

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων led σε όλο το δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Έδεσσας

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων led σε όλο το δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Έδεσσας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας βρίσκεται στην Πέλλα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Έδρα είναι η Έδεσσα, που χαρακτηρίζεται από το έντονο υδάτινο στοιχείο και τους καταρράκτες της. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται στην αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισμό.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το θέμα του οδοφωτισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Έδεσσας διότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς κατανάλωσης ενέργειας και δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά κόστη. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας κάνουμε μία σημαντική προσπάθεια με την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού των δρόμων.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε τον περιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας και από τη μία μεριά συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πλησιάζοντας το στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020, όπως έχουμε δεσμευτεί στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, ενώ από την άλλη μειώνουμε κατά πολύ τα λειτουργικά μας κόστη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το έργο αναφέρεται κυρίως στους πολίτες του Δήμου Έδεσσας, οι οποίοι από τη μία μεριά έχουν δει την ποιότητα του οδοφωτισμού να βελτιώνεται και από την άλλη μεσοπρόθεσμα αναμένουν τη μείωση των δημοτικών τελών, καθώς θα μειωθούν δραστικά τα κόστη του οδοφωτισμού. Επιπρόσθετα, το έργο απευθύνεται και στους επισκέπτες της περιοχής, η οποία αποτελεί τουριστικό προορισμό.

 

Χρονική διάρκεια

Το έργο αντικατάστασης των λαμπτήρων οδοφωτισμού έχει διάρκεια ένα έτος.


Περιγραφή

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Έδεσσας, η ετήσια κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα υψηλή, ανερχόμενη σε 141,4 kWh/κάτοικο, την ίδια στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80 kWh/κάτοικο. Σε απόλυτα ποσά ο Δήμος Έδεσσας δαπανούσε ετησίως πάνω από 600.000 ευρώ για τον φωτισμό των δρόμων της Έδεσσας και των χωριών του δήμου, ποσό ιδιαίτερα υψηλό. Από την παράθεση των παραπάνω οικονομικών μεγεθών είναι φανερό ότι ήταν επιβεβλημένος ο εκσυγχρονισμός του δικτύου με την αντικατάσταση των προϋφιστάμενων λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, τύπου led, που καταναλώνουν ασύγκριτα μικρότερες ποσότητες ενέργειας και ταυτόχρονα βελτιώνουν τον δημοτικό φωτισμό.

Το σύντομο ιστορικό του έργου αφορά την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ολοκληρωμένου φακέλου για τη χρηματοδότηση της αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων του Δήμου Έδεσσας με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου led. Ο φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου Έδεσσας εγκρίθηκε, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και στη συνέχεια η ολοκλήρωση του έργου με την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων.

Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό μελέτης 1.771.811 € και η σύμβαση μετά τις σχετικές εκπτώσεις που έδωσε ο ανάδοχος είναι ύψους 927.646 €. Το έργο αφορά την αντικατάσταση 4.490 φωτιστικών σωμάτων και αφορά το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού του Δήμου Έδεσσας. Το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων led διαθέτουν dimmer για τη σταδιακή μείωση του φωτισμού κατά τις ώρες που δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους και την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομίας.

Ο Δήμος Έδεσσας είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που έχει αποκλειστικά οδοφωτισμό από led, καθώς έχει αντικαταστήσει το σύνολο των φωτιστικών του.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Δήμος Έδεσσας είχε προχωρήσει παλιότερα σε περιορισμένης έκτασης αντικατάσταση λαμπτήρων σε τμήμα της πόλης της Έδεσσας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Πράσινο Ταμείο". Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τόσο από την άποψη της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, όσο και από την άποψη της βελτίωσης του οδοφωτισμού.

Με το έργο αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων οδοφωτισμού με λαμπτήρες led επιτυγχάνεται:

α) εξοικονόμηση οικονομικών πόρων της τάξης του 40%, που σε απόλυτους αριθμούς για το Δήμο Έδεσσας αντιστοιχεί περίπου σε 240.000€ ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο θα αποσβεστεί περίπου σε 4 με 5 χρόνια,

β) βελτίωση της ποιότητας του οδοφωτισμού,

γ) μείωση των εκπομπών αερίου κατά 40% περίπου από την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για οννοδοφωτισμό.Τόπος Δράσης

Το σύνολο του Δήμου Έδεσσας.


Συνεργασία με φορέα

Υπάρχει συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από το οποίο προέρχεται η χρηματοδότηση του έργου. Θεωρείται σημαντικό το γεγονός ότι ο Δήμος Έδεσσας αποτέλεσε το πρότυπο αυτής της διαδικασίας και ακολούθησαν πολλοί δήμοι που ήθελαν να εκσυγχρονίσουν τον δημοτικό τους φωτισμό.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων του Δήμου Έδεσσας συνίσταται στη συγκέντρωση των στοιχείων και την εκπόνηση της μελέτης για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης του έργου και φυσικά τη δημοπράτησή του, με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα σημαντικότερα οφέλη για το Δήμο Έδεσσας είναι α) η μείωση των λειτουργικών του εξόδων, λόγω της μείωσης του κόστους οδοφωτισμού κατά 40% περίπου, β) η μείωση του κόστους συντήρησης του δικτύου οδοφωτισμού, καθώς οι λαμπτήρες led έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεκαετή εγγύηση, γ) η επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίου που έχει δεσμευτεί ο Δήμος Έδεσσας και δ) η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες με τη βελτίωση της ποιότητας του οδοφωτισμού.

Σε γενικές γραμμές ο Δήμος Έδεσσας μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου για μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, με αντικατάσταση μέρους των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation