ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 17. Partnerships - Συνεργασίες / 17.1 Συνεργασία Δημόσιων Φορέων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Together for a Better Future

Together for a Better Future
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

DIMAND Α.Ε.

Η DIMAND είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. Από την αρχή της λειτουργίας της, το 2005, έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία των «πράσινων» κτηρίων στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, δημιουργώντας μία νέα αγορά στο Real Estate και αποτελώντας πλέον πρότυπο διεθνώς. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται στην υλοποίηση σύγχρονων βιοκλιματικών κτηρίων γραφείων, αστικών αναπλάσεων μεγάλου μεγέθους, σύνθετων έργων μικτών χρήσεων, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι μετοχές της εταιρείας DIMAND διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

www.dimand.gr 

 

Εταιρικό videoΣτόχος δράσης

Η πρωτοβουλία της δωρεάς στο Πυροσβεστικό Σώμα αποσκοπεί στην ουσιαστική στήριξη αυτής της σημαντικής υπηρεσίας. Η δωρεά αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταπόκρισης σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επίσης, αυτό το βήμα αποτελεί μέρος της μέριμνας για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η διάθεση πρόσθετων και προηγμένων οχημάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση των πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών.πρωτοβουλία αυτή δείχνει τον συνταντικό διάλογο και την αλληλεγγύη μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων φορέων, προσφέροντας ένα θετικό παράδειγμα για την υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών και στήριξης σε άλλους τομείς κοινής ωφέλειας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει:

  1. Πυροσβεστικό Σώμα
  2. Πολίτες
  3. Αρχές και Φορείς
 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η δράση αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία της σύμπραξης των εταιρειών, Teleperformance Greecem DIMAND και Βarphone, με σκοπό την ουσιαστική στήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, οι τρεις εταιρείες προχώρησαν στη δωρεά 4 οχημάτων SUVs για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πρωτοβουλία αυτή διαπνέεται από αγάπη, ευαισθησία και αλληλεγγύη προς τους πυροσβέστες, πραγματικούς ήρωες που καθημερινά αγωνίζονται να προστατεύσουν τις ζωές μας και το περιβάλλον.Είναι η δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους πυροσβέστες σε κάθε τους προσπάθεια, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους για την προστασία των ζωών, της περιουσίας και του περιβάλλοντός μας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Ενίσχυση της πυροσβαστικής υποδομής: Η δωρεά αυτή αποτελεί ένα ζωτικό εργαλείο για το Πυροσβεστικό Σώμα, προσφέροντας αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα και ανταπόκριση σε περιπτώσεις κινδύνου.
  • Βελτίωση της αίσθησης ασφάλειας των πολιτών
  • Ενθάρρυνση ευαισθητοποίησης:Η πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει το κοινό να συνειδητοποιήσει τον σημαντικό ρόλο των πυροσβεστών και την ανάγκη για υποστήριξή
  • Ενίσχυση της συνεργασίας: Η πρωτοβουλία δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας τις σχέσεις και την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο τομέων.
  • Ενίσχυση αίσθηματος κοινότητας: Η πρωτοβουλία αποδεικνύει τον ενεργό ρόλο των εταιρειών στην υποστήριξη της κοινότητας και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, ενισχύοντας το αίσθημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης.


Τόπος Δράσης

Αθήνα, Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation