ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση Kοινωνικής Συνοχής

Πρωτοβουλία

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών & Εφήβων σε Κίνδυνο.

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών & Εφήβων σε Κίνδυνο.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΑΡΣΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.

 

http://www.arsis.gr 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» είναι ο μοναδικός ξενώνας επείγουσας φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα που φροντίζει παιδιά θύματα παραμέλησης, κακοποίησης, εμπορίας και διακίνησης ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στόχος του είναι είναι η κάλυψη της άμεσης ανάγκης στέγασης και προστασίας ενός παιδιού σε κίνδυνο και η προσωρινή υποστήριξη του μέχρι να βρεθεί από τους αρμόδιους φορείς η καταλληλότερη μόνιμη λύση για τη φροντίδα του.

Βασική επιδίωξη και στόχος της ΑΡΣΙΣ είναι η λειτουργία του ξενώνα με την έννοια του «σπιτιού» και της «οικογένειας» ώστε να αποφευχθεί ο ιδρυματισμός των παιδιών που θα διαμείνουν σε αυτό για μικρό ή και μεγαλύτερο διάστημα. Παράλληλα με την διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων παιδιών, το κάθε παιδί υποστηρίζεται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Ιδιαίτερος στόχος μας είναι η επιστροφή του παιδιού στο οικογενειακό του περιβάλλον, με την προυπόθεση ότι αυτό είναι δυνατό αλλά κυρίως ωφέλιμο για το παιδί. Επιπρόσθετα από το 2010 το "Σπίτι της ΑΡΣΙΣ" λειτουργεί παράλληλο πρόγραμμα Ανάδοχης Φροντίδας, με κύριο στόχο την αποφυγή του ιδρυματισμού και τη φροντίδα του παιδιού σε περιβάλλον οικογενειακό με θετικά γονεϊκά πρότυπα. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο: θύματα παραμέλησης, κακοποίησης, εμπορίας και διακίνησης, παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω δυσμενών οικογενειακών ή κοινωνικών- οικονομικών συνθηκών.

Στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ μπορούν να φιλοξενηθούν ταυτόχρονα έως και 23 παιδιά, αγόρια ηλικίας 5 έως 12 ετών και κορίτσια ηλικίας 5 έως 18 ετών, ενώ παράλληλα το Σπίτι επιβλέπει και έχει την εποπτεία παιδιών που είτε μένουν με ανάδοχες οικογένειες, είτε επιστρέφουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε βρίσκονται σε διαδικασία αυτονόμησης.

 

Χρονική διάρκεια

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ: Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών & Εφήβων σε Κίνδυνο λειτουργεί  από το 2007 και με τη χρηματοδότηση και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί έως ότου κανένα παιδί να μην χρειάζεται να φιλοξενηθεί σε αυτό, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και μπορεί να έχει επαρκή χρηματοδότηση για την λειτουργία του.


Περιγραφή

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ λειτουργεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης από το 2007.  Πρόκειται για ένα ξενώνα βραχείας φιλοξενίας ανηλίκων και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο. Τα παιδιά παραπέμπονται στον ξενώνα ύστερα από κοινωνική έρευνα των δημόσιων Κοινωνικών Υπηρεσιών και πάντα κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Ανηλίκων, εφόσον έχει διαπιστωθεί η  ανάγκη για απομάκρυνση του παιδιού από το περιβάλλον του, όταν αυτό κρίνεται ακατάλληλο για την φροντίδα και την προστασία του παιδιού.

Στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ φιλοξενούνται αγόρια ηλικίας 5 έως 12 ετών και κορίτσια ηλικίας 5 έως 18 ετών και η δυναμικότητά του ανέρχεται στα 23 παιδιά. Το κτίριο αποτελείται από 7 δωμάτια- κοιτώνες, δύο χώρους γραφείων προσωπικού, έναν μεγάλο κοινόχρηστο χώρο σαλονιού & κουζίνας και χώρο λουτρών. Το κτίριο περιβάλλεται από ανοικτούς χώρους οι οποίοι αξιοποιούνται για δράσεις, παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Βασικοί Άξονες της Δράσης είναι:

Η φιλοξενία με έμφαση στην κάλυψη των συναισθηματικών και ψυχολογικών αναγκών των παιδιών
Ο σχεδιασμός προσωπικού πλάνου για το κάθε παιδί με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την εκπαίδευση σε διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και την παροχή όλων των απαραίτητων για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία κανονική, ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αναπλήρωση του συγγενικού περιβάλλοντος και η άμβλυνση, όσο είναι δυνατόν, των συνεπειών του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.
Η ομαλή προετοιμασία του παιδιού για τη μετάβαση του στην οικογένεια ή σε άλλα σχήματα παιδικής προστασίας ( συγγενείς, ανάδοχες οικογένειες, φορείς παιδικής προστασίας, κλπ.) με βασικό κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Οι παραπάνω άξονες επιτυγχάνονται μέσω των παρακάτω υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά:​

πλήρης κάλυψη των αναγκών διατροφής, ένδυσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
ένταξη σε σχολικό περιβάλλον, σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες
σύνδεση με εθελοντές και οικογένειες φιλοξενίας που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή τους
συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας
προετοιμασία οικογενειών για αναδοχή
νομική υποστήριξη

Παράλληλα, πολλά παιδιά τα οποία φιλοξενούνται από ανάδοχες οικογένειες ή έχουν επιστρέψει στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή έχουν βρίσκονται σε διαδικασία αυτονόμησης, εξακολουθούν να υποστηρίζονται και να είναι υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα του προσωπικού του Σπίτιου της ΑΡΣΙΣ, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Έτσι το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ ξεπερνά τα όρια ενός ξενώνα φιλοξενείας. Διευρύνει τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας του και χτίζει μία διαρκή σχέση με τα παιδιά, διασφαλίζοντας την πορεία τους προς και μετά την ενηλικίωση σε ένα ασφαλές και προστατευτικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση και λειτουργία του Ξενώνα γίνεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ωστόσο σημαντικό μέρος των αναγκών καλύπτονται από την συγκέντρωση χρημάτων και ειδών μέσα από εκδηλώσεις και προσεγγίσεις δωρητών από την ΑΡΣΙΣ και ειδικότερα από το προσωπικό του Ξενώνα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι σήμερα στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 300 παιδιά και έφηβοι, με μέσο χρόνο παραμονής τα 2 έτη.

Τα περισσότερα παιδιά επέστρεψαν στο οικογενειακό περιβάλλον, έπειτα από συστηματική αξιολόγηση, συμβουλευτική και εποπτεία των οικογενειών, αρκετά παιδιά υποστηρίζονται από ανάδοχες οικογένειες, δύο παιδιά υιοθετήθηκαν, αρκετά παιδιά ενηλικιώθηκαν και υποστηρίχτηκαν μέχρι την αυτονόμησή τους, ενώ λιγότερα ήταν εκείνα που παραπέμφθηκαν σε άλλους χώρους φιλοξενίας.

Σήμερα φιλοξενούνται  στη δομή 15 παιδιά, ενώ επιπλέον 13 περιπτώσεις παρακολουθούνται και υποστηρίζονται ενώ έχουν επιστρέψει στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή βρίσκονται σε διαδικασία αυτονόμησης. Τόπος Δράσης

Ωραιόκαστρο - Θεσσαλονίκη


Συνεργασία με φορέα

Η λειτουργία του Ξενώνα γίνεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα παιδιά παραπέμπονται στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ ύστερα από κοινωνική έρευνα των δημόσιων Κοινωνικών Υπηρεσιών και πάντα κατόπιν της εντολής του Εισαγγελέα Ανηλίκων, οι οποίοι αξιολογούν και την ανάγκη για απομάκρυνση του παιδιού από το περιβάλλον του, που κρίνεται ακατάλληλο για την φροντίδα και την προστασία του παιδιού. Σημαντική είναι η συμβολή του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ουσιαστικά παραχωρεί το κτίριο όπου στεγάζεται ο ξενώνας και βρίσκεται εντός της πρώην Παιδόπολης Αγ. Δημητρίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ξενώνα με κάθε τρόπο που κρίνει απαραίτητο.

Έμφαση μπορεί να δοθεί στην συνεργασία με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων. Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ ως ο μοναδικός ξενώνας επείγουσας φιλοξενίας παιδιών στη Βόρειο Ελλάδα, αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την εφαρμογή παιδικής προστασίας στην περιοχή, καθώς επιτρέπει στην Εισαγγελία την άμεση απομάκρυση παιδιών σε κίνδυνο. Χωρίς το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ, δεν θα μπορούσε να δοθεί εντολή για άμεση απομάκρυνση παιδιών καθώς δεν θα υπήρχε άλλο μέρος για να τα φιλοξενήσει. Όλες οι άλλες δομές, απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες εισαγωγής των παιδιών, με αποτέλεσμα αυτά να χρειάζεται να παραμένουν για περισσότερο καιρό σε επιβλαβή και επιζήμια περιβάλλοντα, που αποτελούν ακραίο κίνδυνο για αυτά.

Τέλος νέες συνεργασίες δημιουργούνται για κάθε παιδί, καθώς στο πλαίσιο της εξασφάλισης του βέλτιστου συμφέροντός του, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης που θα απευθύνεται στον/ην κάθε φιλοξενούμενο/η εξατομικευμένα (πχ δημόσιοι, ιδιωτικοί, διεθνείς οργανισμοί και υπηρεσίες).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, κοινωνικούς φροντιστές, και υποστηρίζεται από ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών. Εθελοντές συμμετέχουν κυρίως σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης με τα παιδιά, και τα υποστηρίζουν σε θέματα εκπαίδευσης. Το 2017 το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ δέχτηκε για πρώτη φορά μία εθελόντρια από τη Γερμανία, ενώ το 2019 δέχτηκε και μία εθελόντρια από τη  Ρουμανία, μέσα από το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Εθελοντισμού EVS σε χρηματοδότηση του Erasmus+.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ είναι μία από τις παλαιότερες δομές παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ. Η μεγάλη προσπάθεια και τα καλά αποτελέσματα των συναδέλφων αποτελούν παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Η εμπειρία της δομής και των εργαζομένων σε αυτή αποτελεί πηγή μαθητείας και άντλησης καλών πρακτικών για την Οργάνωση.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation