ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 40 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Σκέψου Παγκόσμια, Δράσε Τοπικά

Σκέψου Παγκόσμια, Δράσε Τοπικά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) είναι μια ελληνική ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1986 μετά το ατύχημα Τσερνομπίλ. Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε, να ευαισθητοποιούμε και να κινητοποιούμε τον κόσμο σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι αρχές λειτουργίας μας είναι: Πολιτική ανεξαρτησία, μέλος της ΟΙΚΙΠΑ είναι όποιος συμφωνεί με το καταστατικό της και ενεργεί για τους σκοπούς της, η οργάνωση είναι ανοιχτή και δημοκρατική. Τα μέλη είναι ισότιμα και υπάρχει εναλλαγή στα καθήκοντα. Κύριο όργανο λήψης αποφάσεων είναι η εβδομαδιαία συνάντηση των μελών. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν: ημερίδες, εκδηλώσεις ενημερωτικού λόγου, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, νομικές παρεμβάσεις, συμβολικός ακτιβισμός, εκδρομές φυσιολατρικού ενδιαφέροντος. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας συνεργάζεται με άλλες περιβαλλοντικές ομάδες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ανάδειξη  των οικολογικών θεμάτων μέσα από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική τους διάσταση

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό το οποίο απευθυνόμαστε είναι οι συμπολίτες μας κατά κύριο λόγο του Δήμου Πατρέων και ευρύτερα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το 1986 μια ομάδα νέων ανθρώπων αποφάσιζαν να δραστηριοποιηθούν στα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης, κανείς τους δεν πίστευε ότι ξεκινούσαν μια πολύχρονη διαδρομή, που έμελλε να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στην τοπική μας κοινωνία, σημαδεύοντας παράλληλα την προσωπική τους πορεία και στάση.

Τον Απρίλιο του 86, όταν με μια λιτή ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες, γνωστοποιούσαμε την ύπαρξη και τις προθέσεις μας. Αμέσως μετά και η πρώτη μας εκδήλωση με επίκαιρο – λόγω Τσερνομπίλ – τίτλο: «η Ραδιενέργεια και εμείς». Η αγωνία των εκατοντάδων Πατρινών που κατέκλυσε το Δημοτικό Θέατρο και εκδηλωνόταν με  το αυτονόητο ερώτημα «τι να φάμε;», μας έπεισε για την ανάγκη ενδυνάμωσης ενός οικολογικού κινήματος στην περιοχή μας με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και υποκείμενα τους ίδιους τους πολίτες.

Έτσι, με βάση την αρχή «Σκέψου Παγκόσμια, Δράσε Τοπικά», αρχίσαμε να αναδεικνύουμε τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, συνδέοντάς τα με τα γενικότερα, που τότε βεβαίως δεν είχαν  φτάσει στη σημερινή τους όξυνση.

Παράλληλα ασχοληθήκαμε  και με κοινωνικά ή πολιτιστικά θέματα στα πλαίσια μιας ολιστικής αντίληψης για την οικολογία, με σημείο αναφοράς την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  που παραμένει ζητούμενη.

 

Χρονική διάρκεια

Το 1986 μια ομάδα νέων ανθρώπων αποφάσιζαν να δραστηριοποιηθούν στα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης, κανείς τους δεν πίστευε ότι ξεκινούσαν μια πολύχρονη διαδρομή, που έμελλε να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στην τοπική μας κοινωνία, σημαδεύοντας παράλληλα την προσωπική τους πορεία και στάση.

Τον Απρίλιο του 86, όταν με μια λιτή ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες, γνωστοποιούσαμε την ύπαρξη και τις προθέσεις μας. Αμέσως μετά και η πρώτη μας εκδήλωση με επίκαιρο – λόγω Τσερνομπίλ – τίτλο: «η Ραδιενέργεια και εμείς». Η αγωνία των εκατοντάδων Πατρινών που κατέκλυσε το Δημοτικό Θέατρο και εκδηλωνόταν με  το αυτονόητο ερώτημα «τι να φάμε;», μας έπεισε για την ανάγκη ενδυνάμωσης ενός οικολογικού κινήματος στην περιοχή μας με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και υποκείμενα τους ίδιους τους πολίτες.

Έτσι, με βάση την αρχή «Σκέψου Παγκόσμια, Δράσε Τοπικά», αρχίσαμε να αναδεικνύουμε τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, συνδέοντάς τα με τα γενικότερα, που τότε βεβαίως δεν είχαν  φτάσει στη σημερινή τους όξυνση.

Παράλληλα ασχοληθήκαμε  και με κοινωνικά ή πολιτιστικά θέματα στα πλαίσια μιας ολιστικής αντίληψης για την οικολογία, με σημείο αναφοράς την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  που παραμένει ζητούμενη.

Με το 12.6.1992 ιδιωτικό συμφωνητικό καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών και συστάθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ και στις 28-1-1998 τροποποιήθηκε η επωνυμία αυτής σε ΟΙΚΙΠΑ με την επωνυμία «Εν αιθρία-Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Εταιρία-Οικολογικής Ενημέρωσης και Παρέμβασης». Η τελευταία τροποποίηση αυτού έγινε στις  3-12-2017 όπως ισχύει.


Περιγραφή

Στην ιδρυτική καταστατική μας διακήρυξη το 1986 αναφέρουμε  οτι στόχος μας είναι «η ανάδειξη  των οικολογικών θεμάτων μέσα από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική τους διάσταση», καθώς και η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής μας 

Σχετικά γρήγορα καταφέραμε, με τη συνεπή μας παρουσία και στάση, να κατοχυρώσουμε την παρουσία και την προβολή των θέσεών μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι και συγκεκριμένα:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ»

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η έκδοση, τον Απρίλιο του 91, της μηνιαίας οικολογικής μας εφημερίδας «ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ», που αναβάθμισε ουσιαστικά την διεισδυτικότητα του λόγου και των απόψεών μας.

Πέρα από την προβολή των θεμάτων από την εφημερίδα μας, αλλά και από τον τοπικό τύπο, διοργανώσαμε δεκάδες εκδηλώσεις  και ημερίδες, συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις με άλλους φορείς και προχωρήσαμε σε συμβολικές δράσεις και  ακτιβισμούς στην πόλη μας.

Για την επεξεργασία και ανάδειξη θεμάτων πανελλαδικού ενδιαφέροντος, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με άλλες οικολογικές κινήσεις ανά την Ελλάδα, στα πλαίσια του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων.

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΟΙΚΙΠΑ

 

Την τελευταία 5ετία πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις :

Συλλογή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, δυό φορές το χρόνο σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή», προς ευαισθητοποίση του κοινού στην ανακύκλωση αυτών

Διοργάνωση «Repair café” δυό φορές το χρόνο, στο χώρο της ΟΙΚΙΠΑ σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή», προς ευαισθητοποίση των πολιτών στην επισκευή από τους ίδιους και με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρικών συσκευών παντός τύπου

Διοργάνωση εκδηλώσεων λόγου τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο με θέματα που αφορούν σε επίκαιρα και όχι μόνον τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα

Δεντροφυτεύσεις τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, όπου είναι απαραίτητο σε συνεργασία με το Δασαρχείο ή/και τις τοπικές αρχές

Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας κάθε παραμονή Πρωτομαγιάς στα Ψηλαλώνια της Πάτρας με θέματα σχετικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, προς ανάδειξη της ομορφιάς ή/και των προβλημάτων τους

Δράσεις καθαρισμού και εξωραϊσμού επιλεγμένων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής μας κάθε χρόνο τόσο στα πλαίσια της πανελλήνιας εκστρατείας Let’s do it Greece, όσο και όταν υπάρχει ανάγκη

Κοινές δράσεις κάθε χρόνο με τοπικές και πανελλήνιες ενώσεις οργανώσεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος στις οποίες συμμετέχει η ΟΙΚΙΠΑ, όπως είναι η ΣΠΟΕΠΠ (Σύνδεσμος Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ευρύτερης Περιοχής Πάτρας), «Ο ΝΗΡΕΑΣ», το «Δίκτυο Προστασίας Πολιτών από την Ηχορρύπανση», η «Συμμαχία για το κλίμα» κ.α.

Συνέχιση (για 31ό έτος) του περιοδικού (ανά 2μηνο) οικολογικού τοπικού φύλλου "εν αιθρία' με στόχο τη διάδοση των ιδεών της βιωσιμότητας και την ανάδειξη των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ν. Αχαΐας, ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Πραγματοποίηση εργαστηρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Προβολές επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών στο στέκι μας.

Συνεργασία στα πλαίσια σχετικού υπογεγραμμένου μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο την προώθηση των περιβαλλοντικών στόχων μέσω της Επιστήμης. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή επιστημονικών και εκλαϊκευμένων ημερίδων για περιβαλλοντικά θέματα και άλλες κοινές δράσεις.

Συμμετοχή εκπροσώπων μας στη διοίκηση των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του νομού (Χελμός-Βουραϊκός και Κοτύχι-Στροφυλιά).

Εθελοντική φύλαξη προστατευόμενων περιοχών (Στροφυλιά) καθώς και υγροτοπικών εκτάσεων στον αστικό ιστό της Πάτρας (Έλος Αγυιάς, Πλατανόδασος Προαστείου-Εκβολές Χάραδρου)

Πραγματοποίηση οικο-τουριστικών επισκέψεων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σε συνεργασία με τοπικές κινήσεις πολιτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Διατήρηση ενεργού ιστοσελίδας  https://www.oikipa.eu

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κάνοντας έναν απολογισμό της δράσης μας μέχρι σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις καταφέραμε να αποτρέψουμε αντιπεριβαλλοντικές επιλογές για χώρους και θέματα ζωτικής σημασίας.

Να αναφέρουμε, ενδεικτικά, την αποτροπή κατασκευής του ιατρικού χωριού το 1993 στα Μαύρα βουνά της Στροφυλιάς, όταν με τις τεκμηριωμένες απόψεις μας πείσαμε την τοπική κοινή γνώμη και στη συνέχεια τους εμπνευστές του εγχειρήματος να αποσύρουν τα σχέδια τους σε βάρος της προστατευόμενης αυτής περιοχής.

Επίσης αξίζει να επισημάνουμε την αλλαγή σχεδιασμού της παλιάς Νομαρχίας σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, όταν, με στοιχεία και επιχειρήματα, επιβάλαμε τον αποκλεισμό της καύσης ως μεθόδου επεξεργασίας για προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους, επιλογή που ισχύει και στο σημερινό σχεδιασμό.

Σε κάποια άλλα θέματα, συμβάλαμε μαζί με άλλους φορείς στην επίλυσή τους, όπως το νερό της Πάτρας το 1988, ή στην ενίσχυση θεσμών όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Υπάρχουν βεβαίως και προβλήματα, που, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, συνεχίζουν να παραμένουν ανεπίλυτα, προς δόξαν της ολιγωρίας των υπευθύνων και των κρατούντων. Να αναφέρουμε και εδώ ενδεικτικά την περίπτωση της πολυπαθούς Στροφυλιάς, που, παρά τις δικαστικές ή πολιτικές αποφάσεις, συνεχίζει να καταπατείται, καθώς επίσης την απελευθέρωση της παραλιακής ζώνης, αίτημα που εδώ και χρόνια έχει προτάξει η ΟΙΚΙΠΑ ως κυρίαρχο για την πόλη.

Ποιο, άραγε, είναι το «μυστικό» για αυτή την μακροβιότητα της ΟΙΚΙΠΑ, μοναδικού ίσως φαινόμενου στον ελλαδικό χώρο;

Είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργήσαμε σαν μια μεγάλη παρέα, με μοναδικό όργανο τις δευτεριάτικες συναντήσεις μας, πάντοτε ανοικτές για όσους θέλουν να συμμετάσχουν.

Είναι η επιλογή μας να λειτουργούμε έξω από κομματικούς η παραταξιακούς σχηματισμούς διατηρώντας έτσι την αυτονομία του λόγου και την ανιδιοτέλεια των προθέσεων μας.

Είναι η θέση μας να προσεγγίζουμε τα προβλήματα με υπευθυνότητα και κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη γνώση, αποφεύγοντας τις υπερβολές, τις κινδυνολογίες και τους λαϊκισμούς.

Είναι, τελικά, η θέλησή μας να συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας, που, δυστυχώς, παρά τα όποια θετικά βήματα έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει ζητούμενη και αναγκαία.Τόπος Δράσης

Ο Δήμος Πατρέων και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας 


Συνεργασία με φορέα

Έχουμε συνεργαστει με τους παρακάτω φορεις:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  εχει υπογραφει μνημονιο συνεργασιάς το 2021

2. ΦΟΡΕΙΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Διοικητικά Συμβούλια

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

4. Ένωση προστασίας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Κορινθιακού – Πατραϊκού κόλπου «Ο ΝΗΡΕΑΣ»

5. ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ όπως  Πεζοποροι Πάτρας, Σύλλογος Προστασίας Υγείας κ’ Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ , Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου, Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η Οργάνωση μας απασχολεί έναν εργαζόμενο και η δράση της υποστηρίζεται από μια ομάδα 30 εθελοντών 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με την 36ετη δράση μας καταφέραμε να εδραιωθούμε ως σημαντικός φορέας οικολογικης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική μας κοινωνία και κατορθώσαμε να προβάλουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας  στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation