ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

R3 KNOWLEDGE SUSTAINABILITY CONSULTANTS – LCA REPORTING, CIRCULAR ECONOMY & SUSTAINABILITY IMPLEMENTETION

R3 KNOWLEDGE SUSTAINABILITY CONSULTANTS – LCA REPORTING, CIRCULAR ECONOMY & SUSTAINABILITY IMPLEMENTETION
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

R3 Knowledge Sustainability ConsultantsΣτόχος δράσης

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η R3 Knowledge Sustainability Consultants να μπορέσει με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού που διαθέτει για LCA Reporting και με την πείρα των συμβούλων της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, να βοηθήσει εταιρίες να ποσοτικοποιήσουν και να κάνουν μέρος των διαδικασιών τους τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιωσιμότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται σε εταιρείες με περιβαλλοντική συνείδηση και επιθυμία να εμφυσήσουν τις αρχές της βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην εταιρική φιλοσοφία και νοοτροπία τους. Καθώς και σε εταιρίες που αναζητούν συμβουλευτική καθοδήγηση προκειμένου να εισέλθουν σταδιακά στον χώρο της.

 

Χρονική διάρκεια

1 έτος. H R3 Knowledge Sustainability Consultants ιδρύθηκε το 2021 αλλά η δυναμική της παρουσία ξεκίνησε το 2022.


Περιγραφή

Η R3 Knowledge Sustainability Consultants είναι συμβουλευτική εταιρία που ειδικεύεται σε θέματα βιωσιμότητας και περιβάλλοντος.

Η ομάδα συμβούλων κινείται με γνώμονα την:

  • Βελτίωση περιβαλλοντικής απόδοσης των επιχειρήσεων
  • Πράσινη επιχειρηματικότητα 
  • Ποσοτικοποίηση της βιωσιμότητας με χρήση δεικτών αειφορίας

Η φιλοσοφία μας

  • Ταχεία και ορθή μετάβαση στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Παροχή λύσεων βάσει των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων

Επίσης, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού LCA, με 30ετή φήμη στη βιομηχανία σε περισσότερες από 80 χώρες, είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε αναλύσεις κύκλου ζωής προϊόντων και να παρέχουμε λύσεις και απαντήσεις σε ζητήματα όπως Sustainability Reporting, η αποτύπωση άνθρακα και νερού (Carbon and Water Footprinting), αποτύπωση ανθρακικού αποτυπώματος, ο σχεδιασμός προϊόντων, η δημιουργία Environmental Product Declarations (Standardised EPDs) και ο καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα οφέλη για το κοινό στο οποίο απευθύνεται η R3 Knowledge Sustainability Consultants είναι πολλαπλά. Με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από την R3 Knowledge Sustainability Consultants για την επίλυση καίριων περιβαλλοντικών προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, εταιρίες μπόρεσαν να αποτυπώσουν τις ροές των αποβλήτων τους και να τις διαχειριστούν ορθολογικότερα, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να εμφυσήσουν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας στην παραγωγική τους δραστηριότητα και στις καθημερινές τους εργασίες. Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για την κοινωνία είναι πολλαπλά. Μειώνονται οι ποσότητες των αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι ροές που οδηγούνται προς περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση.

Επιπροσθέτως, με τη χρήση του λογισμικού, οι εταιρίες μπορούν να:

  • Μοντελοποιήσουν και αναλύσουν εύκολα σύνθετους κύκλους ζωής με συστηματικό και διαφανή τρόπο
  • Αποτιμήσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής
  • Προσδιορίσουν τα hotspots σε κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού τους, από την εξόρυξη πρώτων υλών μέχρι την κατασκευή, τη διανομή, τη χρήση και την τελική απόρριψη και να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις για έναν περισσότερο βιώσιμο κύκλο ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξης επισημαίνουν ότι υπάρχουν οφέλη σε τρεις τομείς: στην επιχειρηματική αντίληψη, σε αυτή των καταναλωτών και στον επιχειρηματικό αντίκτυπο. Τόπος Δράσης

Ο τόπος δράσης της πρωτοβουλίας είναι η Θεσσαλονίκη.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με κάποιον άλλον φορέα. Τόσο η παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και η χρήση του software, γίνεται inhouse.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Υπάρχει συμμετοχή όλων των συμβούλων.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον Οργανισμό έχουν ιδιαίτερη υπόσταση. Τα μέλη της εταιρίας, γνωρίζοντας ότι η R3 Knowledge Sustainability Consultants συμβάλλει με την εν γένει λειτουργία της στην εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιωσιμότητας, και αποφέροντας θετικό πρόσημο για την κοινωνία και για το μέλλον της ανθρωπότητας, έχουν την ηθική ικανοποίηση ότι συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην δημιουργία των βάσεων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation