ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 19 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Προσομοιώσεις διεθνών και Ευρωπαϊκών οργάνων

Προσομοιώσεις διεθνών και Ευρωπαϊκών οργάνων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:Στόχος δράσης

Ο στόχος είναι η εκπαίδευση μαθητών γυμνασίου/λυκείου και φοιτητών (όλων των επιπέδων) σε ζητήματα που άπτονται τις πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες προσομοίωσης διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών οργάνων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την χάραξη των εν λόγω πολιτικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  • Μαθητές γυμνασίου/λυκείου
  • Φοιτητές όλων των επιπέδων
 

Χρονική διάρκεια

Συνήθως οι προσομοιώσεις διαρκούν από 2 έως 4 ημέρες, πλέον των προπαρασκευαστικών διαλέξεων.


Περιγραφή

Η διαδικασία των προσομοιώσεων σε θέματα πολιτικής αποτελεί πάγια μεθοδολογία δια βίου και περαιτέρω εκπαίδευσης, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πρακτική διάσταση της χάραξης πολιτικής και των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διοργανώνει προσομοιώσεις διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών οργάνων με αποκλειστικό αντικείμενο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σε διάφορα επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, διοργανώνονται προσομοιώσεις της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, το κατ' εξοχήν διεθνές όργανο υπεύθυνο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι συμμετέχοντες καλούνται σε πραγματικό χρόνο να διαπραγματευτούν ως διπλωμάτες τα παραπάνω φλέγοντα θέματα της καθημερινότητας και της διεθνούς πολιτικής, προτείνοντας λύσεις που θα γίνουν αποδεκτές από το σύνολο των συμμετεχόντων. Μαθαίνουν έτσι την τέχνη των διαπραγματεύσεων και της συνεργασίας. Αντιστοίχως και με τους ίδιους σκοπούς, διοργανώνονται προσομοιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ζητήματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής (λ.χ. την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσομοιώσεις αυτές είναι διεθνείς και συμμετέχουν φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Οι προσομοιώσεις αυτές είναι συχνές σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η Έδρα UNESCO για την κλιματική διπλωματία, με γνώμωνα την μεταφορά γνώσεων σε όλο τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα τελευταία χρόνια διοργανώνει σχετικές προσομοιώσεις για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, με συμμετοχή σχολείων και μαθητών από όλη την Ελλάδα. Η στροφή αυτή αποτελεί μια καινοτόμα πρακτική που στοχεύει στην εξοικείωση από νωρίς των συμμετεχόντων τόσο με τις πολιτικές και διπλωματικές διαδικασίες, όσο και με τις δύσκολες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που θα επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στις προσομοιώσεις τα τελευταία τρία χρόνια έχουν συμμετάσχει 210 φοιτητές από πάνω από 44 χώρες και πάνω από 90 μαθητές γυμνασίου/λυκείου από όλη την Ελλάδα. Πέρα από την εμπειρία που αποκτούν οι συμμετέχοντες στις προσομοιώσεις, τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις κοινοποιούνται δημοσίως και στους αρμόδιους φορείς (π.χ. επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 2020).Τόπος Δράσης

Οι προσομοιώσεις φιλοξενούνται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λόγω πανδημίας COVID-19 ορισμένες έλαβαν χώρα διαδικτυακά.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Οι προσομοιώσεις που έχουν διοργανωθεί τα τελευταία τρία χρόνια υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, έχουν γίνει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και σε ad hoc βάση με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Υπουργείο Παιδείας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των προσομοιώσεων εργάζονται η Ερευνητική Ομάδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, και προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που υποστηρίζουν την όλη διαδικασία. Παράλληλα, στο στάδιο υλοποίησης, συμμετέχουν και εθελοντές φοιτητές με διάφορα καθήκοντα.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation