ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 46 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής

Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης, με εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910, συμπληρώνει δηλαδή το 2020, 110 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

http://www.sep.org.gr/el/normal/homeΣτόχος δράσης

Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) εκφράζει, ως δομή, τη στρατηγική επιλογή και προσπάθεια του Σ.Ε.Π. για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και τη συμμετοχικότητα αναφορικά με την περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκαταλελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κλπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή στην προστασία της Άγριας Ζωής και συνεπίκουρο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των Κέντρων Διάσωσης και Περίθαλψης

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η παρουσία των Ελλήνων Προσκόπων σε 350 γειτονιές της χώρας αλλά και οι συνεχείς δράσεις στα βουνά και τα δάση της χώρας - σπίτι δεκάδων θηλαστικών, πουλιών, κλπ - θα επιτρέψει στην «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» να έχει πανελλήνια εμβέλεια! Η άμεση συνεργασία μεταξύ των μελών της Προσκοπικής Κίνησης, επιτυγχάνεται με ειδικές εκπαιδεύσεις των εθελοντών-μελών, με συνεργασία και αναβάθμιση των σχέσεων με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που υλοποιούν διάσωση και περίθαλψη των ζώων που προστατεύουν και με προβολή στο ευρύ κοινό της ανάγκης της διατήρησης της Άγριας Ζωής και της «ηθικής» της προστασίας της.

 

 

Χρονική διάρκεια

Δύο χρόνια. Με δεδομένο ότι η ΠΟΔΑΖ ως πρωτοβουλία είναι απολύτως ενταγμένη στο πεδίο των δράσεων που προωθεί ο Προσκοπισμός για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μετά την αξιολόγηση θα αποφασίσουμε με ποιόν τρόπο θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε την δράση της ΠΟΔΑΖ.


Περιγραφή

Η συγκρότηση μιας Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής με Πανελλήνια εμβέλεια, λόγω της φυσικής παρουσίας του Προσκοπισμού σε όλους τους νομούς της χώρας και με δυνατότητα άμεσης συνεργασίας μεταξύ των μελών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

α) της εκπαίδευσης των εθελοντών-μελών και της δημιουργίας ικανότητας τους να αναλαμβάνουν δράση ως διασώστες άγριας ζωής. Οργάνωση 8 διήμερων ενημερωτικών – εκπαιδευτικών συναντήσεων, σε κομβικές περιοχές με προτίμηση την εκεί ύπαρξη και λειτουργία Κέντρου Διάσωσης. Έμφαση στην δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών κυρίως με Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Οι συναντήσεις αυτές θα υποστηρίζονται από έκθεση με σχετική θεματολογία και επικοινωνιακό υλικό. Εκτιμώμενος αριθμός εκπαιδευμένων διασωστών 80 άτομα.

β) της αύξησης των δυνατοτήτων διάσωσης, σε επίπεδο τεχνικών και υλικών μέσων και επιχειρησιακών διαδικασιών ( Rescue kit, που θα περιλαμβάνει οδηγίες για ειδικό κουτί μεταφοράς, γάντια, πετσέτα διάσωσης, εργαλεία διάσωσης, είδη πρώτων βοηθειών, εγχειρίδιο διάσωσης και έντυπο υλικό). Δημιουργία 80 Rescue bags.

γ) της βελτιστοποίησης ή/και αναβάθμισης των σχέσεων μεταξύ Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και πολιτών μέσω της στενής συνεργασίας για την περίθαλψη και επανένταξη των διασωσμένων Άγριων Ζώων.

δ) της προβολής στο ευρύ κοινό της ανάγκης της διατήρησης της Άγριας Ζωής και της «ηθικής» της προστασίας της.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 Στον τομέα της εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί 75 εκπαιδευμένοι εθελοντές διασώστες με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Στον τομέα της ενημέρωσης έχουν γίνει πέντε ενημερωτικές δράσεις με αποδέκτες πάνω από 250 άτομα.Τόπος Δράσης

Σε 350 σημεία σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν Προσκοπικά Συστήματα και Προσκοπικά Κέντρα 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής αποτελεί μια κατεξοχήν συνεργατική δομή, καθώς προϋποθέτει την κινητοποίηση και τις συνέργειες ατόμων και ομάδων. Συνεργάζεται με τις οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΙΩΝ, ΜΟΜ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η μεγάλη ανταπόκριση και το θερμό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές συναντήσεις, ο αριθμός των οποίων έχει φτάσει ήδη τους 70, λαμβάνοντας υπόψη τον αρχικώς τεθέντα στόχο των 80 ατόμων.  Έτσι αυτή την στιγμή υπάρχουν 75 εκπαιδευμένοι εθελοντές «Διασώστες Άγριας Ζωής» που υποστηρίζονται από μια ομάδα 3 επαγγελματικών στελεχών και 5 εθελοντών στελεχών.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Αν και το πρόγραμμα έχει μόλις ολοκληρώσει το Α' εξάμηνο έχουμε ήδη 75 ενήλικα στελέχη που έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν τόσο να εφαρμόσουν τις πρακτικές διάσωσης όσο και να μεταλαμπαδεύουν την γνώση σε παιδιά και νέους. Τα εκπαιδευμένα μέλη της  ΠΟΔΑΖ υποστηριζόμενα από μια ομάδα 3 επαγγελματιών στελεχών και 5 εθελοντών στελεχών, και με την συμβολή και καθοδήγηση των συνεργαζόμενων οργανώσεων ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΙΩΝ, ΜΟΜ, αποτελούν τον πυρήνα που θα συμβάλει στην εδραίωσή της στο προσκοπικό πρόγραμμα και στην διεύρυνσή της και εκτός Προσκοπικής Κίνησης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation