ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης «Stay tuned», «URBACT ΙΙΙ Implementation Νetwork»

Πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης «Stay tuned», «URBACT ΙΙΙ Implementation Νetwork»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Απελοκήπων-Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Καταλαμβάνει το βορειοδυτικό άκρο του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 52.127 κατοίκους. Έδρα του είναι οι Αμπελόκηποι και δήμαρχος ο Λάζαρος Κυρίζογλου.Στόχος δράσης

Βασικός στόχος του Δήμου ήταν η μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης σε ποσοστό 15% του τοπικού ποσοστού του προβλήματος και η ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία με θεσμικούς, εκπαιδευτικούς φορείς και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου, τη βελτιστοποίηση των εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών και τη βελτίωση των προσόντων των πολιτών.

Η Δια Βίου Μάθηση, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση, η διαρκής ενημέρωση και η συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης αποτελούν βασικές επιδιώξεις για την παιδεία και την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, την απασχόληση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των ατόμων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους κατοίκους του Δήμου, με ιδιαίτερη στόχευση στην περιοχή του Αγ. Νεκταρίου, όπου το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης είναι πιο έντονο.

 

Χρονική διάρκεια

Από   10/10/2016 έως 10/04/2017 Α΄Φάση

Από   02/06/2017 έως 02/06/2019 Β΄Φάση


Περιγραφή

O δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού Προγράμματος Συνεργασίας «URBACT ΙΙΙ Implementation Νetwork», συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Stay Tuned».           

Η πράξη υλοποιήθηκε μέσα από ένα δίκτυο 9 συνεργαζόμενων πόλεων.

Ο δήμος Αμπελοκήπων ‐ Μενεμένης έχει 50 σχολεία με περίπου 3.000 μαθητές. Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη ανέρχεται σε ποσοστό 11,4% και είναι πιο έντονο συγκριτικά με το αντίστοιχο εθνικό επίπεδο που ανέρχεται σε ποσοστό 7,9%.

Το πρόβλημα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, απασχολεί ιδιαίτερα το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, διότι παρουσιάζεται πολύ έντονα στην περιοχή του Αγ. Νεκταρίου (Δενδροπόταμος), στην οποία κατοικούν 2.500 ROMA, ενώ με μικρότερη ένταση παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες περιοχές και στα σχολεία του δήμου. Στα όρια του δήμου κατοικούν 3.500 μετανάστες και μεγάλο τμήμα του πληθυσμού είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα, δεδομένα που ενίοτε προκαλούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης και είναι αιτίες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Οι συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, παρατηρούνται τόσο σε ατομικό επίπεδο και επηρεάζουν τα άτομα σε όλη τη ζωή τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ανεργία, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα. Και αυτό διότι τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο τείνουν να συμμετέχουν λιγότερο στις δημοκρατικές διαδικασίες και είναι λιγότερο ενεργοί πολίτες με μακροχρόνιες επιπτώσεις στις κοινωνικές εξελίξεις και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αφορούν συνεπώς το σύνολο της κοινωνίας και είναι θέμα το οποίο πρέπει διαχρονικά να αντιμετωπίζεται.

 

Τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής:

Στο πλαίσιο της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράμματος, ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, εκτός των άλλων δράσεων που υλοποίησε, δημιούργησε μια τοπική ομάδα στήριξης URBACT, που αποτελείται από ενδιαφερόμενους – ειδικούς, σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αλλά και αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων διαβίωσης των ευπαθών ομάδων του δήμου (π.χ. εκκλησία, διοίκηση και υπηρεσίες του δήμου, Μ.Κ.Ο., διαμεσολαβητές ΡΟΜΑ, τοπικοί σύλλογοι, κ.α.). Τα μέλη συμμετείχαν σε 12 προγραμματισμένες συσκέψεις στις οποίες συνέδραμαν με τη γνώση τους και τις εμπειρίες τους στην ολοκληρωμένη αποτύπωση του προβλήματος και στην εξεύρεση προτάσεων-λύσεων προκειμένου να γίνει η επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράμματος και τη θετική αξιολόγηση από το URBACT, εγκρίθηκε η υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου με τον τίτλο «Stay Tuned». O νέος αυτός τίτλος, αποφασίστηκε από τους εταίρους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Α’ φάσης (ως μια από τις υποχρεώσεις του δικτύου κατά την Α’ φάση). Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του έργου και της πολύ υψηλής αξιολόγησης που έλαβε η πρόταση για την υλοποίηση της Β’ φάσης είναι ότι από τα 8 δίκτυα πόλεων που συμμετείχαν στην Α΄ φάση, επιλέχθηκαν μόνο 4 για να συνεχίσουν την υλοποίησή τους στη Β’ φάση, ένα εκ των οποίων είναι το ανωτέρω δίκτυο. Η Β’ Φάση ήταν διάρκειας δύο ετών.

Ο δήμος κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου επικαιροποίησε το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής έλαβε μέτρα, πραγματοποίησε και συνεχίζει να πραγματοποιεί δράσεις που συμβάλλουν και βοηθούν στον περιορισμό του προβλήματος. Παράλληλα, αξιοποίησε τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και ιδιαίτερα του Παραρτήματος Ρομά, το οποίο στεγάζεται εντός της Κοινότητας Αγίου Νεκταρίου. Μέσα από τη δημιουργία ισχυρής ομάδας Έργου, με την αμέριστη υποστήριξη της Διοίκησης του Δήμου, κατόρθωσε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, με κύριες Δράσεις:

1) Εκτεταμένο πρόγραμμα σχολικής στέγης (σχεδόν ολοκληρώθηκε)

 • καταπολέμηση της διπλοβάρδιας (αποκλειστική πρωινή λειτουργία των σχολείων)
 • καλύτερη κατανομή σχολικών μονάδων στο πολεοδομικό συγκρότημα
 • δημιουργία νέων διδακτηρίων με ελκυστικό περιβάλλον
 • τακτική συντήρηση σχολικών μονάδων
 • φύλαξη και προστασία των σχολικών μονάδων

 

2) Δράσεις για την καταπολέμηση των αιτιών της σχολικής διαρροής

 

 • υλοποίηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Φάρος του Κόσμου
 • σχεδιασμός και δημιουργία τριών Εκπαιδευτικών Οδηγών για νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς, με σκοπό την ενημέρωση για το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Άλφα
 • ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά μέσα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, μέσω του οποίου ο Δήμος απέκτησε καλύτερη γνώση της κοινότητας και των ιδιαίτερων αναγκών της
 • υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο κλπ)
 • λειτουργία Σχολών Γονέων  
 • δράσεις ενίσχυσης απόρων οικογενειών (ΤΕΒΑ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο κλπ)
 • πολιτιστικές εκδηλώσεις & αθλητικές εκδηλώσεις
 • αθλητικές υποδομές (π.χ. γήπεδο «Καραφώτης» στον Αγ. Νεκτάριο)
 • στήριξη τοπικών Συλλόγων και Φορέων και ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου μαζί τους
 • λειτουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ
 • κατασκηνώσεις
 • συσκέψεις με την τοπική ομάδα των διαμεσολαβητών ROMA και άλλους σχετικούς με την εκπαίδευση φορείς, με προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω –Bottom up- , στο πλαίσιο του προγράμματος ROMED και FEMROM, για την ανάδειξη των προβλημάτων της τοπικής κοινότητας και του προβλήματος  της σχολικής εγκατάλειψης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων για το πρόβλημα

συνεργασία με τους τοπικούς διαμεσολαβητές ΡΟΜΑ

Διάρκεια & συνέχεια της πρακτικής:

Ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης των πολιτών μέσα από την ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας και του Παραστήματος Ρομά, το οποίο έχει στελεχωθεί με Σύμβουλο Απασχόλησης. Απώτερος στόχος είναι η κοινωνική ένταξη και η ενεργός πολιτειότητα των κατοίκων.

Ως προς την εκπαιδευτική διαρροή το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί προς την ενίσχυση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την προώθηση των νέων προς την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσεις ενδυνάμωσης των γυναικών Ρομά, ενίσχυσης της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και η συνεργασία με τοπικούς Συλλόγους είναι μερικοί από τους άξονες προτεραιότητας του Δήμου.

 

Πρωτοτυπία & Καινοτομία:

Η πρωτοτυπία και η καινοτομία του Σχεδίου Δράσης του δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης έγκειται στον τρόπο που ο δήμος προσέγγισε το φαινόμενο της διαρροής από την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το γεγονός ότι οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκηση δεν έχουν αρμοδιότητα ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία ώθησε την Ομάδα Έργου να αναζητήσει τρόπους να συμβάλλει στην κατανόηση, τη μείωση της εκπαιδευτικής διαρροής και την ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσα από μια ολιστική προσέγγιση και ένα πλάνο δράσεων παράλληλα με τη λειτουργία των σχολείων.

Ο Δήμος, διαμέσου των υπηρεσιών της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού και του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας, κατάφερε να στηρίξει, να πληροφορήσει και να ενδυναμώσει τους νέους, τους γονείς, τους ενήλικες και τα σχολεία. Στην προσπάθεια αυτή ο δήμος λειτούργησε ως Συντονιστής με πολύτιμους συμπαραστάτες και βοηθούς τους τοπικούς φορείς και τα σχολεία. Η στήριξη από την Διοίκηση του Δήμου, η άψογη συνεργασία της Ομάδας μεταξύ τους και με τους εταίρους, η διαφορετική οπτική της εκπαίδευσης και η συμπερίληψη των τοπικών εταίρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι μερικοί από τους παράγοντες επιτυχίας.

Διακρίσεις:

Από 1 έως 3 Φεβρουαρίου 2022 έλαβαν χώρα οι εργασίες του URBACT e-University 2022. Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες επικεντρώνονται στην υποστήριξη των πόλεων που συμμετέχουν στο δίκτυο URBACT. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022 ο δήμος προσκλήθηκε να παρουσιάσει ως καλή πρακτική την εμπειρία του από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του για την Πρόωρη Εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση. Στην εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι από όλη την Ευρώπη, ο Δήμος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, τη μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας του, τα αποτελέσματα των προσπαθειών του και την προστιθέμενη αξία του έργου για το δήμο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • δημοσιοποιήθηκε το πρόβλημα της σχολικής διαρροής, μέσω ημερίδων, και βίντεο
 • ενεργοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν οι αρμόδιοι στο θέμα, μέσω της σύστασης της τοπικής ομάδας δράσης  και των 12 συσκέψεών της. Κρατήθηκαν πρακτικά με προτεινόμενες δράσεις, προβληματισμούς, προτάσεις και λύσεις.
 • υπήρξε «bottom up» προσέγγιση στο πρόβλημα και στην εξεύρεση λύσεων δίνοντας βήμα σε μαθητές και μέλη συλλόγων (πχ σύλλογος γυναικών Ρομά, Φάρος του Κόσμου κα)
 • έγιναν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που κινδύνευαν από τη σχολική διαρροή. Διδάχτηκαν τα βασικά μαθήματα (Μαθηματικά και Γλώσσα) στους μαθητές του δημοτικού, και τα μαθήματα (Αρχαία, Νέα, Μαθηματικά, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) στους μαθητές του γυμνασίου και λυκείου. δημιουργηθεί ένα τμήμα για παιδιά δημοτικού, δύο τμήματα για παιδιά γυμνασίου και δύο για παιδιά λυκείου, με συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας. Οι μαθητές  βοηθήθηκαν στη μελέτη και στην  κατανόηση της ύλης. Τα τμήματα αυτά αποτελούνταν από παιδιά Ρομά και μη Ρομά, των οποίων όμως οι γονείς αδυνατούσαν να τα βοηθήσουν στα μαθήματά τους λόγω έλλειψης γνωστικής ικανότητας – αγράμματοι- ή γνώσης της ελληνικής γλώσσας  και έτσι υπάρχει κίνδυνος να διακόψουν το σχολείο.
 • εκδόθηκαν εκπαιδευτικοί οδηγοί για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς οι οποίοι διανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες του δήμου. Οι οδηγοί συμπεριλάμβαναν τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα εκπαίδευσης, τα είδη των σχολείων, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με την ηλικία και τις συνθήκες του ενδιαφερόμενου δηλαδή εάν έχει ή όχι ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τις δυνατότητες επιμόρφωσης και εξεύρεσης εργασίας. Ψυχοκοινωνικές συμβουλές για την έγκυρη πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής διαρροής. Ο στόχος των τριών οδηγών, είναι να αποτραπεί η σχολική διαρροή και να μη χαθεί η επαφή με την εκπαίδευση – επιμόρφωση, έως την φάση της επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Ιδρύθηκε και λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Μέσα από τη λειτουργία του Παραρτήματος Ρομά και τη στήριξη των ωφελούμενων από την Παιδαγωγό και τα υπόλοιπα στελέχη, οι ενήλικες ενημερώθηκαν και υποστηρίχθηκαν για την επανένταξη τους στην εκπαίδευση. Παράλληλα, η  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και η Διοίκηση του Δήμου προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση του Σχολείου διασφαλίζοντας τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις Υπηρεσίες.


Τόπος Δράσης

Οι σχολικές μονάδες του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία του Δήμου με τους λοιπούς εταίρους του προγράμματος:

O Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού Προγράμματος Συνεργασίας «URBACT ΙΙΙ Implementation Νetwork», συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «IMPACT on ESL» (Πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης).     Η  πράξη υλοποιήθηκε μέσα από ένα δίκτυο 9 συνεργαζόμενων πόλεων που ήταν οι εξής: Γάνδη - Βέλγιο ως επικεφαλής εταίρος (Lead Partner – LP), Ταλίν - Εσθονία, Σόφια - Βουλγαρία, Αμπελόκηποι – Μενεμένη – Ελλάδα, Αβέιρο - Πορτογαλία, Βερολίνο – Γερμανία, Ναντ – Γαλλία, Γκέτεμποργκ - Σουηδία, Βαρκελώνη – Ισπανία.

Στο πλαίσιο της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράμματος, ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, εκτός των άλλων δράσεων που υλοποίησε, δημιούργησε μια τοπική ομάδα στήριξης URBACT, που αποτελείται από ενδιαφερόμενους – ειδικούς, σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αλλά και αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων διαβίωσης των ευπαθών ομάδων του δήμου (π.χ. εκκλησία, διοίκηση και υπηρεσίες του δήμου, Μ.Κ.Ο., διαμεσολαβητές ΡΟΜΑ, τοπικοί σύλλογοι, κ.α.). Τα μέλη συμμετείχαν σε προγραμματισμένες συσκέψεις στις οποίες συνέδραμαν με τη γνώση τους και τις εμπειρίες τους στην ολοκληρωμένη αποτύπωση του προβλήματος και στην εξεύρεση προτάσεων-λύσεων προκειμένου να γίνει η επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Συνεργασία και δικτύωση του Δήμου με θεσμικά, εκπαιδευτικά όργανα και εκπαιδευτικούς

 

 • εκκλησία
 • σχολεία της α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης
 • περιφέρεια (π.χ. για θέματα μετακίνησης μαθητών, χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ και Κ.Α.Π.)
 • υπουργείο παιδείας
 • κέντρο προστασίας ανηλίκων ΡΟΜ  «ο Φάρος του κόσμου»
 • Κέντρο πρόληψης «Δίκτυο Άλφα»
 • Ο.Α.Σ.Θ. (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ/νίκης)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης –Α.Π.Θ.
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - Μ.Κ.Ο.
 • I.E.K.
 • K.E.K.
 • Ο.Α.Ε.Δ
 • σχολές μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.
 • σχολείο  Δεύτερης ευκαιρίας
 • νυχτερινό σχολείο
 • λοιπούς φορείς κατά περίπτωση

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του δήμου (Ομάδα Έργου) που συμμετείχαν στην υλοποίηση της πράξης προέρχονται από :

1. τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού

 • Γραφείο Παιδείας,
 • Γραφείο Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής,
 • Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά

2. Γραφείο Ανάπτυξης Οργάνωσης Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν ενεργά στην τοπική ομάδα δράσης που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση της πράξης καθώς και σ΄ όλες τις υποχρεώσεις για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (διακρατικές συσκέψεις, ημερίδες, προώθηση και προβολή της πράξης, χάραξη των δράσεων και ενεργειών κα) καθώς και της διαχείρισής του.

Επιπλέον συνεργάστηκαν οι Σχολικές επιτροπές και η  Δημοτική επιτροπή παιδείας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • διεξαγωγή έρευνας για τη σχολική διαρροή στα όρια του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
 • καταγραφή και επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής
 • κατανόηση του προβλήματος και συνεργασία με φορείς και μαθητές (σχολεία, εκκλησία, σύλλογοι, ΜΚΟ, πανεπιστήμιο, .Κ.Ε.Κ, Ι.Ε.Κ., Περιφέρεια) για την μείωση και την πρόληψη της σχολικής διαρροής.
 • ανταλλαγή διακρατικών εμπειριών από τη συμμετοχή σε οχτώ διακρατικές συσκέψεις
 • τόνωση της εξωστρέφειας (π.χ επίσκεψη του Συμβουλευτικού Κέντρου Νεολαίας Jugendberufsagentur, Berlin)
 • προβολή των δράσεων του δήμουΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους.

Τo “COVIDAKI“ επιτραπέζιο παιχνίδι.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation