ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους με διακριτικό τίτλο "ΜΕΤΑΡΥΘΜΙ-ΖΩ" και κωδικό σχεδίου ΣΕ-7

Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους με διακριτικό τίτλο "ΜΕΤΑΡΥΘΜΙ-ΖΩ" και κωδικό σχεδίου ΣΕ-7
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"

Η «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων. Αποστολή μας να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες για τη στήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.edra-coop.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» επιχειρώντας να συμβάλλει στην καταπολέμηση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία διαστάσεις, υλοποίησε, σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου, το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΡΥΘΜΙ-ΖΩ» και κωδικό σχεδίου ΣΕ-7, το οποίο είχε διάρκεια από το Νοέμβριο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2021.

Το Σχέδιο, που προέκυψε από τη σύμπραξη του Δήμου Περιστερίου (Δικαιούχος Φορέας) με την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Διαχειριστής Φορέας του Σχεδίου), αφορούσε στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Περιστερίου και κατ’ επέκταση του ευρύτερου τόξου της δυτικής Αττικής, οι οποίες στερούνταν στέγης λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Γενικός στόχος του προγράμματος αποτέλεσε η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης, ενώ οι ειδικοί στόχοι προσδιορίζονται ως εξής:

 • Η άμεση μετάβαση των ατόμων, που διαβιούν σε καθεστώς έλλειψης στέγης σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
 • Η κινητοποίηση για επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
 • Η ένταξη υποχρεωτικά του ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, σε επιδοτούμενη από το πρόγραμμα εργασία
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το συγκεκριμένο Σχέδιο στόχευε στην άμεση και ομαλή επανένταξη 36 ωφελούμενων (30 ενηλίκων και 6 ανήλικων παιδιών) προερχόμενων από 26 νοικοκυριά (21 μεμονωμένα άτομα, 2 τετραμελείς οικογένειες και 3 μονογονεϊκές οικογένειες), οι οποίοι διαβιούσαν στο Δήμο Περιστερίου και σε όμορους σε αυτόν Δήμους (Ιλίου, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Χαϊδαρίου και Φυλής) και προέρχονταν από τις ακόλουθες ομάδες:

Οικογένειες και άτομα, που είχαν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου ή/και όμορων Δήμων (Ιλίου, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Φυλής) ως άστεγοι, που διαβιούσαν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, σε πρόχειρα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία), Οικογένειες και άτομα, που φιλοξενούνταν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια.

 

Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» είχε διάρκεια από το Νοέμβριο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2021.


Περιγραφή

Η επανένταξη των ατόμων επιτεύχθηκε μέσα από ολοκληρωμένα και εξατομικευμένα πλάνα, τα οποία οδήγησαν ομαλά τους ωφελούμενους από το καθεστώς της έλλειψης στέγης σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Επιπλέον, μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών εργασιακής κινητοποίησης, πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής προέκυψε η εργασιακή επανένταξη των ωφελούμενων, με σκοπό την επανασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την ανεξαρτητοποίηση και την πλήρη αυτονόμησή τους.

Οι δύο Ειδικοί Στόχοι του σχεδίου (Στέγαση και Εργασία) υπήρξαν αλληλένδετοι και απολύτως προσηλωμένοι στον τελικό σκοπό του σχεδίου, δηλαδή, την πλήρη αυτονόμηση των ωφελούμενων. Είναι προφανές ότι ο πρώτος στόχος, εκείνος της παροχής στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτόνομα και να τελεσφορήσει, καθώς θα αποτελούσε ένα μέτρο προσωρινής ανακούφισης των αστέγων με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Αντιθέτως, το συγκεκριμένο σχέδιο, μέσα από τη συνέργεια των δύο πυλώνων ενεργειών, που εξυπηρετούσαν τους ειδικούς στόχους, προσέφερε μια πραγματική δυνατότητα επανεκκίνησης σε άτομα και οικογένειες, που επιθυμούσαν να διεκδικήσουν ακόμη μια φορά τη βασική ποιότητα διαβίωσης και μια θέση στον κοινωνικό ιστό.

Η σύμπραξη του Δήμου Περιστερίου (Δικαιούχος Φορέας) με την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Διαχειριστής Φορέας του Σχεδίου) πραγματοποίησε ενέργειες, οι οποίες εξασφάλισαν στους ωφελούμενους:

 1. Στέγαση
 2. Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης
 3. Ένταξη στην αγορά εργασίας
 4. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 5. Συμβουλευτική (εργασιακή, νομική, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αγωγής υγείας και διατροφής)
 6. Διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο, μεταξύ άλλων:
 • Την εγγραφή στον ΟΑΕΔ
 • Την αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην εργασία
 • Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ
 • Την παροχή υπηρεσιών αγωγής υγείας και διατροφής σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές ή δημόσιες τοπικές Υπηρεσίες υγείας ή Κέντρα Κοινότητας
 • Τη λήψη κοινωνικών παροχών σε συνεργασία ιδίως με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επιδόματα αναπηρίας ή παιδιού, Κοινωνικά Τιμολόγια, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων)
 • Την εγγραφή ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Την πραγματοποίηση δράσεων εκπαιδευτικού/πολιτιστικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια τη διάρκεια του Προγράμματος υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις με σκοπό την υποστήριξη και την κινητοποίηση των ωφελούμενων:

Ομαδική συνεδρία εργασιακής συμβουλευτικής με εργασιακό σύμβουλο ΚΠΑ ΟΑΕΔ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους «ΜΕΤΑΡΥΘΜΙ-ΖΩ» και σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Περιστερίου πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2019 ομαδική συνεδρία εργασιακής συμβουλευτικής με εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ΟΑΕΔ.

Η ομαδική συνεδρία είχε την εξής δομή:

 1. Άσκηση Γνωριμίας
 2. Προσδοκίες που έχουν από την ομαδική συνεδρία με το ΚΠΑ ΟΑΕΔ
 3. Τι γνωρίζετε για τον ΟΑΕΔ;
 4. Τρόποι αναζήτησης εργασίας
 5. Παρουσίαση του ΟΑΕΔ και του ρόλου του.
 6. Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΔ ή/και ορισμού συνάντησης με εργασιακό σύμβουλο.
 7. Άσκηση: Ο επαγγελματικός μου στόχος
 8. Βιογραφικό Σημείωμα

Δράση εθελοντικού χαρακτήρα

Στα πλαίσια του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους «ΜΕΤΑΡΥΘΜΙ-ΖΩ» και σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου προγραμματίστηκε μία εθελοντική ενέργεια, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να κινητοποιηθούν και να αναλάβουν δράση με στόχο την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.

Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα την Παρασκευή 20/9/2019 κατά τη διάρκεια της συναυλίας αλληλεγγύης του Δήμου Περιστερίου. Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος συμμετείχαν συλλέγοντας τρόφιμα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Περιστερίου.

Συμμετοχή σε δράση εκπαιδευτικού/πολιτιστικού χαρακτήρα

Στις 22/11/2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης και, αφού οι ωφελούμενοι περιηγήθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, απόλαυσαν τον καφέ τους στην καφετέρια, στην ταράτσα του μουσείου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» εκμισθώθηκαν συνολικά 26 κατοικίες σε όλο τον αστικό ιστό της Αττικής, το ενοίκιο των οποίων καλύφθηκε για 18 μήνες κατ’ αποκλειστικότητα από το Διαχειριστή Φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ, μέσω χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά αυτόν τον τρόπο, συνολικά, στεγάστηκαν 36 ωφελούμενοι (30 ενήλικες και έξι ανήλικα παιδιά). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, έως σήμερα, το ποσοστό του 85% διατηρεί την οικία, που εκμισθώθηκε μέσω του Προγράμματος και πλέον καταβάλει από ιδίους πόρους το ενοίκιο αυτής.

Επιπροσθέτως, μέσω του Προγράμματος εντάχθηκαν 7 ωφελούμενοι σε εργασία στον ιδιωτικό τομέα, ενώ, μέσω της εργασιακής κινητοποίησης ενημέρωσης και επαγγελματικής συμβουλευτικής 11 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.Τόπος Δράσης

Τόπος δράσης του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» ήταν κυρίως ο Δήμος Περιστερίου και οι όμοροι σε αυτόν Δήμοι, και, πιο συγκεκριμένα, οι Δήμοι Ίλιον,  Αιγάλεω, Άγιοι Ανάργυροι, Χαϊδάρι και Φυλή.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Οι φορείς, που συνεισφέρουν στην υλοποίηση του προγράμματος και που κρίνονται ως αρωγοί στην προσπάθεια επανένταξης των ωφελούμενων στον κοινωνικό ιστό, είναι:

 • Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
 • Τα Κέντρα Κοινότητας
 • Τα Κέντρα Υγείας
 • Το ΚΕΠ Υγείας Περιστερίου
 • Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
 • Τα Κοινωνικά Συσσίτιά, Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά Φαρμακεία
 • Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημόσιων Νοσοκομείων
 • Οι Κοινωνικοί Ξενώνες Φιλοξενίας Αστέγων
 • Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ
 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Παρατηρείται ότι οι άστεγοι, που διαμένουν στο δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως η θυματοποίησή τους, η απώλεια της κοινωνικότητας και, εν τέλει, η κοινωνική τους αδρανοποίηση. Ως αντιμετώπιση των ακραίων συνεπειών της αστεγίας, οι κοινωνικοί λειτουργοί του προγράμματος:

 • Εφάρμοσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία παρέμβασης, βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες τεχνικές-εργαλεία με εξατομικευμένη προσέγγιση σύμφωνα με τα τυπικά/άτυπα προσόντα και τις ανάγκες προς κάλυψη του κάθε ωφελούμενου/ωφελούμενης, ώστε να επιτευχθεί η ενδυνάμωση, εμψύχωση και κινητοποίηση της ομάδας στόχου, που αντιμετώπιζε προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Εφάρμοσαν Ατομική Συμβουλευτική Υποστήριξη και εκπόνησαν Ατομικό Σχέδιο Δράσης κατά περίπτωση. Η συμβουλευτική διαδικασία κάλυπτε τους στόχους του προγράμματος, καθώς ενδυνάμωσε τον κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά και οδήγησε στη σταδιακή του επανασύνδεση με τον κοινωνικό ιστό, όπως και στην επανασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.
 • Ανέλαβαν περιοδικές αξιολογήσεις της ομάδας στόχου για την ψυχολογική εκτίμηση, υποστήριξη και κοινωνική ενδυνάμωση του ωφελούμενου.
 • Ανέλαβαν την υποστηρικτική, συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικασία, ατομική ή ομαδική των ωφελούμενων, η οποία κρίθηκε αναγκαία κατά την αξιολόγηση.
 • Εφάρμοσαν Συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας.
 • Καθοδήγησαν για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης.
 • Μεσολάβησαν, αλλά και κατηύθυναν τους ωφελούμενους στις κατάλληλες για εκείνους κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και άλλους φορείς (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, διάφορες υπηρεσίες, κ.ά.).
 • Παρείχαν εργασιακή συμβουλευτική.

Καθώς το κάθε ένα από τα άτομα, που βρισκόταν σε καθεστώς έλλειψης στέγης, είχε διαφορετικές ανάγκες και προσλαμβάνουσες, η δέσμη υπηρεσιών και παροχών, που του παρασχέθηκε, στηριζόταν σε εξατομικευμένο σχέδιο κοινωνικής επανένταξης. Η εξατομικευμένη αυτή προσέγγιση αποτέλεσε απαραίτητη διαδικασία για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Μέσα από την επαφή των ωφελούμενων με το επιστημονικό προσωπικό διαγνώστηκαν οι ανάγκες και τα προβλήματά τους, ενδυναμώθηκαν και βοηθήθηκαν στην προσπάθειά τους για επανένταξή στον κοινωνικό ιστό. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η διασύνδεσή τους με υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, κοινωνικής φροντίδας και υγείας, καθώς η μακροχρόνια έκθεσή τους στις συνθήκες του δρόμου, τους είχε δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων υγείας.

Μέσα από την εργασιακή συμβουλευτική και επανένταξη στην αγορά εργασίας προέκυψε:

 • Συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής,
 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων του έργου στην εργασία,
 • Πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες εύρεσης νόμιμης εργασίας και παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης,
 • Αναζήτηση εργασίας, που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου,
 • Υποβοήθηση των ωφελούμενων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παροχή συμβουλών σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά, κ.λπ.),
 • Ειδική ατομική και ομαδική συμβουλευτική προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας,
 • Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και αναζήτηση συνεργασίας με εργοδότες,
 • Υποστήριξη και διαμεσολάβηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το όφελος για το Φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ υπήρξε πρωταρχικώς η εδραίωση της συνεργασίας με το Δήμο Περιστερίου, με αποτέλεσμα την ανάληψη ακόμη δύο Προγραμμάτων «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», τα οποία βρίσκονται εν εξελίξει. Επιπροσθέτως, λόγω της επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος και της συνεργασίας με το Δήμο Περιστερίου, υπήρξε συνέργεια και υλοποίηση του Προγράμματος με ακόμη ένα διαδημοτικό σχήμα, και, πιο συγκεκριμένα, με τους Δήμους Ίλιον, Αγίων Αναργύρων και Πετρούπολης.

Επιπλέον, ο Φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ, με εφαλτήριο το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συμμετέχει ως μέλος στο Ελληνικό δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη και την κατοικία, ενώ έχει εδραιώσει τη συνεργασία του και με άλλους φορείς, που ασχολούνται με το φαινόμενο της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation