ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΟΡΕΙΣ: 17 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Οικοσυστημάτων & της Βιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» με τίτλο: «Η θάλασσα είναι ζωή»

Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» με τίτλο: «Η θάλασσα είναι ζωή»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA)

Για τέσσερις δεκαετίες, η HELMEPA πρωτοστατεί στην προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, την ασφάλεια στη θάλασσα και την αειφορία, με πολυδιάστατη δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η HELMEPA έχει εξελιχθεί σε μια ανοιχτή, ανθεκτική και συμμετοχική πλατφόρμα που καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση, το διαμοιρασμό γνώσης, τον εθελοντισμό, τη συνεργασία και την ανάληψη δράσης με θετικό και μετρήσιμο αντίκτυπο για την υγεία των θαλασσών.

 

Μέσα από ένα βιώσιμο συμμετοχικό δίκτυο κοινοτήτων, 255.000+ εθελοντές έχουν οργανώσει καθαρισμούς βυθού και ακτών, 450.000+ παιδιά έχουν επισκεφθεί τις περιβαλλοντικές εκθέσεις της HELMEPA και πολλοί έχουν μεγαλώσει με τα μηνύματα του εμβληματικού Γλάρου. Η HELMEPA διαθέτει Πιστοποιημένο Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο, εξοπλισμένο με Προσομοιωτή Γέφυρας που έχει εκπαιδεύσει 22.000+ ναυτικούς-μέλη.

 

Το 2022 είναι μια χρονιά ορόσημο που η HELMEPA γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης με 40 επετειακές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το 1993 με στόχο την ενημέρωση και τη δραστηριοποίηση παιδιών ηλικίας 5-12 ετών για το θαλάσσιο περιβάλλον και το περιβάλλον γενικότερα. Ειδικότερα, στόχος του φετινού προγράμματος με τίτλο «Η θάλασσα είναι ζωή» είναι να ενισχύσει τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους ωκεανούς, να την ενθαρρύνει να αναλάβει ενεργό ρόλο σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο για την επίτευξη του Στόχου 14: «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας» για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αναδείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και θάλασσας.

Τα παιδιά μέσω του προγράμματος, κατανοούν βασικές έννοιες του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μα κυρίως έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη θάλασσα, χωρίς να νιώσουν φόβο απέναντί της και να κατανοήσουν πώς μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση μέσα από τη δράση τους και τις συνήθειες τους.


Πέρα από την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, το πρόγραμμα εστιάζει επίσης και στην καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων των παιδιών, τα λεγόμενα Soft skills, όπως είναι η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η ενσυναίσθηση. Μαθαίνουν να μην προσπερνούν το σκουπίδι που θα συναντήσουν στην παραλία, γιατί μπορεί να γίνει παγίδα για θαλάσσιους οργανισμούς και να δίνουν το καλό παράδειγμα στους μεγαλύτερους. Μαθητικοί διαγωνισμοί, καθαρισμοί ακτών, πειράματα, παιχνίδια έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες προς όφελος του πλανήτη και παράλληλα καλλιεργούν τις ήπιες δεξιότητες των παιδιών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικού Σχολείων ηλικίας 5-12 ετών και οι εκπαιδευτικοί τους σε όλη την Ελλάδα

 

Χρονική διάρκεια

Από το 1993 μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA αποτελεί μια πρότυπη ανοιχτή συμμετοχική πλατφόρμα συνεργασίας που πρωτοστατεί στην προαγωγή και προώθηση των αξιών που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία, με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Φέτος γιορτάζουμε 40 χρόνια πολυδιάστατης δράσης και συλλογικής προσφοράς. Από τη σύστασή της, η HELMEPA έδωσε ειδικό βάρος στη νέα γενιά, μέσα από το πρόγραμμα της Παιδικής HELMEPA (παιδιά 5-11 ετών), των Ναυτίλων (12-18 ετών) και πιο πρόσφατα τη δημιουργία των Youth Ambassadors (νέοι 15+ ετών).

Το επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό της σχεδιάζει καινοτόμα προγράμματα που καλλιεργούν την περιβαλλοντική συνείδηση, ξεκινώντας από την παιδική μας ηλικία (5 ετών και άνω) με σύμμαχο τον εμβληματικό Γλάρο της HELMEPA, καθώς και περιβαλλοντικές (κινητές – μόνιμες) εκθέσεις, καθαρισμούς βυθού και ακτών -συλλέγοντας σε ετήσια βάση 200.000 αντικείμενα-, και πολλές καινοτόμες δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, σε όλη την Ελλάδα, που καταγράφουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στο πεδίο.

Ειδικότερα από το 2022, σχεδιάζουμε και οργανώνουμε εργαστήρια βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability Labs) για όλα μας τα Μέλη, την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα τους νέους, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στόχος των εργαστηρίων είναι η ενδυνάμωση της νέας γενιάς, μέσα από την ενημέρωση, κατανόηση, εμπλοκή και κοινή δράση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακηρύξει την δεκαετία 2021-2030 ως «Δεκαετία της Επιστήμης των Ωκεανών για την Αειφόρο Ανάπτυξη», με στόχο να ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών και των ακτών προς όφελος της ανθρωπότητας. Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας όλων των φορέων που σχετίζονται με τη θάλασσα, η δεκαετία αυτή θα λειτουργήσει σαν εργαλείο για την επίτευξη της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σ’ αυτό το πλαίσιο η επιμόρφωση για τις θάλασσες και τους ωκεανούς και η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου και Θάλασσας (Ocean Literacy) αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο.

Η HELMEPA από το 1993 προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA», ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχει διαμορφώσει ένα νέο Πρόγραμμα για τις Θάλασσες και τους Ωκεανούς, εμπνευσμένο από το Στόχο 14 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η υπεραλίευση και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν άμεση εξεύρεση λύσεων και πρέπει όλοι με τις πράξεις μας να δείξουμε τι μέλλον θέλουμε για τις επόμενες γενιές και σε τι κατάσταση πρέπει να είναι οι θάλασσες και οι ωκεανοί για να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το μέλλον. Μέσω του προγράμματος επενδύουμε σημαντικά στην κατανόηση των προκλήσεων και γενικότερα των εννοιών. Χωρίς να θέλουμε να προβάλλουμε το φόβο, την καταστροφή και την απαισιοδοξία, το πρόγραμμα έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουμε την νέα γενιά στην κατανόηση της κατάστασης και να εστιάσουμε στις κατευθύνσεις και λύσεις, δηλαδή στο «πώς» θα τις διαχειριστούμε, μετριάσουμε, επιλύσουμε.


Δομή του προγράμματος και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 Θεματικές ενότητες. Στην 1η θεματική τα μέλη του προγράμματος γνωρίζουν τον θαλάσσιο κόσμο, στη 2η μαθαίνουν τι μας προσφέρει, στην 3η αναφέρονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και στην 4η προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τον προστατέψουμε.

Πολλές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες στόχο έχουν να εμπλέξουν γονείς, συγγενείς, φίλους και μέλη της τοπικής κοινωνίας ώστε να μεταδοθούν ευρύτερα τα μηνύματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Το Πρόγραμμα προσφέρει σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στους εκπαιδευτικούς. Κάθε εκπαιδευτικός που πραγματοποιεί εγγραφή στο πρόγραμμα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από τα Φύλλα εργασίας με πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες, όπως πειράματα, παιχνίδια και κατασκευές που συνδυάζουν την μάθηση με τη διασκέδαση (edutainment). Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης την ψηφιακή εκπαιδευτική σειρά «Βουτιά στη Γνώση», με περιβαλλοντικό περιεχόμενο για παιδιά. Το πρώτο βίντεο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://youtu.be/ShNVTF6iedg. Ειδικά σχεδιασμένα στη γλώσσα των παιδιών, τα animations στόχο έχουν να προσεγγίσουν με παιγνιώδη τρόπο διάφορες περιβαλλοντικές έννοιες και να προσφέρουν γνώση σε όλα τα παιδιά της χώρας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να φτάσουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε εκπαιδευτικό, σε κάθε γονέα και μαθητή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά συμμετέχοντας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα που αλλάζει κάθε χρόνο. Το φετινό θέμα έχει τίτλο «Ο Γλάρος της HELMEPA: 40 χρόνια ΟΧΙ σκουπίδια, ΟΧΙ πλαστικά στις θάλασσές μας».

Πέρα από την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, το πρόγραμμα στοχεύει και στην καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων των παιδιών, που τόσο απαραίτητες και πολύτιμες είναι πλέον στην ανταγωνιστική κοινωνία που ζούμε. Τέτοιες δεξιότητες είναι η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα, η κοινωνική υπευθυνότητα κ.α.

Όλα τα εργαλεία του προγράμματος προσφέρονται δωρεάν και χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Για τα δημόσια σχολεία υπάρχει επιπλέον πρόβλεψη για κάλυψη εξόδων που αφορούν δραστηριότητες του προγράμματος.

Ως επιβράβευση των προσπαθειών των μελών του προγράμματος, εκπρόσωποι μαθητές και εκπαιδευτικοί των 13 περιφερειών της χώρας, συμμετέχουν στην Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων του προγράμματος με σκοπό να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες και τη δική τους οπτική για την ανάγκη προστασίας των θαλασσών. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου τους, καταλήγουν μέσω της τεχνικής design thinking, σε ένα κοινό ψήφισμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο ανακοινώνεται στην ευρύτερη κοινωνία, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται για μία περιβαλλοντική δράση στην περιοχή τους. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 1993 έχουν συμμετάσχει:
- 135.083 παιδιά
- 8.555 εκπαιδευτικοί
- 4.159 σχολεία
- Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 40.000 περιβαλλοντικές δράσεις.
- Έχουν δημιουργηθεί 6.433 ζωγραφικά έργα και έχουν βραβευτεί πάνω από 100 έργα
- Έχουν πραγματοποιηθεί 28 Συναντήσεις Αντιπροσώπων του Προγράμματος στην Αθήνα.
- Έχουν σταλεί 104 τεύχη της εκπαιδευτικής περιβαλλοντικής εφημερίδας «Τα Γλαρόπουλα» σε εκπαιδευτικούς και παιδιά.

Συμμετοχή ρεκόρ το σχολικό έτος 2021-2022:
- 11.511 παιδιά
- 714 εκπαιδευτικοί
- 391 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Από την αξιολόγηση 161 εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2020-2021 προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
- Ως προς το σύνολό του, το 60% θεωρεί το πρόγραμμα «Άριστο» και το 39% «Πολύ καλό».
- Ως προς την παιδαγωγική του σκοπιμότητα το 63% το θεωρεί «Άριστο» και το 36% «Πολύ καλό»
- Ως προς την επιστημονική εγκυρότητα το 69% το θεωρεί «Άριστο και το 30% «Πολύ καλό».
- Ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα το 58% το θεωρεί «Άριστο» και το 39% «Πολύ καλό»
- Στο σύνολο τους οι εκπαιδευτικοί θα πρότειναν το πρόγραμμα σε συνάδελφό τους (100%). 
- Το 59% σε σύνολο 2.321 παιδιών θεώρησε το πρόγραμμα «Αρίστο», ενώ το 33% «Πολύ Καλό»

Ενδεικτικά Σχόλια εκπαιδευτικών
«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άπτεται των ενδιαφερόντων των παιδιών του σχολείου μας καθώς κατοικούν σε παραθαλάσσια περιοχή και αγαπούν τη θάλασσα. Επίσης οι προτάσεις των δραστηριοτήτων είναι πολύ βοηθητικές και ενδιαφέρουσες. Τα παιδιά με μεγάλη χαρά ανακαλύπτουν τον κόσμο της θάλασσας και αποκτούν πολλές γνώσεις σε σχέση μ αυτόν. Είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα το οποίο έχω προτείνει και σε άλλους συναδέλφους.»
«Τα παιδιά ενθουσιάζονται με το θέμα, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν ό,τι αφορά τον θαλάσσιο κόσμο, την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, ενημερώνουν τους φίλους τους και την οικογένειά τους και προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός υγιούς πλανήτη. Γίνονται υπεύθυνοι μέλη της κοινωνίας, καθώς ευαισθητοποιούνται για τα προβλήματά της.»
«Πολύ καλά δομημένο, έχει πολλές προτάσεις ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επίσης ο σχεδιασμός του προγράμματος που μπορεί να καθοδηγήσει τους άπειρους εκπαιδευτικούς και να βοηθήσει τους έμπειρους.»
«Το θέμα ήταν οικείο και αγαπητό στα παιδιά. Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες ανέπτυξαν συνεργατικές σχέσεις, κοινωνικές δεξιότητες, καλλιέργησαν δημιουργικά τη φαντασία τους. Αγάπησαν την έρευνα για την απόκτηση καινούριων γνώσεων.»
«Προσεγγίζει ολιστικά και πολύπλευρα τη γνώση για τη θαλάσσια ζωή και πως μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο κατανόησης του κόσμου αυτού ο οποίος συνυπάρχει ταυτόχρονα και επηρεάζει πολλές πλευρές της καθημερινότητάς μας.»Τόπος Δράσης

Όλη η Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Το Πρόγραμμα εγκρίνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Από το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Θεματικό Άξονα «Φροντίζω το Περιβάλλον».
 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι μαθητές συμμετέχουν εθελοντικά στο Πρόγραμμα, με την καθοδήγηση των εθελοντών εκπαιδευτικών του σχολείου τους. Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετικές οδηγίες από τους υπεύθυνους του Προγράμματος, που είναι στη διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια προσφορά των Μελών της HELMEPA, των Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών μαζί με εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από το Πρόγραμμα επιτυγχάνεται η εθελοντική δέσμευση των Μελών της HELMEPA για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική πληροφόρηση συνολικά την ευημερία της κοινωνίας. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος της εκπαίδευσης της νεότερης γενιάς αναδεικνύεται κομβικός. Η ανθρωπότητα χρειάζεται ενεργούς πολίτες με θεμελιωμένη γνώση για να υποστηριχτεί το βιώσιμο μέλλον της. Η σωστή εκπαίδευση, ενημέρωση και κινητοποίηση των παιδιών στα θέματα αυτά αποτελεί την σημαντικότερη επένδυση για την υλοποίηση των σκοπών της HELMEPA.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation