ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Just Go Zero Coffee - Συνεργασία Polygreen – everest για την κυκλική διαχείριση του καφέ

Πρόγραμμα Just Go Zero Coffee - Συνεργασία Polygreen – everest για την κυκλική διαχείριση του καφέ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

POLYGREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

H Polygreen είναι μια εταιρεία ηγέτης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως. Με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και την καινοτομία, αλλά και εξελιγμένες εργαστηριακές αναλύσεις, η Polygreen εξειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Polygreen υλοποιεί άμεσα και αποτελεσματικά μερικά από τα πιο απαιτητικά, σε τεχνικό επίπεδο, περιβαλλοντικά projects παγκοσμίως. Παράλληλα η Polygreen παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τέλος, μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και πολιτιστικές δράσεις, η Polygreen στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

 Στόχος δράσης

  • Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο μηδενισμός των αποβλήτων του καφέ μέσα από μια πλήρως κυκλική διαχείριση των υπολειμμάτων του αλλά και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλεί η κατανάλωση του πιο διαδεδομένου ροφήματος παγκοσμίως.
  • Επίσης, το Just Go Zero Coffee στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης (HORECA) να εντάξουν γενικότερα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους. Ουσιαστικά μέσα από το δίκτυο κυκλικής οικονομίας που δημιουργούν η Polygreen και τα everest, δίνεται η δυνατότητα σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης να ενημερωθούν για τα οφέλη της αξιοποίησης των υπολειμμάτων του καφέ και σταδιακά να ενταχθούν σε αυτό.
  • Τέλος, το Just Go Zero Coffee στοχεύει στην εκπαίδευση των καταναλωτών και φίλων του καφέ σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας και στην καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας στην Ελλάδα, για την αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τα βασικά κοινά στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι:

  • Οι επαγγελματίες (ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι) του κλάδου της εστίασης
  • Το ευρύ κοινό και οι καταναλωτές του καφέ
 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα η απρόσκοπτη υλοποίησή του. Μάλιστα, σταδιακά εντάσσονται σε αυτό και άλλες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα κυρίως από τον κλάδο της εστίασης (HORECA).


Περιγραφή

To Just Go Zero Coffee είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης του καφέ, που ξεκίνησε με μία δυνατή συνεργασία μεταξύ δύο πρωτοπόρων, στον τομέα τους, επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η Polygreen, εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς στον τομέα  των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας συνεργάζεται για την υλοποίηση του Just Go Zero Coffee με τα everest, μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές αλυσίδες εστίασης στη χώρα μας.

Σχετικά με το αποτύπωμα της κατανάλωσης του καφέ στην Ελλάδα: συνολικά στην Ελλάδα καταναλώνονται περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια κούπες καφέ ετησίως, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες τόνοι υπολειμμάτων καφέ να καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Κάθε τόνος απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 340 κυβικά μέτρα μεθάνιο - CH4 - (Πηγή: Cruz et al., 2012; Mussatto, Machado, et al., 2011; Ricardo, Pascoa , & Magalhaes , 2013) αέριο που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα για την κλιματική αλλαγή, μετά το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Η λύση που δίνει το Just Go Zero Coffee: μέσα από το Πρόγραμμα το σύνολο των υπολειμμάτων καφέ που παράγονται σε καταστήματα everest αποκτούν ξανά ζωή μέσα από μία κυκλική διαδικασία που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Polygreen. Συγκεκριμένα, η Polygreen συλλέγει τα υπολείμματα καφέ και στη συνέχεια τα μεταφέρει στη μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων που διαθέτει στα Μέγαρα Αττικής, όπου κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε βελτιωτικό εδάφους, που προσφέρεται σε παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, ένα μέρος της ποσότητας μετατρέπεται σε πρώτη ύλη από την οποία παράγονται χρηστικά αντικείμενα τα οποία επιστρέφουν στα καταστήματα everest.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που απαντά σε σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, με βασικότερες τη μείωση των αποβλήτων του καφέ και συνεπώς τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από την κατανάλωση του συγκεκριμένου ροφήματος. Ταυτόχρονα, κινητοποιεί και άλλες επιχειρήσεις για την υιοθέτηση κυκλικών λύσεων στη διαχείριση των αποβλήτων τους, αφού δημιουργεί ένα παράδειγμα αρχικά στον χώρο του καφέ και της εστίασης, αλλά σε δεύτερο χρόνο και σε άλλες κατηγορίες, με στόχο τα μηδενικά απόβλητα.

Προκειμένου το Just Go Zero Coffee να αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρους του κοινού για την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινότητά τους, δημιουργήθηκε ένα πρωτότυπο video (δείτε εδώ). Παράλληλα, υλοποιήθηκε στοχευμένο πλάνο επικοινωνίας, τα αποτελέσματα του οποίου ανέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού στα περιβαλλοντικά θέματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του πρώτου «κινήματος» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα «Just Go Zerο», που ανακοίνωσε το 2021 η Polygreen, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης, σε πρώτη φάση με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες, και έχει ως αποστολή την κυκλική  διαχείριση των αποβλήτων και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το Just Go Zero Coffee έχει καταγράψει εντυπωσιακά αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να πολλαπλασιαστούν στο εγγύς μέλλον λόγω των επικείμενων συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, η Polygreen από την έναρξη του Προγράμματος  (Οκτώβριος 2021) έως και τις 31/3/2022 έχει συλλέξει 51.120 κιλά καφέ και έχει προλάβει την εκπομπή 17.381 κυβικών μέτρων μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, δίνει δεύτερη ζωή σε μια ήδη αξιοποιημένη ύλη επιστρέφει την οικονομική ζωή σε άλλη μορφή (βελτιωτικό εδάφους – compost και χρηστικά αντικείμενα).

Πρόκειται για θέμα το οποίο αγγίζει σε μεγάλο βαθμό το κοινωνικό σύνολο, όπως το έδειξε το άμεσο ενδιαφέρον το κοινού κυρίως το πρώτο διάστημα υλοποίησης του: οι δημοσιεύσεις στοv έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος ξεπέρασαν τις 80 τον πρώτο μήνα, περισσότεροι από 344.700 χρήστες είδαν το σχετικό video μέσα από digital κανάλια, ενώ τα αποτελέσματα από τα analytics των digital καμπανιών του προγράμματος από την έναρξή τους δίνουν περισσότερα από 13 εκ. θεάσεις (impressions) συνολικά και περισσότερες από 60.000 διαδράσεις (clicks).Τόπος Δράσης

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα υλοποιείται στην Αττική ενώ πολύ σύντομα αναμένεται περαιτέρω γεωγραφική επέκτασή του μέσα από επερχόμενες συνεργασίες με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης της Ελληνικής Περιφέρειας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Polygreen συνεργάζεται σε πρώτη φάση για την υλοποίηση του Just Go Zero Coffee με τα everest, μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές αλυσίδες εστίασης στη χώρα μας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην υλοποίηση του Προγράμματος συμμετέχουν οι εργαζόμενοι των καταστημάτων everest, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για τον τρόπο που πρέπει να συλλέγουν τα υπολείμματα του καφέ και να τα παραδίδουν στο προσωπικό της Polygreen.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος επιπλέον αλυσίδες εστίασης κινητοποιήθηκαν και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στο Just Go Zero Coffee. Το παράδειγμα ακολούθησαν πολλά ανεξάρτητα καταστήματα, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα πεδίο περαιτέρω ανάπτυξης.

Επίσης, το πρόγραμμα προκάλεσε έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να παρουσιασθεί σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές & ειδησεογραφικές εκπομπές  αλλά και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Τέλος, το JGZ Coffee αποτέλεσε μοχλό ανάπτυξης σε B2B επίπεδο για την Polygreen, ως ένα παράδειγμα πράσινου μοντέλου που αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους της οικονομίας για την κυκλική διαχείριση και άλλων οργανικών ή μη υλικών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation