ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 40 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα “φορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ”

Πρόγραμμα “φορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ”
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

Μη κυβερνητική οργάνωση παιδαγωγικού χαρακτήρα. Σκοπός του Οδηγισμού είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων μέσα από ένα σύστημα αυτοδιοίκησης και προσωπικής ανάπτυξης προκειμένου να γίνουν ενεργοί πολίτες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

seo.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και νέων ηλικίας 11-14 ετών σε θέματα περιβάλλοντος και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, στάσης και συμπεριφοράς αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες με θέμα τη φύση, τα παιδιά γνωρίζουν, προσεγγίζουν, εκτιμούν, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν και υλοποιούν διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία δράσεις, που στοχεύουν στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, πρωτοβουλιών, υπευθυνότητας και κοινωνικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα ΦορτίΖΩ στη Φύση σχεδιάστηκε, για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών από τις συνθήκες της απομόνωσης που προέκυψαν και επέβαλε στην παγκόσμια κοινότητα ο Covid-19, καθώς και ο υποχρεωτικός εγκλεισμός στα σπίτια με το lockdown. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να επικοινωνήσουν δημιουργικά χωρίς τους περιορισμούς του τόπου και του χρόνου αξιοποιώντας σωστά την τεχνολογία. Δίνει, επίσης, έμφαση στην ανάπτυξη και την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους αλλά και στην ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται σε παιδιά και νέους από 11 έως 14 ετών. Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους, αποκτούν και αξιοποιούν τις γνώσεις τους, αναπτύσσουν δεξιότητες, συνεργάζονται  και αναλαμβάνουν ευθύνες, πρωτοβουλίες και δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Γίνονται οι αυριανοί ενεργοί πολίτες.

 

Χρονική διάρκεια

Η διάρκειά του ήταν από 01.12.2020 έως 31.05.2021


Περιγραφή

Το Πρόγραμμα «φορτίΖΩ στη Φύση» είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων και δραστηριοτήτων/προκλήσεων με θέμα τη φύση.

Το Πρόγραμμα προάγει την ομαδοκεντρική μάθηση και δράση, αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας, δίνει διέξοδο στην ανάγκη των παιδιών για ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθύνης με στόχο την υλοποίηση δράσης που αποφασίζεται από κοινού ή από κάθε παιδί ξεχωριστά.

Έχει τη δυνατότητα να παιχτεί διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία και να αξιοποιήσει δημιουργικά και εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.

Βασίζεται στον αριθμό 4, γιατί είναι:

4 οι εποχές,
4 τα σημεία του ορίζοντα,
4 τα στοιχεία της φύσης,
4 οι Ενωμοτίες* της Ομάδας,

4 και οι κατηγορίες των προκλήσεων.

 *Ενωμοτία είναι η ονομασία που έχει στον Οδηγισμό η αυτόνομη ομάδα παιδιών που αριθμεί 5 έως 7 παιδιά.

Το Πρόγραμμα προτείνει 4 κατηγορίες προκλήσεων:

 1η Κατηγορία: «Παίζεις με τη ΦΩΤΙΑ». Πρόκειται για ένα διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τη Φύση. Υλοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Kahoot.

2η Κατηγορία: «Μια Τρύπα στο ΝΕΡΟ» Περιλαμβάνει για κάθε παιδί που συμμετέχει ατομικές προκλήσεις.

3η Κατηγορία: «Όλα στον ΑΕΡΑ». Πρόκειται για Προκλήσεις Ενωμοτιακές  (ομαδικές) που απαιτούν τη συνεργασία όλης της Ενωμοτίας και αφορούν την ίδια την Ενωμοτία.

4η Κατηγορία: «Η ΓΗ γυρίζει». Περιλαμβάνει προκλήσεις που απαιτούν τη συμμετοχή όλης της Ενωμοτίας αλλά και συνεργασία με τρίτους.

 Τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν δράση και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων/προκλήσεων μέσα από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες που προτείνει το πρόγραμμα. Με την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας τα παιδιά αποκτούν «πράσινη ενέργεια» με την οποία «φορτίζουν τις μπαταρίες τους», αποκτούν «δέντρα» και τελικά δημιουργούν το «δικό τους δάσος».

 Στόχος είναι να συγκεντρώσουν τα παιδιά τη μεγαλύτερη δυνατή πράσινη ενέργεια, ώστε το δάσος τους να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα δέντρα. Η ομάδα παιδιών που δημιουργεί μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο το μεγαλύτερο δάσος, αναγνωρίζεται ως νικήτρια.

 Μία από τις καινοτομίες του Προγράμματος είναι ότι προτείνει στα παιδιά να προχωρήσουν στη δημιουργία αληθινού δάσους με την πραγματοποίηση δενδροφυτεύσεων, σε συνεννόηση με τοπικούς φορείς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο Πρόγραμμα έλαβαν μέρος 500 παιδιά και νέοι από όλη την Ελλάδα. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και συμμετείχαν ενεργά αξιοποιώντας δημιουργικά αρκετές ώρες της καθημερινότητάς τους κατά την περίοδο του γενικευμένου lockdown. Η ενασχόληση και η δραστηριοποίηση των παιδιών, μέσα από ένα παιχνίδι ουσιαστικά, με θέματα όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η κοινωνική συμμετοχή, συνέβαλε στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών, στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση, στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και στην ευαισθητοποίησή τους.

 Η Ομάδα που δημιούργησε το μεγαλύτερο «δάσος» βραβεύτηκε σε πανελλαδική διαδικτυακή εκδήλωση που παρακολούθησαν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2020 έως 31.05.2021, τα εικονικά δέντρα που δημιούργησαν οι ομάδες παιδιών που συμμετείχαν πανελλαδικά, φυτεύτηκαν, σε συνεννόηση με τα Δασαρχεία της χώρας, το Φθινόπωρο του 2021 σε περιοχές που είχαν ανάγκη.Τόπος Δράσης

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από παιδιά των Ομάδων μας σε περιοχές όλης της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα κατά τόπους Δασαρχεία.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο Πρόγραμμα συμμετείχε το σύνολο των Στελεχών μας, ενηλίκων εθελοντών μελών, που δραστηριοποιούνται με τα παιδιά των Ομάδων μας ηλικίας 11-14 ετών.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Σκοπός του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, ώστε να γίνουν άτομα υπεύθυνα, ελεύθερα και ικανά να γίνουν φορείς ανάπτυξης και να συντελέσει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Το Πρόγραμμα «φορτίΖΩ στη ΦΥΣΗ» υπηρετεί το σκοπό αυτό. Συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών και αξιών της Οργάνωσης, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια στους νέους για κοινωνική συμμετοχή και προσφορά. Ευαισθητοποιεί και καλλιεργεί την αγάπη και το σεβασμό προς τη φύση. Προωθεί τον Εθελοντισμό και ενισχύει την εικόνα της Οργάνωσής μας ως φορέα ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation