ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Βιωσιμότητας "CACTUS HOTELS"

Πρόγραμμα Βιωσιμότητας "CACTUS HOTELS"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.

Η επιχείρηση Θεόφιλος Χαλκιαδάκης Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της φιλοξενίας από το 1980. Οι επενδύσεις όλων αυτών των χρόνων σε ανέργεση νέων σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων είναι πολλές.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει επενδύσει στην κατασκευή δύο νέων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων τα τελευταία δύο χρόνια, με το Cactus Bay να καλωσορίζει τους καλεσμένους του κατά τη θερινή περίοδο του 2018 και να συνεχίζει με το Cactus Mare κατά τη θερινή περίοδο του 2019 ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι ανακαινίσεις και η δημιουργία πρόσθετων υποδομών στα Cactus Royal 5 * & Cactus Beach 4 *.Στόχος δράσης

Η Διοίκηση των Cactus Hotels, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στον τουρισμό καθώς επίσης και τη προσωπική ευθύνη που φέρει ο καθένας μας απέναντι στο περιβάλλον δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται με κάθε νομοθετική ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες της και σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές της πτυχές.
 • Να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων.
 • Να δραστηριοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο προς την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης και
 • Μέσω της θέσπισης στόχων να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση.

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, τα Cactus Ηotels στοχεύουν στην:

 • Πραγματοποίηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, την ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων και τη μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.
 • Προστασία της παραλίας και της ποιότητας των νερών.
 • Συνεργασία με τους γειτονικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής.
 • Ενημέρωση όλων των φορέων της περιοχής για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ξενοδοχείου με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στις περιβαλλοντικές δράσεις.
 • Ενημέρωση των πελατών για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ξενοδοχειακής μονάδας, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους.

Οι παραπάνω στόχοι της πολιτικής μας επιτυγχάνονται μέσω του ορισμού συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, τον τακτικό έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τον έλεγχο της απόδοσης των παρεμβάσεων, την επιθεώρηση της απόδοσης και την επανεξέταση των στόχων του με σκοπό την αναβάθμιση τους.

Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας της επιχείρησης είναι πλέον γνωστός. Μέσα από μια σειρά δράσεων και ενεργειών που σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, με ενισχυμένο σύστημα ανακύκλωσης και σωστή διαχείριση όλων των αποβλήτων και με απόδειξη μια σειρά περιβαλλοντικών βραβείων που αποσπά σε ετήσια βάση η οικογένεια των Cactus Hotels, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα καλό παράδειγμα για κάθε επιχείρηση η οποία στοχεύει σε αειφορία και βιωσιμότητα.

Πυρήνας της φιλοσοφίας της επιχείρησης είναι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Η επιχείρηση αναγνωρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προερχόμενο από αειφόρες στρατηγικές και έτσι ισορροπεί την επιτυχία ανάμεσα στο κέρδος, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινωνίας.

Η απόκτηση μιας σειράς βραβείων καθώς και πιστοποιήσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, είναι και η απόδειξη της περιβαλλοντικής δέσμευσης των Cactus Hotels (ISO 14001, Travelife, Green Key, TUI Umwelt, Environmental Award 2016, Waste & Recycling Award 2017, Best Greek Sustainable Hotel 2017, Diamond of Greek Economy 2018, Greek Hospitality Awards 2017 & 2018 κλπ).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Τοπική κοινωνία
 • Εργαζομένους επιχείρησης
 • Συνεργάτες
 • Υπεργολάβους
 • Προμηθευτές
 

Χρονική διάρκεια

Οι δράσεις και η υλοποίηση του προγράμματος δεν περιορίζεται σε χρονική διάρκεια αλλά είναι μια συνεχόμεη διαδικασία όπου υλοποιούνται δράσεις σε ετήσια βάση.


Περιγραφή

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αναμφίβολα ο ταχύτερος, ο οικονομικότερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εξαιτίας της χρήσης τους. 

Στόχος μας η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς να επηρεάζονται οι συνθήκες άνεσης των επισκεπτών με απώτερο στόχο εξοικονόμηση χρηματικών πόρων σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Ερευνούμε και αξιολογούμε εναλλακτικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Χρήση της χαμηλής ενεργειακής τεχνολογίας
 • Πλάνο αντικατάστασης παλιού εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ορθής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εφαρμογή πολιτικής wash on demand
 • Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων όταν απαιτείται
 • Χρήση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για να υπάρχει έλεγχος των συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού και φωτισμού στα δωμάτια επισκεπτών
 • Έλεγχος για τις ηλεκτρικές συσκευές στα άδεια δωμάτια

 

 Η εξοικονόμηση νερού και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων κυρίως όμως η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας αναφορικά με τη διαχείριση του νερού αποτελεί επιτακτική ανάγκη.  Η χρήση νερού αποτελεί μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική πτυχή και γι αυτό προσπαθούμε κάθε έτος να είμαστε συνεπείς απέναντι στην υποχρέωση μας στο περιβάλλον.

 • Τοποθέτηση συσκευών ελέγχου ροής για την ορθολογική χρήση του νερού
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τη σωστή διαχείριση του νερού
 • Καλλιέργεια συγκεκριμένων ειδών φυτών που είναι εναρμονισμένα με τις τοπικές κλιματικές αλλαγές
 • Άρδευση του πρασίνου με τη μέθοδο στάγδην
 • Τοποθέτηση και ύπαρξη ειδών υγιεινής με επιτρεπόμενες ποσότητες κατανάλωσης νερού ( τουαλέτες, ντους, βρύσες με χαμηλή ροή νερού)
 • Πολιτική re use για πετσέτες και κλινοσκεπάσματα στα δωμάτια
 •  Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων από εξωτερικό συνεργάτη
 • Σωστός έλεγχος και συντήρηση της πισίνας
 • Συνεχής έλεγχος για επιδιόρθωση διαρροών

 

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας, προσωπικό και πελάτες καθώς η ορθολογική διαχείριση αυτών αφενός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης και αφετέρου ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιπτώσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία που εφαρμόζεται στο ξενοδοχείο σε όλα τα τμήματα αυτού και αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του.

 • Περιορισμός των υλικών συσκευασίας με αγορά προϊόντων μεγαλύτερης συσκευασίας
 • Αγορά πρέσας για την συμπίεση των ανακυκλώσιμων
 • Διαχείριση αποβλήτων – ανακύκλωση  (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, τόνερ, καμένο λάδι κλπ)
 • Σωστή διαχείριση ποσότητας φαγητού αναλογικά με τον αριθμό των πελατών
 • Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αντί χαρτιού για επαγγελματικό σκοπό
 • Εκπαίδευση προσωπικού για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση
 • Εφαρμογή σε εστιατόριο και κουζίνα της μεθόδου F.I.F.O.
 • Ελαχιστοποίηση προϊόντων μιας χρήσης
 • Χρήση στα μπάνια των δωματίων διανεμητές σαπουνιού
 • Περιορισμός της χρήσης πλαστικών σάκων μιας χρήσης
 • Ενημέρωση των επισκεπτών για περιβαλλοντικά θέματα και για το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται στο ξενοδοχείο μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο έχει θεσπίσει η ομάδα διασφάλισης ποιότητας και τηρείται πιστά από όλο το προσωπικό καθώς και οι πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα καθιστούν δίκαια τα Cactus Hotels Spa & Resorts βιώσιμη επιχείρηση με έντονη πράσινη επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα βιωσιμότητας των Cactus Hotels βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων τα οποία έχουν τεθεί από τα πρότυπα πιστοποιήσεων και διασφάλισης ποιότητας τα οποία τηρεί η ξενοδοχειακή μονάδα. Κύριο μέλημα, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της τουριστικής βιομηχανίας, είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πελάτες μας υπηρεσιών. Σε κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση διασφαλίζουμε ότι θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό και ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Οι τέσσερις βασικοί τομείς πάνω στους οποίους έχει σχεδιαστεί η στρατηγική δράσεων αφορά:

 • Την αγορά
 • Το φυσικό περιβάλλον
 • Την τοπική κοινωνία και
 • Το εργασιακό περιβάλλον

Βασικός πυλώνας για την στήριξη και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί η διαμόρφωση της εταιρικής υπευθυνότητας. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση της φήμης και απόδοσης της εταιρείας.  


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τόπος Δράσης

Χώροι των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής επιχείρησης καθώς και ευρύτερη περιοχή, κοινόχρηστοι χώροι δημοσίου κλπ.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν δηλωθεί με κωδικό στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) και συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού μας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι προς αυτή την κατεύθυνση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξοικονόμηση νερού
 • Σωστή διαχείριση αποβλήτων

Πρόσθετα η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις πρακτικές διαχείρισης και στις δραστηριότητες της επιχείρησης δεν αποτελούν μόνο ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation