ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση της Eπιχειρηματικότητας

Πρωτοβουλία

Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας & της Ενδυνάμωσης στις Γυναίκες και της Ισότητας των Φύλων στον εργασιακό χώρο.

Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας & της Ενδυνάμωσης στις Γυναίκες και της Ισότητας των Φύλων στον εργασιακό χώρο.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Women Do Business

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women Do Business δραστηριοποιείται από τον Μάιο 2019 έως σήμερα, επιδιώκοντας την προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην περιφέρεια της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε γυναίκες που θέλουν να υλοποιήσουν μία ιδέα ως επιχείρηση, ώστε ν’ αλλάξουμε περιοριστικές πεποιθήσεις αλλά και στερεότυπα γύρω από τη θέση της γυναίκας στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Μέσα σε 1,5 χρόνο που ξεκινήσαμε τις δράσεις μας, 1378 γυναίκες έχουν ωφεληθεί απ’ την συμμετοχή τους, 8 επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει μέσα από το Women Do Business και έχουμε αναπτύξει δεσμούς χρηματοδότησης και συνεργασίας με το Ίδρυμα Vodafone, τα Hondos Center, τη Unilever, το HIGGS, την Action Finance Initiative (AFI) και την InterMediaKT.

Η υποστήριξή μας γίνεται σε τέσσερις πυλώνες: 

Ενδυνάμωση 
Εκπαιδευτικά Workshops (Online & Δια ζώσης) 
Καθοδήγηση-Mentoring 
Δικτύωση

Από τον Ιούλιο 2021 είναι διαθέσιμη δωρεάν για το κοινό η ηλεκτρονική πλατφόρμα για κοινωνικούς επιχειρηματίες “Koinoniko-Epixeiro”, για την ενημέρωση, δικτύωση και καθοδήγηση των κοινωνικών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών όλης της Ελλάδας. Το έργο υλοποιήθηκε από το Women Do Business, στο πλαίσιο του προγράμματος “World of Difference”, του Ιδρύματος Vodafone, σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση “InterMediaKT” και την Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο, της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό μας, μπορείς να ανατρέξεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Women Do Business.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος είναι η υποστήριξη των γυναικών που επιθυμούν να υλοποιήσουν μία επιχειρηματική ιδέα ή να εξελίξουν μία επιχείρηση, η ενδυνάμωση τους και η προαγωγή της Ισότητας των Φύλων στον επαγγελματικό χώρο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Γυναίκες ηλικίας 30-55+ με έμφαση στην Περιφέρεια Κρήτης και σ' άλλες Περιφέρειες (νησιά & αγροτικές περιοχές), καθώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Χρονική διάρκεια

2020 ως σήμερα. Σημαντικό να αναφερθεί ότι η οργάνωση συστάθηκε επίσημα στο πρώτο lockdown, το οποίο και αξιοποίησε ως ευκαιρία για να δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών εκτός Κρήτη και ν ’αποκτήσει αναγνωσιμότητα.


Περιγραφή

Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Κρήτη βρίσκεται στο 26,5% ενώ στην Ελλάδα είναι στο 24,5% (Έρευνα ICAP). Η ανεργία στις γυναίκες (16, 2%) είναι υψηλότερη των ανδρών (10%), ιδίως την περιοδο του COVID διπλασιάστηκε. Γυναίκες και άντρες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδου οικονομικού αλφαβητισμού κι όμως 45% των ανδρών και 35% των γυναικών πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο κατάλληλες για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών. Αυτό που αλλάζει είναι όχι το επίπεδο γνώσεων αλλά η συμπεριφορά ως προς τα χρηματοοικονομικά (Έρευνα WoT, 2021).  Οι γυναίκες συχνά βρίσκονται στο φάσμα της "αόρατης εργασίας", αναλαμβάνοντας την φροντίδα του νοικοκυριού, ή θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι οι φροντίστριες σε άτομα Τρίτης ηλικίας, ή εργάζονται σε επιχειρήσεις στο όνομα του συζύγου τους χωρίς να φαίνονται, δηλαδή να ασφαλίζονται. Τα γυναικεία δικαιώματα είναι Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Παράλληλα, συχνά βιώνουν διάκριση λόγω του φύλου τους και έρχονται αντιμέτωπες με στερεότυπα και προκαταλήψεις όπως : " Οι γυναίκες δεν είναι καλές στα μαθηματικά", "η γυναίκα πρέπει να κοιτάει το σπίτι της και τα παιδιά της", " Δεν είναι οι επιχειρήσεις χώρος για γυναίκες " και άλλα πολλά. Η Ενδοοικογενειακή Βία την περίοδο της καραντίνας αυξήθηκε, ενώ η έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας είναι κοινό χαρακτηριστικό στα θύματα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων η μείωση του χάσματος των δύο Φύλων στην ΕΕ θα δημιουργήσει 10.000.000 θέσεις εργασίας και αύξηση στο ΑΕΠ 3,15 τρισεκατομμύρια ως το 2050!

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women Do Business δραστηριοποιείται από τον Μάιο 2019 έως σήμερα, προσφέροντας μία σύγχρονη και ολιστική προσέγγιση που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

  1. Ενδυνάμωση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από εκδηλώσεις όπου αναδεικνύονται γυναίκες επιχειρηματίες της διπλανής πόρτας και Εργαστήρια για την κατάργηση περιοριστικων πεποιθήσεων, αυτογνωσία κα. 
  2. Εκπαίδευση, σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από εξειδικευμένους συνεργάτες με διαφορετικές θεματικές (π.χ. Κοστολόγηση, Business Model Canvas, Digital Εργαλεία της Επιχείρησης μου κ.α.) λαμβάνει χώρα για οποία-ον θέλει να το παρακολουθήσει. 
  3. Καθοδήγηση-Mentoring, ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών business coaches, ψυχολόγοι, οικονομολόγοι, επιχειρηματίες και στελέχη προσφέρουν 1on1 τις γνώσεις τους για την υποστήριξη των γυναικών που θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. 
  4. Δικτύωση, φέρνουμε σε επαφή ανθρώπους, πρωτοβουλιες και επιχειρήσεις με τα ανάλογα ενδιαφέροντα με στόχο τις πιθανές συνεργασίες και την αλληλο υποστήριξη. 

 

Μέσα από την ενασχόληση του Women Do Business με το πεδίο παρατηρήθηκε ότι δεν αρκεί μια γυναίκα να γνωρίζει πως θα φτιάξει ένα business plan για να υλοποιήσει μια επιχειρηματική ιδέα, ούτε το να βρει το κεφάλαιο, αλλά θα χρειαστεί και τα 4 βήματα προκειμένου να υλοποίηση μια βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα. Εάν νιώθει ενδυναμωμένη θα αναζητήσει να εκπαιδευτεί και θα καταφέρει να βρει το κεφάλαιο, εάν έχει καθοδήγηση θα κάνει τα σωστά βήματα νιώθοντας ένα πλαίσιο υποστήριξης και θα μπορέσει να δικτυωθεί ώστε ενισχυσει την αναγνωρισιμότητα της και να δημιουργήσει συνεργασίες. 

 

Η διαφοροποίηση του Women Do Business έγκειται επίσης στο ότι ξεκίνησε στο Ηράκλειο, Κρήτης στην Περιφέρεια και δίνει έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου ήδη έχει αναπτύξει κοινότητα.

Μέσα από το έργο του, το Women Do Business δραστηριοποιείται υπέρ: των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της εξάλειψης κάθε μορφής διάκρισης και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φύλου, της αντιμετώπισης της γυναικείας ανεργίας, δίνοντας τους την εναλλακτική της επιχειρηματικότητας, βασίζεται στην εκπαίδευση και στην δια Βίου μάθηση των ωφελουμένων του, υποστηρίζει τις γυναίκες στο πως να βρουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβάνει τον εθελοντισμό ενεργοποιώντας τοπικές κοινωνίες και διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες και συμβάλλει στην άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ξεκινώντας τις πρώτες δράσεις της τον Μάιο του 2019 και με νομική μορφή ως ΑΜΚΕ τον Ιούλιο του 2020, το WDB ήδη έχει χαράξει δρόμους σε σύντομο χρονικό διάστημα ωφελώντας πολυάριθμες γυναίκες, αλλά συνεχίζοντας με ρυθμούς ανάπτυξης.

 

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα για το 2021 είναι:

-1378 γυναίκες ωφελήθηκαν από την συμμετοχή τους στις δράσεις

- 8 νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν μέσα από τα Προγράμματα του Women Do Business

-78,5% δηλώνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

- 81,1% αναφέρει ανάπτυξη ικανότητας υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας

-89,7% αισθάνεται ότι ανήκει σε μία υποστηρικτική κοινότητα.

- 55 Workshops & Events για την Ενδυνάμωση, Εκπαίδευση και, Ανάπτυξη Προσωπικών και Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

-3 Ακαδημίες (3 μηνών & 1 έτους) για την Αυτοάμυνα, Ενδυνάμωση και ΕπιχειρηματικότηταΤόπος Δράσης

Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρειες γενικότερα και η υπόλοιπη Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Μία από τις αξίες της Οργάνωσης που είναι και προτεραιότητα της είναι "η συνεργασία ", καθότι δηλώνουν "ανοιχτές σε νέες συνεργασίες και πιστεύουν ότι μόνο με συνέργειες μπορούμε να προχωρήσουμε. "

Έτσι, το 2021 έχουν συνάψει 44 συνεργασίες με Φορείς, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, με Ιδρύματα, Εταιρείες σε επίπεδο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και επίπεδο εκπαίδευσης στο προσωπικό των εταιρειών και experts (εξειδικευμένους συνεργάτες).

Ενδεικτικά αναφέρονται: Περιφέρεια Κρήτης, Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Alpha Bank, 3E Coca-Cola Cola, Hondos Center, Unilever, Ίδρυμα Vodafone, Ίδρυμα Δεσμός, Higgs, Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης, Intermediakt, Women Act, Mexoxo, i4You, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων, Super Markets Χαλκιαδάκης, ICC Διεθνές Επιμελητήριο Γυναικών Ελλάδος, AFI Μικροπιστώσεις και άλλες.

Αναφορικά κάποιες δράσεις:

Τρίμηνο Πρόγραμμα  Γυναικείας Επιχειρηματικότητας για 50 γυναίκες από όλη την Ελλάδα με έμφαση στην Περιφέρεια, με την υποστήριξη των Hondos Center & Unilever,

Τρίμηνο Πρόγραμμα Mentoring για 30 γυναίκες από όλη την Ελλάδα με 30 εξειδικευμένους μέντορες με υποστήριξη εταιρειών Κρήτης, Κουμουλάς Super Creta Gas, Super Market Χαλκιαδάκης,

Δια ζώσης Workshops “Oι βασικές αρχές της Επιχείρησης μου” με την υποστήριξη των Εμπορικού Επιμ. Ηρακλείου και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Eτήσιο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Αυτοάμυνας, 10 εργαστήρια με διαφορετικές θεματικές, όπως αυτοάμυνα, ενημέρωση για την βία και την παρενόχληση και αυτογνωσία,

Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, με καθημερινά free webinars σε συνεργασία AFI Microfinance.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η Οργάνωση υποστηρίζεται από μία ομάδα 78 ατόμων εκ των οποίων 2 είναι εργαζόμενα. Το Women Do Business έχει αναπτύξει ένα αξιόλογο Εθελοντικό Πρόγραμμα απασχολώντας 35 εθελόντριες και εθελοντές από όλη την Ελλάδα (Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Γιάννενα, Ρόδος, Αθήνα, Κρήτη) σε διαφορετικά Τμήματα όπως : 1) HR, 2) Project Management, 3) Fundraising, 4) Social Media, 5) Events, 6) Coordinating -Virtual Assistance. Χάρη στην εθελοντική ομάδα που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της Οργάνωσης στηρίζονται όλες οι δράσεις προς τις γυναίκες. Οι ηλικίες των εθελοντριών-ων είναι 20-45+ και δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, στην εξέλιξη καθώς και στην εκπαίδευση τους μέσω σεμιναρίων από φορείς και εξειδικευμένους συνεργάτες. Αρκετές-οί εθελόντριες-ές δηλώνουν ότι μέσα από την εμπειρία τους στην Οργάνωση κατόρθωσαν να βρουν δουλειά ή να αποκτήσουν προαγωγή και θέση ευθύνης στην εργασία τους! 

Παράλληλα υπάρχει συνεργασία σχεδόν με όλα τα Πανεπιστήμια για υποδοχή φοιτητριών και φοιτητών μέσω Πρακτικής Άσκησης σε τομείς όπως IT support, Αρθρογραφία, Βοηθός Ερευνητή, και άλλα. 

Σημαντικό κομμάτι του έργου της Οργάνωσης είναι το δίκτυο συνεργατών και μεντόρων (40 άτομα) που αποτελείται από εξειδικευμένους συνεργάτες, επαγγελματίες στο είδος τους (Ψυχολόγοι, Business Coaches, Gender Equality Experts, Σύμβουλοι, Λογιστές, Δικηγόροι, Digital Marketers), σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίες-οι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες, τις γνώσεις και τον χρόνο τους, σε ατομικές συναντήσεις με τις ωφελούμενων ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να υποστηρίξουν τον έργο της Οργάνωσης. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οφέλη για τον Φορέα: 

-Διάκριση σε διαγωνισμό για Incubator του HIGGS (μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που εκπαιδεύει Οργανώσεις), όπου επιλέχθηκε ανάμεσα σε 85 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στις 5 με υποτροφία όπου για 2 χρόνια εκπαιδεύεται στο πως να παράγει την μεγαλύτερη κοινωνική αξία.

- Διάκριση και επιλογή του Ιδρύματος Vodafone στον Διαγωνισμό World Of Difference όπου επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 100άδες άλλες αιτήσεις και Οργανώσεις, στις 10 νικήτριες ανά την Ελλάδα , με στόχο την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για Κοινωνικούς Επιχειρηματίες (www.koinonikoepixeiro.eu) 

- Διάκριση στον διαγωνισμό του Ιδρύματος ΔΕΣΜΟΣ στο Πρόγραμμα "Δεσμός για Νέους", σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου χρηματοδότησαν μία θέση εργασίας για 1 έτος και δόθηκε η δυνατότητα να απασχοληθεί μια νέα άνεργη που ήταν, εθελόντρια στην Οργάνωση. 

- Μέσα από την πληθώρα δράσεων στο πεδίο η Οργάνωση κατόρθωσε να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε σύντομο χρονικό διάστημα η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό νέων δράσεων με εκπαιδεύσεις υψηλής ποιότητας και κοινωνικό αντίκτυπο. 

- Επίσης, μέσα από τις "hands on" δράσεις για την ενδυνάμωση και την επιχειρηματικότητα στις γυναίκες είτε διαδικτυακά σε όλη την περιοδο της καραντίνας είτε δια ζώσης στην Κρήτη χτίστηκε η αξιοπιστίας του Φορέα με αποτέλεσμα μεγάλες εταιρίες όπως 3E Coca Cola & Alpha Bank να του εμπιστεύονται την εκπαίδευση του προσωπικου τους, ενώ η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης ζήτησε την συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την ενδυνάμωση των γυναικών. 

- Λόγω της έμφασης του Οργανισμού στην εξωστρέφεια, στην δικτύωση και στα Social Media απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα εκτός Κρήτης και κατόρθωσε να δημιουργήσει μια κοινότητα γυναικών και ανδρών που στηρίζουν το όραμα του, σε όλη την Ελλάδα. 

- Μέσα από την συνεχή εκπαίδευση όλων των στελέχη της Ομάδας του WDB δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και στην εκτίμηση αναγκών κάθε ομάδας στόχου, πριν από κάθε δράση με αποτέλεσμα οι δράσεις να είναι στοχευμένες. 

- Στην πορεία διαγνώστηκε η ανάγκη για την δημιουργία του πρώτου συνεργατικού χώρου στην Ελλάδα το "MomHub" για έγκυες και μητέρες με χώρους φύλαξης για παιδιά, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και πρόληψης των έμφυλες στερεοτύπων μέσα από παραμύθια και παιχνίδια, χώρους εργασίας για τις γυναίκες και εργαστήρια ενδυνάμωσης, με αφετηρία την Κρήτη και επέκταση σε όλη την Ελλάδα. Το MomHub σηματοδοτεί και έναν στόχο για το μέλλον της Οργάνωσης και των τοπικών κοινωνιών.

- Μέσα από την πρακτική δημιούργησε ένα πλάνο βιωσιμότητας της Οργάνωσης το οποίο στηρίζεται σε κάθε πιθανό κανάλι χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αξιοποιήσει (Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ιδρύματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό,Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εκπαιδεύσεις σε Εταιρείες, Χορηγίες, ιδίοι Πόροι, όπως membership και collection με sustainable T-shirts)  προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει το έργο της.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation