ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 40 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αστικό Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Πρασινίζουμε τις πόλεις μας

Πρασινίζουμε τις πόλεις μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Οργάνωση γη

Η Οργάνωση Γη είναι μια βραβευμένη, ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος  της η εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις της, προτείνουν ένα νέον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ενός αειφόρου τρόπου σκέψης και λειτουργίας για έναν βιώσιμο πλανήτη.

 

Οι Δράσεις της Οργάνωσης Γη εξελίσσονται πάνω σε 3 βασικούς άξονες:

- Προγράμματα Περιβαλλοντικής Δράσης & Μάθησης

- Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, Ανέργων, ΑΜΕΑ, Προσφύγων, Μεταναστών & άτομα τρίτης ηλικίας.

- Προγράμματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης ΕπιχειρηματικότηταςΣτόχος δράσης


Η Οργάνωση Γη έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία Πράσινων Δημόσιων Υποδομών οι οποίες αποτελούν μια εναλλακτική λύσεων βασισμένων στη φύση.  Οι πράσινες υποδομές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές διότι προσφέρουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πολλών προκλήσεων ταυτόχρονα στη ίδια χωρική έκταση: πχ  διατηρούν η ενισχύουν την τοπική βιοποικιλότητα, αυξάνουν τη δέσμευση του άνθρακα, βελτιώνουν το μικροκλίμα αλλά και την ανθεκτικότητα μας σε ακραία καιρικά φαινόμενα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναβαθμίζουν την ταυτότητα μια γειτονιάς και δημιουργούν δυνάμει, νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή φυτικού υλικού, όπου περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία γηγενών φυτών, θάμνων και δέντρων με μεγάλο εύρος ανθοφορίας, αλλά και μεγάλος αριθμός, τα οποία συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας, όπου ουσιαστικά δημιουργούμε ένα νέο οικοσύστημα.

Η δημιουργία των πάρκων έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ένα οικοσύστημα το
οποίο θα μπορεί να επιτύχει την μέγιστη μεταβολή σε σχέση με:

• Περιβαλλοντική αναβάθμιση, μέσω της μακροχρόνιας δέσμευσης του διοξειδίου του
άνθρακα.
• Κλιματική αναβάθμιση, μειώνοντας τις θερμοκρασίες και προσφέροντας δροσισμό
στις συγκεκριμένες τοποθεσίες τους ζεστούς μήνες.
• Αύξηση της βιοποικιλότητας, αποτελώντας χώρο ανάπτυξης της χλωρίδας και της
πανίδας.
• Ορθή εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων και επαναφορά αυτών στον υδροφόρο
ορίζοντα.
• Αισθητική αναβάθμιση, με την επίτευξη πυκνού ιστού από δέντρα και θάμνους.
• Δημιουργία χώρων χαλάρωσης όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να συναντηθούν και να έρθουν σε επαφή με την φύση.
• Χώρων συν-σχεδίασης με τους δημότες για την υλοποίηση βιωματικών δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.
 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

Το έργο ξεκίνησε το 2021 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Βασική πρόθεση του σχεδιασμού του κάθε πάρκου είναι η δημιουργία ενός χώρου,  που θα αποτελέσει κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής, θα είναι προσιτός στα παιδιά αλλά και η δημιουργία δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους κατοίκους. Για το σκοπό αυτό και την πραγματοποίηση των στόχων ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Συν-σχεδιασμός με το Δήμο και τους Δημότες
Φυτοτεχνικές μελέτες ( από επαγγελματίες και σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου)
Χωματουργικές Εργασίες
Δημιουργία Υποδομών (π.χ σύστημα άρδευσης)
Φυτεύσεις
Εκπαιδευτικές Δράσεις

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις στα Πάρκα Τσέπης

Ο στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η βιωματική εκπαίδευση των κατοίκων αστικών περιοχών σε θέματα που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη συνεργασία δημοτικών αρχών, επιχειρήσεων, κοινωφελών πρωτοβουλιών σε επίπεδο «γειτονιάς». Παρέχουμε τη δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες αλλά και να εφαρμόσουν πρακτικές λύσεις προκειμένου να δράσουν και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πόλης, δηλαδή της «πόλης που χρειαζόμαστε, της πόλης που επιθυμούμε». Προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τους ιδανικούς τρόπους, ώστε οι συμμετέχοντες να λειτουργήσουν συλλογικά, να υιοθετήσουν ένα ισορροπημένο τρόπο ζωής, να εδραιώσουν νέες σχέσεις συνεργασίας και να εμπνευστούν με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πράσινων, παραγωγικών, ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς και καλά σχεδιασμένων πόλεων.

Στόχοι Δράσεων

Σύνδεση με τη Φύση των πολιτών που διαβιούν στα εκάστοτε αστικά κέντρα.
Ανάπτυξη προσωπικής και συλλογικής ευθύνης των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εδραίωσης νέων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών.
Διαμόρφωση ενεργών πολιτών μέσω της συμμετοχή τους στη δημιουργία πράσινων, παραγωγικών, ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς και καλά σχεδιασμένων πόλεων.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της συμμετοχής τους σε συλλογικές και εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον.
Υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού διατροφικού μοντέλου, μέσω της ενασχόλησης με δράσεις αστικής καλλιέργειας.
Κατανόηση του τρόπου παραγωγής των τροφίμων, της σύνδεσης των βιώσιμων αγροδιατροφικών συστημάτων με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υιοθέτησης καταναλωτικών συνηθειών και διατροφικών επιλογών φιλικών προς το περιβάλλον.
Βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας μέσω δράσεων σύνδεσης με τη Φύση.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Αποτύπωμα

Μέσω των πρώτων 7 Κήπων Γειτονιάς της Οργάνωσης Γη, το 2021 πετύχαμε τα εξής:

3.845 τετραγωνικα μέτρα δημοσίου πρασίνου

130 δέντρα

5.000+ θάμνοι και φυτά

140 παιδιά και 180 ενήλικες συμμετείχαν σε δράσεις σύνδεσης με τη ΦύσηΤόπος Δράσης

Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί πάρκα τσέπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στοχεύουμε και σε άλλα αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το 2021, συμπράξαμε με τους Δήμους Αθηναίων, Ασπροπύργου, Ιλίου, Πετρούπολης και Θεσσαλονίκης και με φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως η Procter & Gamble και η ΑΒ Βασιλόπουλος.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συμμετοχή εργαζομένων της Οργάνωσης Γη αλλά και των ιδιωτικών φορέων που στηρίζουν τις δράσεις καθώς και η ενεργό συμμετοχή των πολιτών που διαμένουν στους δήμους που δημιουργούνται οι παρεμβάσεις.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation