ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διαχείριση Αποβλήτων

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διαχείριση Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

H TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Inchcape plc, και εκπροσωπεί τα προϊόντα Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά. Από την ίδρυσή της το 1986, η εταιρεία έχει χαράξει μια διαδρομή γεμάτη σημαντικές καινοτομίες, που διαμόρφωσαν και τελικά άλλαξαν το σκηνικό και τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, φέρνοντάς την στην κορυφή της αγοράς σε πωλήσεις, αλλά και πρώτη στην εκτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών.
Στην TOYOTA ΕΛΛΑΣ έχουμε ως όραμα «Να είμαστε η πιο αξιόπιστη εταιρεία διανομής και λιανικών πωλήσεων αυτοκινήτων στον κόσμο» και άμεση προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας άριστη εξυπηρέτηση και μοναδική εμπειρία.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.toyota.grΣτόχος δράσης

Η ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς  απο την ίδρυσή της και ως κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα στην εισαγωγή, διανομή και εμπορία οχημάτων και ανταλλακτικών, έχει δεσμευτεί με συνέπεια στην ιδέα να συνεισφέρει στην κοινωνία και ως εκ τούτου έχει θέσει την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας.

Παράλληλα, έχει ήδη αποδείξει την ευαισθησία της δρώντας αποτελεσματικά και διεξάγοντας τις επιχειρηματικές  δραστηριότητές της τοποθετώντας τις περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες στην πρώτη γραμμή των διοικητικών της προτεραιοτήτων.

Κεντρικός στόχος της εταιρείας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 1% ετησίως για το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς και του εξουσιοδοτημένου δικτύου των εμπόρων και επισκευαστών της.

Η πρωτοβουλία εντάσεται στην προσπάθεια μείωσης του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων. 

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Μέλη του επισήμου δικτύου της ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς,  εξουσιοδοτημένοι έμποροι και επισκευαστές (76 μέλη)
 • Εργαζόμενοι στην εταιρεία
 • Καταναλωτές - Πελάτες 
 • Προμηθευτές-Συνεργάτες
 • Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Υλοποίηση όλο το χρόνο.


Περιγραφή

1.α) Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ανανέωσε το 2018 την περιβαλλοντική της πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015  (μέχρι τότε κατείχε το ISO 14001:2004) και παράλληλα καθοδήγησε το σύνολο των μελών του επίσημου δικτύου της, Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων  και Επισκευαστών, ώστε να ακολουθήσουν το πρότυπο αυτό.

β) Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ενέταξε ως προϋπόθεση συνεργασίας με τα εξουσιοδοτημένα μέλη του δικτύου της, τη σχετική πιστοποίηση (ISO14001:2015) και εφάρμοσε πρόγραμμα συνεχούς εποπτείας και επιτήρησης σε συνεργασία με εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές (συνδυασμός ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης  και της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ).

2.α) Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ παρακολουθεί και υποστηρίζει τη συλλογή και διάθεση προς αδειοδοτημένους συλλέκτες και ανακυκλωτές όλων των αποβλήτων, που προκύπτουν όχι μόνο από τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων αλλά και από το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης του επίσημου δικτύου (εμπορία -υπηρεσίες After Sales -υποστηρικτικές υπηρεσίες).
   β) Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ επιβλέπει την ταξινόμηση όλων των αποβλήτων ανά Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κωδικός Αποβλήτου) και την επικινδυνότητα σε ειδικούς περιέκτες και εκ των υστέρων φροντίζει για τη διάθεσή τους προς αδειοδοτημένους συλλέκτες και τελικούς διαχειριστές.
  γ) Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ παρέχει συνεχή εκπαίδευση με σκοπό την  περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του συνόλου του δικτύου αλλά και των εμπλεκόμενων συνεργατών της (εταιρεία logistics) , την εφαρμογή και υλοποίηση όλων των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης και τη συλλογή, ταξινόμηση και διάθεση των αποβλήτων.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ αποτελεί την  μοναδική εταιρεία στον κλάδο εμπορίας και διάθεσης οχημάτων στην Ελλάδα, που εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων στο σύνολο του δικτύου της.

Αντικειμενική δυσκολία στη δράση συνιστά το πλήθος των αποβλήτων, που δημιουργούνται απο τη δραστηριότητα. Ακολουθεί μια μη εξαντλητική λίστα του είδους των αποβλήτων:

Ως επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται τα εξής: μπαταρίες οξέος, μπαταρίες αλκαλικές, μπαταρίες λιθίου ιόντων και ιόντων μετάλλου  - φίλτρα λαδιού - καταλύτες - υγρά φρένων - αντιψυκτικά υγρά - εξαντλημένα διαλυτικά με υπολείμματα βαφής και ακατάλληλα χρώματα- φίλτρα ενεργού ανθρακα- γενικά υλικά βαφείου.
Mη επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται τα εξής: μέταλλα - λάδια - ελαστικά- χάρτινες συσκευασίες - πλαστικές συσκευασίες λαδιών-πλαστικά


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Συλλογή-Διάθεση Αποβλήτων 2020

 • Επικίνδυνα απόβλητα:  78.561 kg
 • Μη επικίνδυνα απόβλητα: 638.634 kg

Παρουσιαζεται μια μείωση στην διαχείριση από το 2019 αλλά αυτό ωφελείται στον μικρότερο αριθμό αυτοκίνητων που εξυπηρετήθηκαν .

Η συλλογή ανά service το 2019 ήταν 3,98 kg και το 2020 ανέβηκε ,που σημαίνει καλύτερη διαχείριση σε 4,10 kg.

Συλλογή - Διάθεση αποβλήτων 2019:

 • Επικίνδυνα απόβλητα:  100.339 kg
 • Μη επικίνδυνα απόβλητα: 709.952kg

Συλλογή - Διάθεση αποβλήτων 2018:

 • Επικίνδυνα απόβλητα:  102.391kg
 • Μη επικίνδυνα απόβλητα: 687.971 kg

Το 2018 το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαίων ΕΝΔΙΑΛΕ βράβευσε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς και τον συνεργάτη του δικτύου Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή DIMCO για τη δράση τους στην βέλτιστη εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών ελαίων.
   
Για το 2019 συλλέχθηκαν και παραδόθηκαν στο σύστημα Λιπαντικών Ελαίων από το σύνολο το δικτύου περίπου 370.000kg Λιπαντικά Έλαια προς ανακύκλωση.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες που απευθύνονταν σε επιμέρους κοινά και στόχευαν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Προμηθευτές: Αιτήθηκε στους προμηθευτές ηλεκτρική ενέργεια, με αρχή το έτος 2019 και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μόνο από Ανανεώσιμες Πηγές, την οποία και έλαβε (GREEN PASS). Η βεβαίωση αυτή πιστοποιεί ότι για την ηλεκτρική ενέργεια, που καταναλώνεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, ο προμηθευτής παράγει ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες πιστοποιημένες ΑΠΕ και την έχει δεσμεύσει στο όνομά της. Ενίσχυση του πράσινου προφίλ με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. 

Πελάτες – Εργαζόμενοι – Κοινωνία:  Διεξαγωγή ετήσιας τοπικής καμπάνιας προώθησης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων (GREEN MONTH CAMPAIGN).

Συνεργάτες – Εργαζόμενοι: Εκπαιδεύσεις προσωπικού και συνεργατών για βελτίωση γενικότερης οικολογικής/περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (ανακύκλωση αποβλήτων καθημερινής χρήσης, αποφυγή χρήσης πλαστικών, μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης στον εργασιακό χώρο αλλά και στο σπίτι κλπ).

Συνεργάτες – Εργαζόμενοι: Εκπαιδεύσεις προσωπικού και συνεργατών σε θέματα Οικολογικής Οδήγησης.

Εργαζόμενοι – Κοινωνία: Καθαρισμός παραλιών στα πλαίσια συνεργειών με τοπικούς φορείςΤόπος Δράσης

 • Γραφεία Toyota Ελλάς - Χαλάνδρι.
 • Κέντρο τεχνικής υποστήριξης και Εκπαίδευσης δικτύου, Ελευσίνα
 • Εξουσιοδοτημένοι Έμποροι και Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές (76 σημεία πανελλαδικά).
 • Κέντρο προετοιμασίας και διακίνησης οχημάτων (Εξωτερικός συνεργάτης, Μάνδρα Αττικής)

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με φορέα ελέγχου πιστοποίησης του ISO14001 (TÜV HELLAS).

Συνεργασία με πλήθος αδειοδοτημένων - συμβεβλημένων με τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης - εταιρειών συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων:

 • ΕΔΟΕ, διαχείριση οχημάτων τέλους ζωής
 • ΕΚΟΕΛΑΣΤΙΚΑ, διαχείριση ελαστικών
 • ΕΝΔΙΑΛΕ, διαχείριση λιπαντικών ελαίων
 • ΚΕΠΕΔ, διαχείριση συσκευασιών λιπαντικών ελαίων
 • ΑΦΗΣ, διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών
 • REBATTERY, διαχείριση συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, ιόντων λιθίου και ιόντων μετάλλου.
 • ΕΕΑΑ, διαχείριση συσκευασιών προϊόντων
 • Ανακύκλωση Συσκευών, διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ενημέρωση και συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων εργαζομένων στα γραφεία – στους εξουσιοδοτημένους εμπόρους και επισκευαστές της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι μέχρι τώρα συντονισμένες ενέργειες όλων  των εμπλεκομένων μελών του δικτύου δείχνουν ότι το σύνολο των επιχειρηματιών, των εργαζομένων αλλά και η εφαρμογή των συντονισμένων προσπαθειών και προγραμμάτων για την υλοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος, οδήγησαν πέρα από την επίτευξη της αρίστης διαχείρισης των αποβλήτων και στην επίτευξη για το 2020 έναντι 2019  μείωσης κατανάλωσης φυσικών πόρων:

ΜΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    (-6,8%)

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ     (+372%)

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ    (-10,4%)

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ     (-33,8%)

ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ    (+7,6%)

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ      (-1,4%)

 

Στοιχεία 2019 

• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Μείωση κατά 12.8%

• Καύσιμα για θέρμανση - Μείωση κατά 25%

• Καύσιμα για εργασίες Φ/Βαφείου – Μείωση κατά 6.5%

• Καύσιμα για αυτοκίνητα T/Drive –Courtesy -Μείωση κατά 2.4%

• Κατανάλωση νερού - Μείωση κατά 18,3%

 

 • Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά επιτευχθήκαν λόγω:
 • Της αλλαγής κουλτούρας και συνηθειών όλων των εργαζομένων.
 • Της συνεχούς και συστηματικής μέτρησης.
 • Της αλλαγής στόλου αυτοκινήτων από συμβατικά σε αυτοκίνητα εφοδιασμένα με νέα τεχνολογία και ιδιαίτερα με την χρήση αυτοκίνητων με υβριδική τεχνολογία.
 • Των επιμέρους στοχευμένων ενεργειών πχ. αλλαγή όλων των φωτιστικών μονάδων στους χώρους των εκθέσεων, συνεργείων και γραφείων με νέας τεχνολογίας -LED- καθώς και με την τοποθέτηση φωτοκυττάρων.
 • Της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων πχ. Φυσικό αέριο αντί πετρελαίου για την λειτουργία των καυστήρων θέρμανσης και βαφείων.
 • Της μείωσης της κατανάλωσης του νερού μέσω της παύσης λειτουργίας μονάδων πλυντηρίων λόγω αλλαγής συστήματος προετοιμασίας νέων αυτοκίνητων και εγκατάστασης αυτοματοποιημένων μονάδων.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation