ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - SOCIAL SCHOOL» ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - SOCIAL SCHOOL» ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ"

Το ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ « ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 2007 το οποίο λειτουργεί δυνάμει της υπ’αριθμ.115/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, έχει ως έδρα τη Δ. Κοινότητα Χωριστής και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις έχει ως βασικό σκοπό, την άσκηση φιλανθρωπικού, κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου Ειδικότερα, σκοποί του σωματείου αποτελούν:1. Η επιδίωξη της ενίσχυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας 2. Η διοργάνωση δράσεων προς ενίσχυση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου 3. Η χρηματική ενίσχυση άπορων οικογενειών 4. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μη ασφαλισμένων άπορων 5. Η οικονομική ενίσχυση, επιμόρφωση και σπουδές άπορων νέων 6. Η δημιουργία δομών κοινωνικής φροντίδας, προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 7. Η υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής φροντίδας 8. Δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές Α!βάθμιας και Β!βάθμιας εκπαίδευσης μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Κοινωνικού Διαδικτυακού Φροντιστηρίου.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το «Social School – Κοινωνικό  Σχολείο» αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» από τον Αύγουστο του 2020, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το διετές πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες οικογένειες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, μονογονεϊκής δομής, Ρομά και πολύτεκνες οικογένειες, της τοπικής κοινότητας Χωριστής και του ευρύτερου Ν. Δράμας και περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως:

Μαθήματα Η/Y (γονείς και παιδιά)
Εκπαιδευτική Ρομποτική (παιδιά από 6 ετών)
Μαθήματα STEAM  (παιδιά από 6 ετών)
Εικαστικά /Καλλιτεχνικά (γονείς και παιδιά από 4 ετών)
Σεμινάρια Στρατηγικών Παιγνίων ( για παιδιά)
Εργαστήριο Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (για παιδιά  από 4 ετών)
Σχολές Γονέων  και ατομικές συνεδρίες (γονείς και παιδιά)

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 80 οικογένειες (120 παιδιά, 30 ενήλικες) συνολικά 150 άτομα και λειτουργούν 18 τμήματα εκπαιδευτικών μαθημάτων  την εβδομάδα  (72 τμήματα τον μήνα). Κατά τους θερινούς μήνες λειτουργούν 2 επιπλέον τμήματα όπου τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα εικονικής πραγματικότητας, παιχνίδια στρατηγικής, κατασκευές Steam και εκπαιδευτική ρομποτική. Το πρόγραμμα συμπληρώνει τη διδακτική ύλη του σχολείου, προσφέροντας ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα πληροφορικής, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επίσης καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παιχνίδια στρατηγικής και θεματικά σεμινάρια για την υποστήριξη και καθοδήγηση των γονέων. Επίσης  στο κανάλι του Φιλανθρωπικού Σωματείου στο  YouTube  : SOCIAL SCHOOL - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  υπάρχουν online  μαθήματα σκακιού τα οποία έχουν επιμεληθεί οι εκπαιδευτές του προγράμματος  καθώς και οπτικό υλικό από όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα.

 

 

Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και απασχολούνται σε αυτό 9 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 80 οικογένειες (120 παιδιά, 30 ενήλικες) συνολικά 150 άτομα και λειτουργούν 18 τμήματα εκπαιδευτικών μαθημάτων  την εβδομάδα  (72 τμήματα τον μήνα).. Στην συνέχεια σας παρουσιάζουμε με λίγα λόγια τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα  «Social School – Κοινωνικό  Σχολείο» Δημιουργία Εγχειριδίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

  1. Μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής
  2. Μαθήματα STEAM
  3. Μαθήματα Στρατηγικών Παιγνίων
  4. Μαθήματα Εικονικής Πραγματικότητας
  5. Μαθήματα Πληροφορικής
  6. Μαθήματα  Ζωγραφικής
  7. Σχολές Γονέων  και Ατομικές Συνεδρίες

 

 


Περιγραφή

Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη διεθνείς έρευνες αιχμής, σύμφωνα με τις οποίες η ενεργή συμμετοχή των γονέων, με χαμηλότερη οικονομική άνεση, στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και τον περιορισμό του αριθμού μαθητών που διακόπτουν τη φοίτησή τους. Ο σκοπός λοιπόν του «Social School - Κοινωνικού Σχολείου» είναι τόσο η ενδυνάμωση των παιδιών μέσα από την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανάπτυξης των παιδιών, όσο και η υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, ώστε να μπορεί ο γονέας να ανταποκριθεί θετικά και επιτυχώς, τόσο στην εξέλιξη του παιδιού όσο και στη δυναμική της οικογένειας. Στόχος του έργου είναι, μέσα από διάφορες δράσεις και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών/τριών και γονέων να προσφερθούν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους γονείς και τα παιδιά, ώστε να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο 21ος αιώνας με τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχει σηματοδοτήσει, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, από τον οικονομικό και τον κοινωνικό, ως την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η νέα εποχή της πληροφορίας φέρνει μαζί της νέες δυνατότητες, ευκαιρίες, αλλά και απαιτήσεις. Ο χώρος της εκπαίδευσης σε γενικό επίπεδο και τα εκπαιδευτικά συστήματα στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα μπορούν να δώσουν τα απαραίτητα προσόντα στους αυριανούς πολίτες. Το πρόγραμμα «SOCIAL SCHOOL-  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» τόσο κατά τη δημιουργία του, όσο και στην εξέλιξή του έχει ως στόχο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια «τεχνολογική εκπαίδευση» αναφορικά με τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών αλλά και με την ορθή χρήση τους. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το γεγονός ότι η τεχνολογική γνώση δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όσο και σε τομείς όπως η τέχνη. Το πρόγραμμα λοιπόν, προσδοκά με αυτόν τον τρόπο, να προσφέρει μια πολύπλευρη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των δράσεων και των μαθημάτων που υλοποιούνται, η γνώση, η επιστήμη και οι τέχνες, συνδέονται με τα ζητήματα και τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, προκειμένου τα παιδιά και οι ενήλικες να ενημερωθούν, να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο σε σχέση με την περιοχή όπου ζουν. Στην συνέχεια σας παρουσιάζουμε με λίγα λόγια τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα  «Social School – Κοινωνικό  Σχολείο»Τόπος Δράσης

Το «Social School – Κοινωνικό  Σχολείο» αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» από τον Αύγουστο του 2020, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Δωρητής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)


Συμμετοχή εργαζομένων

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και απασχολούνται σε αυτό 9 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη διεθνείς έρευνες αιχμής, σύμφωνα με τις οποίες η ενεργή συμμετοχή των γονέων, με χαμηλότερη οικονομική άνεση, στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και τον περιορισμό του αριθμού μαθητών που διακόπτουν τη φοίτησή τους. Ο σκοπός λοιπόν του «Social School - Κοινωνικού Σχολείου» είναι τόσο η ενδυνάμωση των παιδιών μέσα από την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανάπτυξης των παιδιών, όσο και η υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, ώστε να μπορεί ο γονέας να ανταποκριθεί θετικά και επιτυχώς, τόσο στην εξέλιξη του παιδιού όσο και στη δυναμική της οικογένειας. Στόχος του έργου είναι, μέσα από διάφορες δράσεις και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών/τριών και γονέων να προσφερθούν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους γονείς και τα παιδιά, ώστε να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation