ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6. Sustainable Brands / 6.1 Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πολύ χαμηλού κόστους στην βαριά βιομηχανία της Ελλάδας

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πολύ χαμηλού κόστους στην βαριά βιομηχανία της Ελλάδας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Survey Digital Photovoltaics SA

Με τεχνογνωσία και εμπειρία που ξεπερνά τη μια δεκαετία η Survey Digital Photovoltaics αποτελεί σήμερα μια αναγνωρίσιμη εταιρεία ανάπτυξης, σχεδίασης, προμήθειας, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και σωρευτικής εκπροσώπησης για φωτοβολταϊκά πάρκα βιομηχανικής κλίμακας. Είναι πιστοποιημένος εργολάβος κατασκευής Φ/Β πάρκων από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, έχοντας ήδη κατασκευάσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων, και θεωρείται ένας από τους πλέον εξειδικευμένους εργολάβους συντήρησης Φ/Β συστημάτων, με τεράστια εμπειρία σε επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε ηλεκτρονικά ισχύος (inverters).

Η εταιρεία ανταποκρίνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας Φ/Β επένδυσης, με τη λογική της υπηρεσίας «μιας στάσης». Ως εκ τούτου, το σύνολο των φοροτεχνικών, νομικών, αδειοδοτικών, τεχνικών αλλά και real estate υπηρεσιών, προσφέρονται από τα στελέχη της εταιρείας εσωτερικά, η οποία είναι μεταξύ άλλων και Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), κατέχοντας άδεια 500MW.

Αυτό που κάνει την Survey Digital Photovoltaics να ξεχωρίζει, είναι η καινοτομία της στο να προσαρμόζεται ταχύτατα στα νέα δεδομένα, βρίσκοντας λύσεις και συνάπτοντας συνεργασίες, ακόμη και χωρίς να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός πως για τα πρώτα έργα του ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου (130MW), η Survey Digital κατάφερε στα τέλη του 2021 να υπογράψει διμερή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, απευθείας με μεγάλους καταναλωτές στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως είναι από τις πρώτες τέτοιες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τρίτων-ανεξάρτητων μερών, οι οποίες πήραν έγκριση χρηματοδότησης από τις ελληνικές Τράπεζες.Στόχος δράσης

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μετά τον Οκτώβριο του 2021, έχει ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη (+€250/MWh όταν ήταν γύρσω στα €60/MWh πριν από ένα έτος), λόγω της μειωμένης προσφοράς φυσικού αερίου κυρίως από την Ρωσία, σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό κόστος δικαιωμάτων διοξιοδείου του άνθρακα (CO2) λόγω της κλιματικής κρίσης. Ως εκ τούτου, το κόστος ενέργειας της βαριάς ελληνικής βιομχαηνίας δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ρίσκο βιωσιμότητας. Με την πρόσφατη αρνητική εξέλιξη του πολέμου που επέβαλλε η Ρωσία σε μια ευρωπαϊκή χώρα (Ουκρανία) πριν από μερικές ημέρες, είναι πλέον δεδομένο πως θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της παροχής φυσικού αερίου και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ενέργειας πανευρωπαϊκά.

H Survey Digital αξιοποιώντας το target model, έχει βάλει στόχο την παροχή καθαρής (πράσινης) και πολύ φθηνής ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, έχει ήδη υπογράψει διμερείς συμβάσεις πώλησης ηλετρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά της πάρκα, απευθείας με μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρισμού της βαριάς βιομηχανίας. Είναι ουσιαστικά η πρώτη για τα ελληνικά δεδομένα σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ ξένων εταιρειών (και όχι θυγατρικών ιδίου Ομίλου), η οποία χρηματοδοτείται από τις ελληνικές Τράπεζες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται άμεσα σε επιχειρήσεις που είναι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας. Απευθύνεται έμμεσα όμως και στον τελικό καταναλωτή, διότι με το πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας, μια βιομηχανία μπορεί να προσφέρει στον τελικό καταναλωτή πολύ ανταγωνιστικό προϊόν, ελαφρύνοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό του.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση έχει ξεκινήσει την αδειοδότηση το 2019, τα έργα θα ξεκινήσουν κατασκευή εντός του 2022 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, ενώ η λειτουργία των έργων θα είναι για 25+25 έτη.


Περιγραφή

Η Survey Digital υλοποιεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο χαρτοφυλάκιο από φωτοβολταϊκά πάρκα βιομηχανικής κλίμακας, ισχύος άνω των 400MW (επενδύσεις άνω των €200 εκ.), με την λογική της υπηρεσίας μιας στάσης. Δηλαδή, όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία, γίνονται κάτω από την ίδια στέγη. Η ιδέα ήταν αρχικά να βρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια και χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανάπτυξη-αδειοδότηση των έργων, διαδικασία με ιδιαίτερα αυξημένο επιχειρηματικό ρίσκο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Από τη στιγμή που τα έργα ωριμάσουν πλήρως αδειοδοτικά, αυτά χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται, ώστε στη συνέχεια να περάσουν σε στρατηγικούς επενδυτές ενέργειας με το μοντέλο Build-Operate-Transfer (BOT). Και με την έναρξη παραγωγής ενέργειας, η ενέργεια θα εκκαθαρίζεται μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τις ανάγκες ενός βιομηχανικού καταναλωτή. Αυτό το μοντέλο ουσιαστικά μειώνει στο ελάχιστο το ρίσκο τόσο του τελικού ενεργειακού επενδυτή, όσο και του βιομηχανικού καταναλωτή, καθιστώντας την επένδυση εξαιρετικά βιώσιμη και υψηλής απόδοσης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η πρόβλεψη κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2022 - 2032, προβλέπεται μεσοσταθμικά στα +€80/MWh (από αξιόπιστους ενεργειακούς συμβούλους). Με την παρούσα δράση, το κόστος ενέργειας θα παρέχεται κοντά στα €40/MWh, δίνοντας οικονομία 50% στην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια μιας βιομηχανίας.Τόπος Δράσης

Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Η όλη δράση γίνεται σε συνεργασία με funds από το εξωτερικό (για την απαιτούμενη ρευστότητα της ανάπτυξης-αδειοδότησης), με ενεργειακούς επενδυτές επίσης από το εξωτερικό (για την απαιτούμενη ιδία συμμετοχή της επένδυσης στο στάδιο της κατασκευής) και με ελληνικές Τράπεζες (για την απαραίτητη δανειακή χρηματοδότηση των επενδύσεων και την επίτευξη ενός ικανοποιητικού βαθμού απόδοσης της επένδυσης).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ομάδα εργασίας που απαρτίζουν την δράση αφορά ένα μεγάλο εύρος από επαγγελματίες αρκετών ειδικοτήτων. Υπολογίζεται πως συνολικά θα απασχοληθούν 50 άτομα στην αδειοδότηση, 1.500 άτομα για την κατασκευή και 50 άτομα για την λειτουργία και συντήρηση των έργων) σε βάθος 5 έτη (αδειοδότηση), 2 έτη (κατασκευή) και 25+25 έτη (λειτουργία και συντήρηση).


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με τόσο μεγάλη έκπτωση στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας μιας βιομηχανίας, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεγιστοποιείται η ανάπτυξη, πολλαπλασιάζονται οι θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται και όφελος στον τελικό καταναλωτή του τελικού προϊόντος.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation