ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 44 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημόσιες Παρεμβάσεις

Πρωτοβουλία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εν ΔράσειΣτόχος δράσης

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των προμηθειών και  των έργων - υποδομών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, μέσα από τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, όπου ο πολίτης θα μπορεί να  τα αξιολογεί με ορθό τρόπο. Με μια διαδικασία που ακολουθείται, ο πολίτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να εντοπίσει τους λόγους και τις αιτίες που ένα έργο ή μια υπηρεσία που του παρέχεται είναι χρήσιμη ή δυσλειτουργική. 

Στην συνέχεια ο στόχος είναι οι αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες από τις εντυπώσεις, την αίσθηση ή την εμπειρία των πολιτών από την χρήση. 

Στόχος της πλατφόρμας είναι να λειτουργήσει με Τεχνητή Νοημοσύνη αφού συσσωρευθεί η επαρκής εμπειρία πληροφορία και αναλυθεί προκειμένου να μετατραπεί σε κώδικα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ολο οι πολίτες χρήστες των Δημοσίων Συμβάσεων. Εργα και προμήθειες που απλαμβάνουν και χρησιμοποιούν οι πολίτες

 

Χρονική διάρκεια

Από το 1999νμέχρι σήμερα


Περιγραφή

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία μπορεί να μπει κάθε πολίτης και να δηλώσει τις παρατηρήσεις του για ένα δημόσιο έργο ή μια δημόσια υπηρεσία που λαμβάνει ή χρησιμοποιεί. Είτε θετικά, είτε αρνητικά. Στην συνέχεια μια ομάδα Νομικών και Μηχανικών του υποδεικνύει και τον καθοδηγεί για τους τρόπους που πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να διαπιστώσει τους στόχους και τις προδιαγραφές του έργου ή της υπηρεσίας και να διαπιστώσει αν αυτές τηρήθηκαν ή αν παραβιάστηκαν. Στην συνέχεια ο πολίτης θα συντάξει μια ανάλογη έκθεση που θα παρατηρεί τι δεν πήγε καλά ή τι δεν είχε προβλεφθεί σωστά. 

Τα πορίσματα της υπεύθυνης αξιολόγησής του θα σταλούν με επίσημο τρόπο σε όλες τις αρμόδιες και συναφείς αναθέτουσες αρχές. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο πολίτης μαθαίνει πώς να εξηγεί με ορθώς και με αξιοποιήσιμο τρόπο την εμπειρία του από τα δημόσια έργα και τις υπηρεσίες. Κατ’ επέκταση οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν κωδικοποιημένη και εμπεριστατωμένη αυτήν την εμπειρία και την αξιολόγηση των έργων και των προμηθειών που αναθέτουν μέσω των μελετών που φτιάχνουν.Τόπος Δράσης

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση


Συνεργασία με φορέα

ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΉΣ, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος Αγίας Παρασκευής.


Συμμετοχή εργαζομένων

Ο Σύλλογος Εν Δράση έχει 14 μέλη στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που είναι εθελοντές


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Καταστατικός Σκοπός του Συλλόγου Εν Δράσει και του Παρατηρητηρίου Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών και κατ΄επέκταση των μελών του. Αυτή η ποιότητα αλλά και το κόστος ζωής των πολιτών εξαρτάται από την ποιότητα των δημόσιων έργων και των υπηρεσιών που απολαμβάνουν.  

Οτι απολαμβάνουν οι πολίτες, απολαμβάνουν και τα μέλη του Συλλόγου.

Επίσης οι δημόσιες συμβάσεις επηρεάζουν την ασφάλεια, την υγεία, τον χρόνο, την διάθεση και την κοινωνικοποίηση των πολιτών. Με την καλύτερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία των αναθετουσών αρχών επωφελούνται οι πολίτες και τα μέλη του Συλλόγου Εν Δράσει
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation