ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Παραγωγή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας από τα υγρά απόβλητα & παραπροϊόντα της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ

Παραγωγή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας από τα υγρά απόβλητα & παραπροϊόντα της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

Στη Βόρεια Ελλάδα, στο μέσο της εύφορης κοιλάδας του Στρυμόνα και μόλις 3 χλμ από την πόλη των Σερρών, βρίσκεται το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι ΑΕ.

Με ιστορία από το 1954, η Κρι Κρι ΑΕ σήμερα παράγει παγωτά και γιαούρτια από 100% ελληνικό γάλα Σερρών και έχει καταφέρει να κερδίσει τους Έλληνες και ξένους καταναλωτές.

https://www.krikri.gr/Στόχος δράσης

Στην εταιρεία Κρι Κρι αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία αποτελούν παγκόσμια προτεραιότητα, μετασχηματίζουμε το παραγωγικό μας μοντέλο βασιζόμενοι στα πρότυπα του ESG και αναλαμβάνουμε δράση, επενδύοντας στη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας ισχύος 998kW, στο χώρο των εγκαταστάσεών μας στις Σέρρες.

Οι στόχοι της δράσης μας είναι:

 • η μείωση της χρήσης φυσικών πόρων, μέσω της ανακύκλωσης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή παραπροϊόντων που προκύπτουν από τη λειτουργία της βιομηχανίας,
 • η πρόληψη της ρύπανσης και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας
 • η παραγωγή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας από απόβλητα της παραγωγικής μας διαδικασίας

Επισημαίνεται ότι η παραγωγή του βιοαερίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των υγρών αποβλήτων & του ορού γάλακτος της βιομηχανίας μας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Εργαζόμενοι στην εταιρεία
 • Καταναλωτές
 • Πελάτες 
 • Προμηθευτές
 • Εξωτερικοί Συνεργάτες
 • Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του έργου από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την έναρξη λειτουργίας ήταν 3 έτη.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Σύλληψη ιδέας - επιλογή μελετητή - υλοποίηση μελέτης: 20 μήνες
 • Αδειοδότηση έργου: 8 μήνες
 • Κατασκευή έργου: 8 μήνες

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κρι Κρι ταυτόχρονα με την παραγωγή των αγαπημένων μας παγωτών και γιαουρτιών παράγονται και υγρά απόβλητα, καθώς και ο ορός γάλακτος. Για την παραγωγή ενός κιλού στραγγιστού γιαουρτιού απαιτούνται τρία κιλά νωπού γάλακτος. Τα υπόλοιπα δύο κιλά αποτελούν τον ορό γάλακτος, όπου ο ορός αυτός περιέχει πολύ μεγάλη ποσότητα οργανικών στερεών σε μορφή λακτόζης και γι΄ αυτό δεν μπορεί να επεξεργαστεί από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Σερρών.

Η μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας και παραγωγής βιοαερίου που εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις μας, είναι ένα πρωτοποριακό έργο υψηλής τεχνολογίας, γιατί θα αξιοποιεί απόβλητα μεγάλης παροχής και υψηλού οργανικού φορτιού που προκύπτουν από την παραγωγή παγωτού, γαλακτοκομικών προϊόντων και ορού γάλακτος.

Για την αναερόβια επεξεργασία και παραγωγή βιοαερίου επιλέχθηκε ένας συνδυασμός δύο αντιδραστήρων:

Α) Ενός αντιδραστήρα υπερσύγχρονης και καινοτόμου τεχνολογίας τύπου ECSB μεγάλης παροχής και υψηλής φόρτισης, ο οποίος βασίζεται στη χρήση κοκκώδους βιομάζας, και βιοαποικοδομεί εντός λίγων ωρών, το διαλυτό οργανικό υπόστρωμα των αποβλήτων & του ορού γάλακτος.

Β) Ενός αντιδραστήρα τύπου CSTR χαμηλής φόρτισης και μεγάλης παραμονής, ο οποίος βιοαποικοδομεί τη στερεά και λιπαρή φάση των αποβλήτων που είναι απαραίτητο να διαχωριστούν πριν την είσοδο στον αντιδραστήρα ECSB.

Το παραγόμενο βιοαέριο από τους δύο αντιδραστήρες αξιοποιείται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου, καθώς ένα μεγάλο μέρος την ανάγκης του εργοστασίου σε φυσικό αέριο καλύπτεται από το παραγόμενο βιοαέριο. Η εξοικονόμηση στη χρήση του φυσικού αερίου ανέρχεται στο 30%.

Στη συνέχεια, εντός του Μαΐου 2022 το παραγόμενο βιοαέριο θα οδηγείται στη μονάδα συμπαραγωγής, όπου θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και θα διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιείται και ανάκτηση της θερμότητας, προς παραγωγή θερμού νερού και ατμού συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης για τη λειτουργία της μονάδας
 • Συνεισφορά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο και συμβολή στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας που αποτελεί βασικό πλαίσιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (The European Green Deal)
 • Ετήσια παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει τις ανάγκες 2.000 νοικοκυριών
 • Ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 350 τόνους λόγω κάλυψης θερμικών αναγκών εργοστασίου από το θερμό νερό της μονάδας
 • Μείωση κατανάλωσης 100.000 λίτρων πετρελαίου, από τη διακοπή μεταφοράς ορού γάλακτος με φορτηγά - βυτία σε μονάδες τρίτων


Τόπος Δράσης

Παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στις Σέρρες


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Το έργο είχε την απόλυτη στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας μας και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Εργοστασίου της εταιρείας μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Supply Chain.

Στην επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης δράσης συνέβαλαν εργαζόμενοι σχεδόν από όλα τα τμήματα της εταιρείας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δράση είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Πιο συγκεκριμένα αναμένουμε τα παρακάτω οφέλη:

 • Παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 7,5GWh από Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Πρόληψη της ρύπανσης και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας
 • Εξουδετέρωση οργανικού ρυπαντικού φορτίου με περιβαλλοντικά ωφέλιμο τρόπο
 • Μείωση της χρήσης φυσικού αερίου κατά 15% λόγω ανάκτησης θερμότητας
 • Βελτίωση εταιρικής εικόνας
 • Αύξηση ανταγωνιστικότηταςΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation