ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενέργεια

Πρωτοβουλία

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμος Φυλής είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Φυλής, Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. 

Στον Δήμο Φυλής λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2017 το πρόγραμμα με Τίτλο Πράξης: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Συσσίτιο -Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Φυλής» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5001831, το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την λειτουργία των δομών αυτών ως  για 3 έτη με δυνατότητα παράτασης του προγράμματος . 

Οι Δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Συσσιτίου και του Κοινωνικού Φαρμακείου εποπτεύονται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου και απευθύνονται σε: ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των νόμιμα διαμενόντων στο Δήμο Φυλής (άνεργοι, ανασφάλιστοι, ασφαλισμένοι που απειλούνται ή βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ηλικιωμένοι, άστεγοι, θύματα κακοποίησης κ.α).
Πιο συγκεκριμένα, η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη αναγκών με δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης. Το Κοινωνικό Συσσίτιο εξασφαλίζει την τροφοδοσία δωρεάν γευμάτων σε καθημερινή βάση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αντίστοιχα, η Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου έχει ως βασικό στόχο τη δωρεάν παροχή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων.Στόχος δράσης

Οι προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπίζονται ολιστικά. Ο Δήμος Φυλής βαδίζοντας στον άξονα των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετασχηματίζει τα αδύναμα σημεία του και αναδεικνύει την περιβαλλοντική του ευαισθησία οργανώνοντας ένα συμπεριληπτικό σχέδιο δράσης με τρείς κύριους άξονες: Ενεργειακή Αυτοτέλεια, Υδρολογική Αυτοτέλεια και Σχέδιο «Διπλής Μετάβασης». Η Ενεργειακή Αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής είναι ο πυλώνας που περιλαμβάνει έργα τομής με περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Υποδεχόμενος τα απορρίμματα του Νομού Αττικής για πάνω από πενήντα χρόνια, ο Δήμος Φυλής έχει διαχρονικά πληγεί από τον χώρο ΧΥΤΑ που βρίσκεται εντός των ορίων του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει έντονα ζητήματα με κοινωνικές διαστάσεις που υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων την ύπαρξη ενεργειακής ένδειας. 

Μέσα από το ολοκληρωμένο  του πρόγραμμα, ο δήμος μας διαμορφώνει δομημένο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αξιοποιεί το δίκτυο αυτοματισμών και έξυπνων εφαρμογών και υποστηρίζει την τοπική οικονομία. Οι δράσεις  μας αποσκοπούν στην αναβάθμιση κτιρίων και ανοικτών χώρων, μέσω της επιλογής των κατάλληλων υλικών, τεχνολογίων και συστημάτων με χρήση ΑΠΕ, υπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και μείωσης  του αποτυπώματος άνθρακα. Τέλος, τον σχεδιασμό έργων συμπληρώνει η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και ελέγχου των υγρών και στερεών αποβλήτων, πρωτοβουλίες που οδηγούν στην αναβάθμιση του αστικού μικροκλίματος. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Φυλής είναι δυσθεώρητου ύψους με επιπτώσεις όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής αλλά με εξωτερικότητες που επηρεάζουν όμορες περιοχές και όχι μόνο. Τα προβλήματα όμως αντιμετωπίστηκαν ως προκλήσεις και μέγιστη απόδειξη συνιστά η επίτευξη του έργου Ανάπλασης του ΧΥΤΑ το οποίο έδειξε ότι με όραμα, στρατηγική και πολλή εργασία, μεγαλόπνοα έργα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. 

Η ανάπλαση αφορά περίπου 1500 στρέμματα σε έκταση που καλύπτουν ο παλιός ΧΔΑ και ΧΥΤΑ Άνω Λιοσιων και ο ΧΥΤΑ Φυλής.  Εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής και καταλαμβάνει έκταση της ΔΕ Φυλής και της ΔΕ Άνω Λιοσίων όπου και βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του. Ο χώρος βρίσκεται πολύ κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή Ασπροπύργου καθώς και δίπλα σε σημαντικές οδικές αρτηρίες, αυτή της Αττικής Οδού, και της λεωφόρου Ασπροπύργου (Μεγ. Αλεξάνδρου).  Σκοπός της ανάπλασης είναι η αισθητική, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής μέσω της δημιουργίας χρήσεων σε έναν έντονα υποβαθμισμένο χώρο λόγω της διάθεσης πολύ μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων για περίπου μισό αιώνα. Στον χώρο προβλέπεται η ανάπτυξη Περιβαλλοντικού Πάρκου και Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπου θα ενσωματωθούν χρήσεις πέρα από αυτή της απλής φύτευσης που είναι η συνήθης πρακτική σε χώρους διάθεσης απορριμμάτων.   Η κεντρική ιδέα των χρήσεων που επιλέχθηκαν να εφαρμοστούν στον νέο χώρο, αφορά στην εκμετάλλευση της μεγάλης έκτασης της περιοχής. Με το Πάρκο ΑΠΕ, δίνεται η δυνατότητα της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου και των πολιτών του. Προβλέπεται η εγκατάστασή φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 10MWp  που σε πρώτη φάση θα δώσουν δωρεάν ρεύμα σε πάνω από 5.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Η εγκατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ενέργειας από το βιοαέριο, δημιουργεί μια ενότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ενεργειακό πάρκο, που πέρα από τη συνεισφορά του στην ενεργειακή αυτονομία του δήμου, προσφέρει και μια ενιαία επιμορφωτική και επικοινωνιακή διαδρομή για τους επισκέπτες σχετικά με την προώθηση των ΑΠΕ. Παράλληλα, ανοίγουν προοπτικές για αναψυχή αλλά και ενημέρωση/εκπαίδευση για την ανακύκλωση στους επισκέπτες του Περιβαλλοντικού Πάρκου.

 Η συνολική ανάπλαση δημιουργεί έναν πολυλειτουργικό χώρο. Σε όλη την επιφάνεια των έργων ανάπλασης, θα γίνουν φυτεύσεις φυτών, θάμνων και δένδρων. Στα ήδη αποκαταστημένα τμήματα όπου υπάρχουν ήδη φυτεύσεις, και όπου απαιτείται, θα γίνουν εργασίες φύτευσης είτε για λόγους αποκατάστασης του τοπίου είτε για λόγους αισθητικούς. Περα απο τήν προφανή βελτιωσή του τοπίου, η φύτευση του χώρου βοηθάει στην εντατικοποίηση της χρήσης του με την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών καθ’ όλη τή διάρκεια της ημέρας, των εποχών και του χρόνου και στη βιοκλιματική συμβολή του χώρου στην ευρυτερή περιοχή δινοντας στους επισκέπτες πραγματική «ανάσα» πρασίνου. Όλες οι φυτεύσεις θα αρδεύονται από εκτεταμένο δίκτυο άρδευσης που θα αναπτυχθεί σε όλο το μήκος του χώρου ανάπλασης.  Στο χώρο θα δημιουργηθούν μονοπάτια – διάδρομοι που θα εξυπηρετούν την πεζοπορία, το τρέξιμο, την ποδηλασία κλπ. Κατά μήκος των διαδρομών θα αναπτυχθούν ειδικοί χώροι ανάπαυσης με παγκάκια και σκιά, δίκτυο ύδρευσης με πόσιμο νερό κ.λπ. Θα δημιουργηθούν και χώροι αναψυχής που θα περιλαμβάνουν χώρο με τραπεζοκαθίσματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και παιδικές χαρές. Οι χώροι αυτοί θα είναι εξοπλισμένοι με τουαλέτες εξυπηρέτησης του κοινού.  Στις εγκαταστάσεις, θα λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών όλων των ηλικιών σε θέματα περιβάλλοντος αλλά όχι αποκλειστικά. Τόσο στον υπό ανάπλαση χώρο αλλά και στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων που οργανώνονται από το Δήμο αλλά και διαλέξεις και παραδόσεις μαθημάτων σε συνεργασία με πανεπιστήμια. Για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του πάρκου, προβλέπεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών κι εξοπλισμού που εξυπηρετούν σχετικές δραστηριότητες, όπως πυρανίχνευση, εξωτερικός φωτισμός, ηλεκτροκίνητα οχήματα κ.α. 

Παράλληλα ο Δήμος μας , εργαζόμενος για την επίτευξη του περιβαλλοντικού του οράματος, προχώρησε σε ενεργειακή αναβάθμιση 9 σχολείων, ενός κλειστού Γυμναστηρίου αλλά και Δημοτικών κτιρίων. Η ενεργειακή αναβάθμιση έγινε με παρεμβάσεις που αφορούν θερμοπροσόψεις, αναβαθμίσεις θερμομονώσεων, αναβαθμίσεις συστημάτων ψύξης, κουφώματα παραθύρων και θυρών με συγκεκριμένους συντελεστές διαπερατότητας, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης με ψηφιακές μονάδες αντιστάθμισης και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στα πλαίσια της συνολικής μεταρρυθμιστικής περιβαλλοντικής διαδικασίας, ο Δήμος αναγνωρίζοντας τη σημασία του Δημαρχείου σε λειτουργικό και συμβολικό επίπεδο, προχώρησε επίσης στην ενεργειακή του αναβάθμιση. 

Η χρήση ΑΠΕ δεν περιορίστηκε μόνο στον υπό ανάπλαση χώρο που προαναφέραμε. Αξιοποιήσαμε τις στέγες του σχολικού συγκροτήματος Αγίου Νικολάου, του κτιρίου στέγασης Διοικητικών Υπηρεσιών επί της οδού Αχαρνών και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, και εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά panels εξασφαλίζοντας άμεσα την ενεργειακή αυτονομία των κτιρίων αυτών, βελτιώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον Δήμο μας. 

Το 2021 δημιουργήσαμε την Ενεργειακή Κοινότητα. Σκοπός της σύστασης της είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας. Η Ενεργειακή Κοινότητα θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Οι δραστηριότητες της κοινότητας περιλαμβάνουν την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, προμήθεια ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικών οχημάτων, υβριδικών ή μη, στα μέλη της, την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας Αττικής, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η κοινότητα θα συμβάλει στην ορθολογική χρήση ενέργειας, στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών εντός Περιφέρειας Αττικής, τη διαχείριση της ζήτησης και της παραγωγής.

Στα πλαίσια του ίδιου σχεδιασμού δρομολογείται η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Άνω Λιοσίων και Φυλής με βιοκλιματικά υλικά ενώ είναι παραδειγματική η εκτεταμένη τοποθέτηση φωτισμού LED και η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης δημοτικού φωτισμού. 

Το όραμα του Δήμου προς τη βιώσιμη ανάπτυξη συμπληρώνεται από την υδρολογική του αυτοτέλεια. Ήδη υλοποιείται μια σειρά έργων συμπεριλαμβανομένων 6 υδρογεωτρήσεων και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο δίκτυο ύδρευσης. Το έργο των υδρογεωτρήσεων πραγματοποιείται με την επιστημονική συμβολή της ΕΑΓΜΕ και στοχεύει στην αντικατάσταση ενός μέρους των ποσοτήτων νερού του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, το οποίο διέρχεται αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με την γεωγραφική θέση συγκεκριμένων Δημοτικών Διαμερισμάτων, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και άντλησης. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, οι δράσεις αναδιαμόρφωσης του υπάρχοντος τρόπου ζωής θα πρέπει να ξεκινούν από το επίπεδο διοίκησης που είναι εγγύτερα στον πολίτη. Ο Δήμος Φυλής προσεγγίζει ολιστικά το πρόβλημα και αναγνωρίζοντας τη σημασία της θέσης του στην Αττική προβαίνει σε έργα καινοτόμα. Συνολικά οι παρεμβάσεις, θα μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου και θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών. Τα περιβαλλοντικά έργα που πραγματοποιεί, αναμένεται να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών του δήμου και θα  ενισχύσει τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δράσεις. Οι δράσεις αειφόρου ανάπτυξης και υπηρεσιών “Έξυπνης πόλης” θα υποστηρίξουν την τοπική οικονομία, ο δημότης θα έχει πια ενεργό ρόλο στην μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και η ζωή στην πόλη θα βασίζεται στην κουλτούρα της αειφορίας. Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαδικασία της ανάπλασης που υλοποιεί ο Δήμος Φυλής δημιουργεί πολύτιμο know-how για τον ίδιο τον δήμο, ως προς την υλοποίηση αντίστοιχων μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Ο Δήμος Φυλής, με το έργο αυτό αποδεικνύει τη δέσμευση στην υλοποίηση έργων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Η εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση στα  σχολεία και δημοτικά κτίρια βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου ενώ συμβάλλει στην εξοικείωση των πολιτών με πράσινες μορφές ενέργειας και πρακτικές.

Η σημασία της Ενεργειακής Κοινότητας και τα οφέλη που πηγάζουν από αυτήν θα γίνουν αισθητά απο τους κατοίκους της περιοχής στο σύνολο  τους -με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά - και στους χρήστες ηλεκτροκίνητων, υβριδικών ή μη οχημάτων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation