ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 481 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Oracle Academy

Oracle Academy
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ORACLE ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

Με περισσότερoυς από 430.000 πελάτες και 20.000 συνεργάτες σε περισσότερες από 175 χώρες, η Oracle παρέχει πακέτα ολοκληρωμένων εφαρμογών καθώς και ασφαλή, αυτόνομη υποδομή στο Oracle Cloud. Περισσότερες πληροφορίες: 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.oracle.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος του δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος Oracle Academy είναι να εξελίξει την εκπαίδευση Πληροφορικής και την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της καινοτομίας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στα τεχνολογικά πεδία. Οι εκπ/κοί ολων των βαθμίδων έχουν πρόσβαση σε δωρεάν εκπ/κούς και τεχνολογικούς πόρους που τους βοηθούν να εμπνεύσουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών για την Πληροφορική, ιδιαίτερα των κοριτσιών, να αυξήσουν τη συνάφεια των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και τις ευκαιρίες για εξοικείωση με την Πληροφορική, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές/τριες για σπουδές και καριέρα στην Πληροφορική. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπ/σης - πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπ/ση-, μαθητές από 10 χρονών και σπουδαστές/φοιτητές

 

Χρονική διάρκεια

Επανεκκίνησε στην Ελλάδα το 2010 και θα συνεχιστεί για όσο είναι απαραίτητο.


Περιγραφή

Τα μη κερδοσκοπικά δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων γίνονται μέλη του προγράμματος δωρεάν για 2 χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί των ιδρυμάτων αποκτούν πρόσβαση σε ένα δωρεάν ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εκπαιδευτικών και τεχνολογικών πόρων, το οποίο περιλαμβάνει:
- λογισμικό και δωρεάν για πάντα cloud υπηρεσίες της Oracle τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για εκπαιδευτική χρήση αλλά και μη κερδοσκοπική έρευνα, στο πλαίσιο πτυχιακού προγράμματος.
- εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή ολοκληρωμένων μαθημάτων, υλικού workshops, hands on labs, projects, videos, κ.ά, πάνω στον προγραμματισμό με Java, το σχεδιασμό και προγραμματισμό βάσεων δεδομένων με SQL & PL/SQL, τις βασικές αρχές ανάπτυξης εφαρμογών με APEX, την Τεχνητή Νοημοσύνη με machine learning με χρήση Java, το Cloud Infrastructure και τη διαχείριση έργων, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών/τριών, και το οποίο μπορεί να τους οδηγήσει, εφόσον το επιθυμούν, στις εξετάσεις για τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις της Oracle
- πρόσβαση στα δωρεάν μαθήματα του τμήματος Εκπ/σης της Oracle (Oracle University) τα οποία, ομαδοποιημένα βάσει επαγγελματικών ρόλων, δίνουν πρόσθετες ευκαιρίες ενίσχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων
- Τέλος, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σπουδαστές, ως μέλη, μπορούν να συμμετέχουν στις οnline κοινότητες, να αναπτύξουν συνεργασίες, να παρακολουθούν webcasts με ειδικούς της Oracle πάνω στις τάσεις της Πληροφορικής, να έχουν πρόσβαση στην Online βιβλιοθήκη, να προβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τους πόρους του Oracle Academy, κ.λπ.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δωθεί στο Cloud, και στην παροχή δωρεάν για πάντα υπηρεσιών πλατφόρμας, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρώτη και μοναδική στον κόσμο Αυτόνομη Βάση Δεδομένων της Oracle, αποθηκευτικό χώρο, Virtual Machines κ.ά, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές της Γ'βαθμιας να εξοικειωθούν με την επικρατούσα αυτή τάση της Πληροφορικής, να αναπτύξουν και να τεστάρουν εφαρμογές στο cloud.

Επιπλέον, έχει εξελιχθεί και προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες, η δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίο πλέον μπορούν να παρακολοθούν online trainings πάνω στο διαθέσιμο υλικό, με την υποστήριξη των επιμορφωτών της Oracle αλλά στο δικό τους ρυθμό και χρόνο, ώστε να  μπορούν να ολοκληρώσουν τις επιμορφώσεις ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Πολύ σημαντικό, είναι τέλος το υλικό των worlshops της Java, που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από 10 χρονών να εξοικειωθούν με τη δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο την Java με έναν τρόπο διασκεδαστικό και δημιουργικό, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους και την πιθανή επιλογή της Πληροφορικής για τις σπουδές τους, αυξάνοντας εν συνεχεία τον αριθμό των αποφοίτων που τόσο πολύ χρειάζεται ο κλάδος διεθνώς. Αξιοποιούνται εκπ/κά λογισμικά όπως το Alice (δημιουργία 3D animation) και το Greenfoot (δημιουργία παιχνιδιών) τα οποία διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο και έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με την οικονομική ενίσχυση της Oracle.
 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 2010 που επανεκκίνησε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, έχουμε περισσότερα από 280 εκπαιδευτικά ιδρύματα μέλη του προγράμματος, περισσότερους από 750 εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει επιμορφώσεις του προγράμματος και το 85% των ανώτατων εκπ/κών προγραμμάτων που αξιοποιούν τους δωρεάν πόρους. Επιπλέον, τα εκπ/κά λογισμικά Alice και Greenfoot που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος Java Fundamentals, έχουν συμπεριληφθεί στην ύλη του μαθήματος Πληροφορικής της Α' Λυκείου και της Γ' Λυκείου των ΕΠΑΛ. Τόπος Δράσης

Ελλάδα (διεθνές πρόγραμμα της Oracle)


Συνεργασία με φορέα

Ενώσεις που προωθούν τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση όπως η ΕΠΥ, η ΕΤΠΕ και η ΕΕΠΕΚ


Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι της Oracle από τα τμήματα του HR, Presales, Sales και Consulting συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που υποστηρίζει χορηγικά ή/και διοργανώνει το Oracle Academy ώστε να ενημερώσουν τους σπουδαστές/στριες για το πώς λειτουργούν τα τμήματά τους, ποιές είναι οι ΙΤ και ήπιες δεξιότητες που χρειάζονται οι σπουδαστές/στριες ώστε να μπορέσουν είτε να κάνουν την πρακτική τους είτε να προσληφθούν ως πτυχιούχοι ακόμα και χωρίς εργασιακή εμπειρία μέσω σχετικών προγραμμάτων της Oracle.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της αξιοποίησης του εκπ/κού υλικού, έχουν ενισχυθεί οι δεξιότητες προγ/σμού με Java και SQL, βοηθώντας τελειόφοιτους να κάνουν την πρακτική τους αλλά και πτυχιούχους να προσληφθούν από την Oracle Ελλάς. Τόσο η Oracle όσο και το οικοσύστημα των πελατών και των συνεργατών της χρειάζονται στελέχη με δεξιότητες προγραμματισμού. Ενισχύοντας, λοιπόν, τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων από το δημοτικό ακόμα, δίνουμε την ευκαιρία σε νέες και νέους, να αγαπήσουν την Πληροφορική και να στραφούν προς αυτή για σπουδές και εργασία, ώστε στο μέλλον η αγορά εργασίας να μην παρουσιάζει τόσο μεγάλο κενό μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στο ΙΤ και του δυναμικού με τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation