ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 456 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Oracle Academy

Oracle Academy
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ORACLE ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

Με περισσότερoυς από 430.000 πελάτες και 20.000 συνεργάτες σε περισσότερες από 175 χώρες, η Oracle παρέχει πακέτα ολοκληρωμένων εφαρμογών καθώς και ασφαλή, αυτόνομη υποδομή στο Oracle Cloud. Περισσότερες πληροφορίες: 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.oracle.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος του δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος Oracle Academy είναι να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για την Πληροφορική, ιδιαίτερα των κοριτσιών, και να αναπτύξει τις ΙΤ δεξιότητες σπουδαστών και εκπ/κών πάνω στον προγραμματισμό (με Java), το σχεδιασμό και προγραμματισμό βάσεων δεδομένων (με SQL και PL/SQL), την ανάπτυξη εφαρμογών (με SQL), την τεχνητή νοημοσύνη με μηχανική εκμάθηση (με Java), το cloud, τη διαχείριση έργων αλλά και πολλές σύγχρονες ΙΤ τάσεις όπως τα big data, το Internet of Things, κ.ά,. Βοηθάει έτσι τα εκπ/κά ιδρύματα όλων των βαθμίδων (από την Πρωτοβάθμια μέχρι και την Τριτοβάθμια) να αυξήσουν τη συνάφεια των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, να επεκτείνουν την προσφορά εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογικών υποδομών για εξάσκηση, ώστε να βοηθήσουν μαθητές/φοιτητές και εκπ/κούς να προετοιμαστούν για σπουδές στην Πληροφορική, να εξοικειωθούν με τεχνολογίες που θα χρειαστούν σε οποιοδήποτε τομέα επιλέξουν και να αποκτήσουν σύγχρονες ΙΤ δεξιότητες και τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις της Oracle, ώστε να μπουν ταχύτερα στην αγορά εργασίας. Τέλος, σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αποτελεί η ενημέρωση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπ/σης, ο οποίος πραγματοποιείται τόσο μέσω του Career Center του προγράμματος αλλά και μέσω virtual εκδηλώσεων σε Παν/μια μέλη του προγ/τος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπ/σης - πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπ/ση-, μαθητές από 10 χρονών και σπουδαστές/φοιτητές

 

Χρονική διάρκεια

Επανεκκίνησε στην Ελλάδα το 2010 και θα συνεχιστεί για όσο είναι απαραίτητο.


Περιγραφή

Τα μη κερδοσκοπικά δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων γίνονται μέλη του προγράμματος δωρεάν για 2 χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί των ιδρυμάτων αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εκπαιδευτικών πόρων το οποίο περιλαμβάνει:

- λογισμικό και δωρεάν για πάντα cloud υπηρεσίες της Oracle τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για εκπαιδευτική χρήση αλλά και μη κερδοσκοπική έρευνα, στο πλαίσιο πτυχιακού προγράμματος.
- δωρεάν επιμορφώσεις, βασισμένες στο διαθέσιμο εκπ/κό υλικό, πάνω στον προγραμματισμό με Java, το σχεδιασμό και προγραμματισμό βάσεων δεδομένων με SQL & PL/SQL, τις βασικές αρχές ανάπτυξης εφαρμογών με SQL και την Τεχνητή Νοημοσύνη με machine learning με χρήση Java, το Cloud Infrastructure και τη διαχείριση έργων.
- εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή ολοκληρωμένων μαθημάτων, υλικού workshops, videos, hands on labs, κ.ά, για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη εφαρμογών, το cloud, τη διαχείριση έργων, τα big data, το Internet of Things, κ.ά, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/φοιτητών, και το οποίο μπορεί να τους οδηγήσει, εφόσον το επιθυμούν, στις εξετάσεις για τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις της Oracle, με σημαντικές εκπτώσεις.
- Τέλος, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σπουδαστές, ως μέλη, μπορούν να συμμετέχουν στις οnline κοινότητες, να αναπτύξουν συνεργασίες, να παρακολουθούν webcasts με ειδικούς της Oracle πάνω στις τάσεις της Πληροφορικής, να έχουν πρόσβαση στην Online βιβλιοθήκη, να προβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τους πόρους του Oracle Academy, κ.λπ.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δωθεί στο Cloud, και στην παροχή δωρεάν για πάντα υπηρεσιών πλατφόρμας, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρώτη και μοναδική στον κόσμο Αυτόνομη Βάση Δεδομένων της Oracle, αποθηκευτικό χώρο, Virtual Machines κ.ά, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές της Γ'βαθμιας να εξοικειωθούν με την επικρατούσα αυτή τάση της Πληροφορικής, να αναπτύξουν και να τεστάρουν εφαρμογές στο cloud.

Επιπλέον, έχει εξελιχθεί και προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες, η δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίο πλέον μπορούν να παρακολοθούν online trainings πάνω στο διαθέσιμο υλικό, με την υποστήριξη των επιμορφωτών της Oracle αλλά στο δικό τους ρυθμό και χρόνο, ώστε να  μπορούν να ολοκληρώσουν τις επιμορφώσεις ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Πολύ σημαντικό, είναι τέλος το υλικό των worlshops της Java, που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από 10 χρονών να εξοικειωθούν με τη δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο την Java με έναν τρόπο διασκεδαστικό και δημιουργικό, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους και την πιθανή επιλογή της Πληροφορικής για τις σπουδές τους, αυξάνοντας εν συνεχεία τον αριθμό των αποφοίτων που τόσο πολύ χρειάζεται ο κλάδος διεθνώς. Αξιοποιούνται εκπ/κά λογισμικά όπως το Alice (δημιουργία 3D animation) και το Greenfoot (δημιουργία παιχνιδιών) τα οποία διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο και έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με την οικονομική ενίσχυση της Oracle.
 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 2010 που επανεκκίνησε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, έχουμε περισσότερα από 280 εκπαιδευτικά ιδρύματα μέλη του προγράμματος, περισσότερους από 750 εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει επιμορφώσεις του προγράμματος, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιείται με περισσότερους από 60.000 μαθητές/φοιτητές πανελλαδικά. Επιπλέον, τα εκπ/κά λογισμικά Alice και Greenfoot που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος Java Fundamentals, έχουν συμπεριληφθεί στην ύλη του μαθήματος Πληροφορικής της Α' Λυκείου και της Γ' Λυκείου των ΕΠΑΛ. Η συνολική επένδυση της Oracle μέσω αυτού του προγράμματος στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια ξεπερνάει τα 500 εκατ. ευρώ.Τόπος Δράσης

Ελλάδα (διεθνές πρόγραμμα της Oracle)


Συνεργασία με φορέα

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), Περιφέρειες και Δ/νσεις Α'βαθμιας και Β'βαθμιας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι της Oracle από τα τμήματα του HR, Presales και Consulting συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που υποστηρίζει χορηγικά ή/και διοργανώνει το Oracle Academy ώστε να ενημερώσουν τους μαθητές και φοιτητές για το πώς λειτουργούν τα τμήματά τους και ποιές είναι οι ΙΤ και προσωπικές δεξιότητές που χρειάζονται ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν είτε να κάνουν την πρακτική τους στην Oracle Ελλάς είτε να προσληφθούν ως πτυχιούχοι ακόμα και χωρίς εργασιακή εμπειρία.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της αξιοποίησης του εκπ/κού υλικού, έχουν ενισχυθεί οι δεξιότητες προγ/σμού με Java βοηθώντας τελειόφοιτους να κάνουν την πρακτική τους αλλά και πτυχιούχους να προσληφθούν από την Oracle Ελλάς. Τόσο η Oracle όσο και το οικοσύστημα των πελατών και των συνεργατών της χρειάζονται στελέχη με δεξιότητες προγραμματισμού. Ενισχύοντας, λοιπόν, τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων από το δημοτικό ακόμα, δίνουμε την ευκαιρία σε νέες και νέους, να αγαπήσουν την Πληροφορική και να στραφούν προς αυτή για σπουδές και εργασία, ώστε στο μέλλον η αγορά εργασίας να μην παρουσιάζει τόσο μεγάλο κενό μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στο ΙΤ και του δυναμικού με τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation