ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΟΡΕΙΣ: 17 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένες Δράσεις, για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στο Δήμο Σπάρτης

Ολοκληρωμένες Δράσεις, για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στο Δήμο Σπάρτης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:Στόχος δράσης

Η ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης, μέσω της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ομάδων στόχων και της πιλοτικής εφαρμογής της Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Σπάρτης

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 1. Μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Σπάρτης
 2. Κάτοικοι
 3. Ιδιοκτήτες, εργαζόμενοι και πελάτες σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, τουριστικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις

 

 

Χρονική διάρκεια

18 μήνες (Μάιος 2020-Οκτώβριος 2021)


Περιγραφή

Το έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, έλαβε χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο μέτρο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», και διακρίθηκε ως πρώτο στην λίστα αξιολόγησης από τις 105 προτάσεις που κατατέθηκαν.  

Η πρόταση  υποστηρίχθηκε και από τους εξής φορείς που έχουν ιδιαίτερη εθνική και διεθνή αναγνωρισιμότητα: ΕΙΤ Climate KIC Hub Greece, Ελληνικό Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN HELLAS), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), LIFE REWEEE, Μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός φορέας «Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (Academy of Entrepreneurship)», Μη κερδοσκοπικός φορέας «Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών».

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της πρόληψης, της ανακύκλωσης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ομάδων στόχου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σπάρτης,  με σχεδιασμό και  υλοποίηση επικοινωνιακών, εκπαιδευτικών και δράσεων Διαλογής στην Πηγή. Οι ομάδες στόχος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σπάρτης που απευθύνεται το έργο είναι: α) το ευρύτερο κοινό, β) οι μαθητές σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και γ) ειδικά στοχευμένες ομάδες (π.χ. επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, τουριστικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις).

Οι δράσεις του έργου θα συνδυασθούν και με το πρόγραμμα πολλαπλών εκδηλώσεων SPARTA 2500 FORUM, που σχεδιάζεται από τον Δήμο με αφορμή τη συμπλήρωση των 2500 χρόνων από την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών.

Οι κύριες δράσεις είναι:

Α. Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Σχολεία

 • Διαμόρφωση εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά για μαθητές.
 • Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα» για το οποίο η μη κερδοσκοπική εταιρεία Nowaste21 διαθέτει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων με 10 Γωνιές Ανακύκλωσης στα 10 Δημοτικά Σχολεία, που βρίσκονται στην πόλη της Σπάρτης. Τα ρεύματα που θα συλλεχθούν χωριστά είναι: α) χαρτί, β) πλαστική φιάλη, γ) υπόλοιπο πλαστικό-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), δ) ηλεκτρικές συσκευές (ΑΗΕΕ), ε) φορητές μπαταρίες, στ) τηγανέλαια.
 • Δράσεις επιβράβευσης των σχολείων με την καλύτερη επίδοση στον τομέα της.

Β. Δράσεις Ενημέρωσης για φορείς και πολίτες

 • Πιλοτική δράση διαλογής στην πηγή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων στο Δημαρχείο του Δήμου Σπάρτης: α) χαρτί, β) πλαστική φιάλη, γ) υπόλοιπο πλαστικό-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), δ) γυαλί, ε) ηλεκτρικές συσκευές, στ) φορητές μπαταρίες, ζ) τηγανέλαια.
 • Διαμόρφωση εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά διαμορφωμένο για νοικοκυριά.
 • Διαμόρφωση εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά για επιχειρήσεις.
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Σπάρτης
 • Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων ( συνέντευξη Τύπου, ημερίδα, συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς, εκδηλώσεις sparta 2500, τελικό συνέδριο)

Γ. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων – Προτάσεις για επέκταση έργου και εφαρμοσιμότητα σε άλλους Δήμους.

Ο Δήμος Σπάρτης υποστηρίζει το έργο στην πράξη έχοντας αναλάβει τη συλλογή των υλικών είτε με προσωπικό του Δήμου(χαρτιού, PET,PMD, ΑΗΕΕ) είτε μέσω συνεργατών (μπαταρίες, τηγανέλαια),  τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις, και τη διάθεση στοιχείων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ο Δήμος προτίθεται, να επεκτείνει το πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία του Δήμου.

Το έργο με την ολοκλήρωσή του θα συνεισφέρει στην ενίσχυση/μεγιστοποίηση της πρόληψης, ανακύκλωσης και αποδοτικότητας των πόρων στον Δήμο της Σπάρτης, το οποίο θα αποτελέσει πιλότο με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για άλλους Δήμους της Χώρας. Επιπλέον, συνεισφέρει στις εθνικές πολιτικές για  πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση και ορθή ανακύκλωση, που είναι από τους βασικούς πυλώνες της κυκλικής οικονομίας, όπως και η εξοικονόμηση και η διασφάλιση πόρων, για τις μελλοντικές γενιές, που είναι βασική αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

Το εκπαιδευτικό – πιλοτικό πρόγραμμα σε σχολεία που θα υλοποιηθεί, θα οδηγήσει προς μια κατεύθυνση σχεδιασμού μέτρων σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι μαθητές με ιδιαίτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τα μέλη των νοικοκυριών και για την κοινωνία αφού η περιβαλλοντική συνείδηση χτίζεται από πολύ μικρή ηλικία. Επιπλέον υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

 • Μέσω του έργου, έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης μαθητών και πολιτών σε θέματα κυκλικής οικονομίας και ορθής διαχείρισης αποβλήτων.
 • Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η ανάπτυξη μιας πολύ καλής σχέσης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και μη κερδοσκοπικών φορέων όπως η NoWaste21.
 • Ο Δήμος και το προσωπικό του Δήμου ανταποκρίνονται με ιδιαίτερη ικανοποίηση στις απαιτήσεις και τις αυξημένες ανάγκες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε χωριστά ρεύματα, λόγω της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που έχει προηγηθεί από το έργο.
 • Εγκαταστάθηκε εξοπλισμός για τη δημιουργία 11 γωνιών ανακύκλωσης (10 σε δημοτικά σχολεία και 1 στο δημαρχείο Σπάρτης) με 6 ρεύματα αποβλήτων: α) χαρτί, β) πλαστική φιάλη, γ) υπόλοιπο πλαστικό-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), δ) ηλεκτρικές συσκευές (ΑΗΕΕ), ε) φορητές μπαταρίες, στ) τηγανέλαια.
 • Δημιουργήθηκαν 3 εγχειρίδια κυκλικής οικονομίας και μηδενικών αποβλήτων για μαθητές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 • Υλοποιήθηκαν και είναι σε εξέλιξη δράσεις εκπαίδευσης των μαθητών σε σχολεία με βάση και εγκεκριμένο πρόγραμμα της NoWaste21 από το Υπ. Παιδείας.
 • Έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των αποτελεσμάτων συλλογής στα σχολεία και στο Δημαρχείο.
 • Οι καθηγητές και οι μαθητές έχουν αποδεχθεί το πρόγραμμα και συμμετέχουν σε αυτό με ικανοποίηση.
 • Το προσωπικό του Δήμου συμμετέχει ενεργά για την υλοποίηση του έργου, και ο Δήμος προτίθεται να επεκτείνει το έργο σε όλα τα σχολεία της περιοχής.
 • Έχουν ξεκινήσει, και είναι εξέλιξη δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε φορείς, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.


Τόπος Δράσης

Το έργο υλοποιείται στο Δήμο Σπάρτης και συγκεκριμένα στην πόλη της Σπάρτης και τα γύρω χωριά Αφισίου, Κλαδά, Κοκκινοράχης, Αγίου Ιωάννη και Μαγούλας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών από την NoWaste21, νέου επιστημονικού συνεργάτη στον ΠΑΣΕΠΠΕ και προσωπικό του  Δήμου Σπάρτης.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η NoWaste21 μέσω του έργου αποκτά εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων σε σχολεία αλλά και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η μελλοντική συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ενισχύεται και προβάλλεται το προφίλ του φορέα, σε δράσεις εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης και ολοκληρωμένου σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων διαλογής στην Πηγή.

Με την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και την προβολή του έργου αποκτά ο φορέας ευκαιρίες, για υλοποίηση άλλων παρόμοιων προγραμμάτων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation