ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις Eθελοντισμού

Πρωτοβουλία

New world. New skills: Εθελοντισμός των εργαζομένων

New world. New skills: Εθελοντισμός των εργαζομένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

PwC

Η λογιστική πρακτική της PwC ξεκίνησε στο Λονδίνο πριν από έναν αιώνα. Καθώς οι καιροί άλλαζαν και η PwC επεκτάθηκε παγκοσμίως, η δέσμευσή μας προς τους πελάτες – όπως εσείς – δεν αμφιταλαντεύτηκε ποτέ. Μαζί μας, υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο άνω των 284.000 ατόμων σε 155 χώρες με έναν στόχο: να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να ευδοκιμήσει.

PwC: About usΣτόχος δράσης

Στην PwC σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να επιλύσουμε σημαντικά προβλήματα. Στόχος της Εταιρικής μας Υπευθυνότητας είναι να βοηθήσουμε ανθρώπους, νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΚΟ να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την βιωσιμότητά τους και να επιτύχουν στο σύγχρονο περιβάλλον, με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Στη συγκυρία της πανδημίας και των συνεπειών της, ο σκοπός μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Η συμμετοχή των εργαζομένων μας αποτελεί τη βάση της στρατηγικής μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα και είναι η κινητήριος δύναμη όλων των προγραμμάτων μας. Οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν εθελοντικά στα προγράμματα μεταδίδοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε μαθητές, φοιτητές, startups, ΜΚΟ και όσους άλλους ανθρώπους έχουν ανάγκη.

Οι εργαζόμενοί μας με την εθελοντική τους δραστηριοποίηση αποκτούν νέες εμπειρίες και διευρύνουν τις απόψεις τους. Κατανοούν επίσης καλύτερα την αξία του επαγγέλματός μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξη των νέων και της επιχειρηματικότητας γενικότερα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Οι εργαζόμενοι και οι Partners της PwC
 • Νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Φοιτητές και μαθητές
 • ΜΚΟ
 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο 2015, εμπλουτίζεται σε ετήσια βάση και έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια.


Περιγραφή

Οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν με τους εξής τρόπους:

 • Είναι mentors/ coaches και παρέχουν εθελοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Πραγματοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια/ παρουσιάσεις σε εκκολαπτήρια, ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Παρέχουν λογιστικές, νομικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Πριν την πανδημία και το lockdown όλες οι εκπαιδεύσεις και το mentoring πραγματοποιούνταν με φυσική παρουσία των εθελοντών μας στους χώρους των ΜΚΟ, startups και των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Με τη συγκυρία της πανδημίας, όλες μας οι δραστηριότητες απέκτησαν διαδικτυακή μορφή. Η μετάβαση ήταν ομαλή, καθώς όλη η εταιρεία υλοποιούσε ήδη την παγκόσμια πρωτοβουλία του δικτύου της PwC για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων της με εκπαίδευση και νέα ψηφιακά εργαλεία που διευκόλυναν τη διαδικτυακή συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Τις διαδικασίες εκπαίδευσης και mentoring διευκόλυνε η ευέλικτη πολιτική και τα ψηφιακά εργαλεία που παρέχει η εταιρεία στους εργαζόμενους, καθώς σχεδόν όλοι πλέον δουλεύουμε από το σπίτι. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερες νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Έτσι, εντελώς απρόσμενα, με το lockdown τα κοινωνικά μας προγράμματα αλλά και ο αριθμός των εθελοντών αυξήθηκαν. Ιδιαίτερα εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας ρωτούσαν με ενθουσιασμό πώς μπορούν να βοηθήσουν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των εργαζομένων στα κοινωνικά προγράμματα έχει ως εξής.

1. Υποστήριξη νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω εκκολαπτηρίων και Accelerators

 

- Start School of Business

Οι εργαζόμενοί μας είναι εκπαιδευτές νεοφυών και μικρών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2019 και συνεχίζεται εντός του 2021, σε συνεργασία με το Found.ation/SocialInnov, την Microsoft και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το Start School of Business είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων. Αποτελείται από εκπαιδευτικούς κύκλους επιχειρηματικών θεμάτων όπως: βασικές λογιστικές και φορολογικές αρχές οικονομικά, νομικά ζητήματα, ασφάλεια στο διαδίκτυο, ψηφιακές επαγγελματικές δεξιότητες, δικτύωση και επικοινωνία. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Found.ation/SocialInnov, οι εργαζόμενοί μας υποστήριξαν με εκπαίδευση και mentoring τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Spark Accelerator.

-  AFI

Η Action Finance Initiative (AFI) είναι AMKE με αποστολή να εισάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα για να βοηθήσει ανέργους να δημιουργήσουν δικές τους θέσεις εργασίας σε βιώσιμες επιχειρήσεις, και να  βελτιώσει το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της αυτοαπασχόλησης. Εδώ και τρία χρόνια ενισχύουμε την AFI με εθελοντές μας που εργάζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα γραφεία της υποστηρίζοντας τις λειτουργίες της, είτε εκπαιδεύουν και παρέχουν mentoring στις μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι μέλη της σε θέματα επιχειρηματικής και οικονομικής διαχείρισης, νομικής μορφής, marketing και επικοινωνίας. Από τον Σεπτέμβριο 2020 επεκτείναμε την υποστήριξή μας με την παροχή pro bono ελεγκτικών υπηρεσιών των εργαζομένων μας.

- Social Dynamo: Εδώ και τρία χρόνια συνεργαζόμαστε με το Social Dynamo, ένα  βραβευμένο hub, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση και στόχο τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντικτύπου του έργου τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, οι εθελοντές της PwC εκπαιδεύουν τις οργανώσεις που υποστηρίζει το Social Dynamo σε επιχειρηματικά, νομικά, επικοινωνιακά και οικονομικά θέματα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

- Δράσεις που υλοποιήθηκαν μέχρι το 2018 από τους εθελοντές μας

NBG Business Seeds: Εκπαιδεύσεις σε επιχειρηματικά και οικονομικά θέματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο.

e.g.g.: Λογιστικές και νομικές pro bono συμβουλευτικές υπηρεσίες και επαγγελματική εκπαίδευση στις νεοφυείς επιχειρήσεις του εκκολαπτηρίου.

Orange Grove: Pro bono υπηρεσίες σε Agreed upon procedures.

 

2. Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Από τον Οκτώβριο 2020 συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία Elevate Greece του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία στόχο έχει να δημιουργήσει το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοί μας θα παρέχουν υποστήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις εντός του 2021.

Τις προηγούμενες δύο χρονιές οι εθελοντές μας συμμετείχαν στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων Reload Greece, Antivirus Crowdhackathon με την παροχή εκπαιδεύσεων και mentoring, καθώς και στο Convergence Forum για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

 

3. Συνέργειες με κοινωνικές επιχειρήσεις

Υποστηρίζουμε την ΑΜΚΕ Bloode η οποία δραστηριοποιείται για την αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα με οικονομική ενίσχυση για την διοργάνωση αιμοδοσιών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και νοσοκομεία που έχουν άμεση ανάγκη. Η υποστήριξη των εθελοντών μας είναι με συμμετοχή στις αιμοδοσίες καθώς και εκπαιδεύσεις στα στελέχη του Bloode.

 

Ενισχύουμε την ΑΜΚΕ Humane η οποία δραστηριοποιείται για την επιχειρηματική απασχόληση ατόμων με σπάνιες παθήσεις και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Οι εθελοντές μας παρείχαν εκπαιδεύσεις, mentoring, ενώ η PwC έδωσε οικονομική χορηγία για την ανάπτυξη mobile application για την προώθηση των δραστηριοτήτων της Humane.

 

Οι εθελοντές της PwC συμμετείχαν σε εκπαιδευτική ημερίδα ενώ επίσης παρείχαν επαγγελματικές συμβουλές pro bono στον ΜΚΟ Women on Top που έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων γυναικών και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

4. Pro bono υπηρεσίες

Οι εργαζόμενοί μας παρέχουν pro bono ελεγκτικές, συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες στους ακόλουθους οργανισμούς: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος, Μπορούμε, MDA Hellas, Όλοι Μαζί Μπορούμε, Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, The Fulbright Foundation.

 

5. Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα σε φοιτητές και μαθητές

Οι εργαζόμενοί μας παρέχουν εκπαίδευση επαγγελματικού προσανατολισμού, δεξιοτήτων και mentoring σε μαθητές σε όλη την επικράτεια μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Tipping Point. Συμμετέχουν επίσης σε προγράμματα και διοργανώσεις με σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας με νέες δεξιότητες, όπως τα συνέδρια της AIESEC, το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας, πρωτοβουλίες των πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα και Thinkbiz για φοιτητές και τελειόφοιτους. Επίσης συμμετέχουν με εκπαιδεύσεις και mentoring και στο ΣΕΝ Junior Achievement για την υποστήριξη οκτώ γυμνασίων-λυκείων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα περιγράφονται αναλυτικά στην πρωτοβουλία μας στον άξονα Bravo Κοινωνία “New world. New skills: Υποστήριξη της εκπαίδευσης”.

Δωρεά εξοπλισμού στα σχολεία και στους μαθητές: Επτά εθελοντές διοργάνωσαν το fundraising και την παροχή εξοπλισμού. Συνεχίζουν την καταγραφή των αναγκών των σχολείων για την περαιτέρω υποστήριξή τους μέσα στη χρονιά.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων μας όπως τα καταγράφουμε στον ετήσιο απολογισμό μας στο διεθνές δίκτυο της PwC καθώς και στο PwC Greece Sustainability Report είναι τα ακόλουθα.

Κατά τα τελευταία τρία χρόνια συνολικά πάνω από 400 εθελοντές, ενώ από την αρχή του Οικονομικού Έτους 2021 (1/7/20 - 30/6/21) μέχρι σήμερα έχουμε 69 εθελοντές.

Κατά τα οικονομικά έτη 2018 - 2020 οι εθελοντές μας πραγματοποίησαν εκπαιδεύσεις και mentoring σε:

 • 479 νεοφυείς επιχειρήσεις
 • 1.939 άτομα
 • 50 ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Παρείχαν pro bono υπηρεσίες σε 6 ΜΚΟ. Στα pro bono έργα συμμετείχαν 17 εργαζόμενοι το ΟΕ2020, 27 το ΟΕ 2019 και 25 το ΟΕ 2018.
 • Στα προγράμματα αυτά, οι εργαζόμενοί μας αφιέρωσαν πάνω από 13.700 ώρες εθελοντικής εργασίας.

Οι εθελοντές της PwC έχουν υποστηρίξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις της AFI με πάνω από 1.200 ώρες εκπαιδεύσεων και mentoring. Επίσης βοήθησαν την AFI στην καταγραφή του Social Impact Report της.

Από την αρχή του ΟΕ 2021 (1/7/20) μέχρι σήμερα έχουμε εκπαιδεύσει 53 κοινωνικές επιχειρήσεις, 5 νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και 248 άτομαΤόπος Δράσης

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Δράμα, Άγιος Ευστράτιος Δωδεκανήσων, Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Αθήνα, Δελβινάκι Ιωαννίνων, Ελευσίνα, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κάλυμνος, Κεφαλονιά, Λασιθίου (Χανδράς) Κρήτης, Ορεστιάδα, Σουφλί, Χάλκη.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Startups incubators/accelerators

 • Found.ation/SocialInnov
 • AFI
 • Social Dynamο

Εκπαίδευση - Φοιτητές - Μαθητές

 • Σχολεία στην Περιφέρεια (Γυμνάσια, Λύκεια)
 • Σχολή Μωραΐτη
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ελληνικά Πανεπιστήμια, Κέντρα Διασύνδεσης
 • AIESEC Ελλάδος
 • Πανόραμα Επιχειρηματικότητας
 • ThinkBiz
 • The Tipping Point
 • ΣΕΝ Junior Achievement

ΜΚΟ/ ΑΜΚΕ

 • The Fulbright Foundation
 • Bloode
 • Women on Top
 • Humane

Δημόσια Διοίκηση

 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Δήμος Αθηναίων

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Αναγνώριση και επιβράβευση από την εταιρεία

Αναγνωρίζουμε και προβάλουμε την προσφορά των εθελοντών μας με επιβράβευση. Από το ΟΕ 2021 εισαγάγουμε την επιβράβευση των εθελοντών μας που διακρίθηκαν στα εταιρικά Kudos Awards, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα και το έργο που προσέφεραν.

Το εθελοντικό έργο επίσης συζητείται και με τους προϊσταμένους του κάθε εθελοντή και της κάθε εθελόντριας, έτσι ώστε να έχουν συνολική εικόνα για την ετήσια αξιολόγησή τους.

Από αυτόν τον μήνα (Νοέμβριος 2020) εισάγαμε την αναγνώριση “Volunteer of the month”, τόσο εσωτερικά στην εταιρεία όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της PwC.

Πριν την πανδημία διοργανώναμε Speed Dating εκδηλώσεις γνωριμίας με ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις στα γραφεία μας, ενώ φροντίζαμε να προσκαλούνται οι εργαζόμενοί μας σε ‘pitching events’ και ενημερωτικές εκδηλώσεις εκκολαπτηρίων.

Από το 2018, στο τέλος κάθε Οικονομικού Έτους διοργανώναμε γιορτή για να τιμήσουμε τους εθελοντές μας παρουσία των οργανισμών που υποστηρίζουμε.

Στο εξής προγραμματίζουμε οι παραπάνω δραστηριότητες να συνεχίζονται διαδικτυακά όσο ισχύουν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας. Παράλληλα υλοποιούμε καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας αξιοποιώντας όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντός της PwC.

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με την εταιρική μας κουλτούρα καλλιεργούμε τον εθελοντισμό και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν σε δράσεις για το κοινό καλό. Τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας βοηθούν όλους τους εργαζόμενους μας να κατανοήσουν την αξία του ίδιου του επαγγέλματός μας και τη σημαντική προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στην κοινωνία με τις δεξιότητές μας. Η επιτυχία μας οφείλεται στους εθελοντές μας που συμμετέχουν με ενθουσιασμό παρά τις αντίξοες συνθήκες. Το γεγονός αυτό ενισχύει τους δεσμούς τους με την εταιρεία, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και δουλεύουμε μαζί για κοινωνικό σκοπό. Οι δράσεις εθελοντισμού δίνουν στους εργαζόμενούς μας κίνητρα και  ηθική ικανοποίηση.

Επίσης, εντείνεται η ενημέρωση για την κοινωνική προσφορά της PwC στην Ελλάδα. Από την εφαρμογή του προγράμματος, το κοινό μας ενημερώνεται σταδιακά και σταθερά. Ο αριθμός των εθελοντών μας αυξάνεται, ενώ τα προγράμματά μας έχουν αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις. Περνάει το μήνυμα ότι η PwC είναι μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία με αξίες που εστιάζει στο αποτέλεσμα.

Παράλληλα ενισχύεται η εικόνα της PwC Ελλάδας αλλά και της χώρας μας στο διεθνές δίκτυο της PwC. Το πρόγραμμα Start School of Business έχει αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις από το δίκτυο της PwC σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ως best practice. Επιπλέον, μέσω του διεθνούς δικτύου της PwC, προβάλουμε γενικότερα τις προσπάθειες για την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Finish Liners: Μαραθώνιος με τους ασθενείς του Muscle Dystrophy Association (MDA)

New world. New skills: Υποστήριξη της εκπαίδευσης

Μακροπρόθεσμη υποστήριξη της PwC στον ΜΚΟ Bloode για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα

Πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και κοινωνικής επιχειρηματικότηταςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation