ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ: 31 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Mobile School - Σχολείο σε ρόδες

Mobile School - Σχολείο σε ρόδες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Η Ένωση Κυριών Δράμας είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην ακριτική περιοχή της Δράμας. Η ιστορία του Φορέα, ωστόσο, ξεκινάει από πολύ παλιά… Ξεκινώντας άτυπα την λειτουργία της το 1904. Το 1988 απέκτησε ειδική αναγνώριση Σωματείου ως Φιλανθρωπικού από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας ενώ από το 2002 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό Μητρώου 01101ΦΑΕ23026027Ν008 που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, έχοντας παράλληλα και την ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Στόχος μας αποτελεί η στήριξη, ενδυνάμωση και εμψύχωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κατ’ επέκταση η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, μέσω κοινωνικής υποστήριξης (συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες), ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας, εύρεσης εργασίας, φαρμακευτικής και ιατρικής κάλυψης, διανομής ιματισμού, διανομής τροφίμων, στέγασης σε κακοποιημένες γυναίκες, φοιτήτριες και άστεγες οικογένειες, διοργάνωσης ημερίδων, ομιλιών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Οι ωφελούμενοί μας είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί, άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, θύματα έμφυλης βίας, άγαμες μητέρες, Ρομά, αποφυλακισμένοι, ουσιoεξαρτημένοι, πρόσφυγες και μετανάστες.

http://www.dlu.gr/#Στόχος δράσης

Ο στόχος της δράσης είναι διπλός. Αφενός η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση με σκοπό τη μείωση της σχολικής διαρροής, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας, ισονομίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με εργαλείο το Κινητό Σχολείο, οι εθελοντές της Ένωσης Κυριών Δράμας έρχονται σε συχνή επαφή με παιδιά, τα οποία απουσιάζουν από το σχολείο, έχοντας ως σκοπό την εκπαίδευση τους τόσο σε σχολικά μαθήματα, όσο και σε θέματα διαφορετικότητας, υγιεινής, ανθρώπινων δικαιωμάτων κοκ. Η εναλλακτική αυτή μορφή εκπαίδευσης αποτελεί μια πρωτοβουλία, η οποία από την αρχή της έχει αγκαλιάσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών. Τελικός στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός της αξίας του σχολείου και της εκπαίδευσης για αυτά τα παιδιά.  

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Παιδιά και ενήλικες Ρομά, παιδιά αποκλεισμένα από τις σχολικές δραστηριότητες λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος, παιδιά από προσφυγικές οικογένειες.  

 

 

Χρονική διάρκεια

2016 έως σήμερα 

 


Περιγραφή

Το Mobile School είναι μια τροχήλατη, πτυσσόμενη κατασκευή που φτάνει σε πλήρη έκταση τα 6 μέτρα. Είναι κατασκευασμένο από μαυροπίνακες πάνω στους οποίους τοποθετούνται εκπαιδευτικά πάνελ. Από τα 350 πάνελ που υπάρχουν, κάποια περιλαμβάνουν ασκήσεις σχολικού τύπου (όπως γλώσσα, αριθμητική κτλ.) ενώ άλλα αφορούν συζήτηση σε θεματικές της διαφορετικότητας, του ρατσισμού, της υγιεινής κοκ. Τα πάνελ έχουν 3 βαθμούς δυσκολίας και αλλάζουν ανά παρέμβαση. 

Η δράση του Μobile School βασίζεται στον εθελοντισμό και στην πρωτοτυπία. Η εθελοντική ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας απαρτίζεται από είκοσι (20) εθελοντές διάφορων ειδικοτήτων (Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους κ.α.) και από έναν συντονιστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των κάθε παρεμβάσεων. Σε κάθε παρέμβαση τουλάχιστον πέντε (5) εθελοντές μαζί με τον συντονιστή αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν την δράση. Το κινητό σχολείο δεν έχει σκοπό να αντικαταστάσει το συμβατό σχολείο για αυτό και οι παρεμβάσεις γίνονται μεσημεριανές ώρες. Εκτός από την εκπαίδευση το κινητό σχολείο αλλά και οι εθελοντές έχουν ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών.  Στόχος, είναι να χτιστεί στον δρόμο μια στέρεη βάση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης. Ο βασικός στόχος του Προγράμματος, είναι η ενδυνάμωση των παιδιών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων τους και η ψυχο-κοινωνική του αναπτέρωση, μέσα από τις παρεμβάσεις του mobile school. Η πρωτοπορία του Mobile School έγκειται όχι μόνο στη συνεργασία μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτών αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτών.

Η ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας ήδη από τον Μάϊο του 2015 άρχισε έρευνα με στόχο να υπολογίσει τη σχολική διαρροή στο νομό της Δράμας και τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Σε συνέχεια, με μια σειρά εκπαιδεύσεων από την ΜΚΟ PRAKSIS και από στελέχη του Mobile School Organization καθώς επίσης και με συνεχή επικοινωνία με τον Βέλγικο οργανισμό Mobile School Organization κατάφερε τόσο να εκπαιδεύσει τα στελέχη και τους εθελοντές αλλά και να αποκτήσει ένα Mobile School τον Φεβρουάριο του 2017. Οι πρώτες παρεμβάσεις ξεκίνησαν ήδη από τον Ιανουάριο του 2016 πριν την απόκτηση του εργαλείου. Οι παρεμβάσεις λαμβάνουν χώρα σε εβδομαδιαία βάση τόσο σε καταυλισμούς των Ρομά όσο και στον Δημοτικό Κήπο Δράμας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

To Mobile School μόνο για το έτος 2017 έχει προσεγγίσει περισσότερα από 1500 παιδιά. Τα περισσότερα από αυτά περιμένουν με ανυπομονησία καθώς η επιστημονική ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας αναπτύσσει το Mobile School στους χώρους των παρεμβάσεων και εκμεταλλεύονται τον διαθέσιμο χρόνο τους στην εναλλακτική εκπαίδευση του Mobile School. Παρατηρήθηκε επίσης ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών, προσωρινή διακοπή της επαιτίας καθώς επίσης και πιστοποίηση των εθελοντών ως street workers.

 Τόπος Δράσης

Eυρύτερη περιοχή Δράμας (καταυλισμοί Ρομά, δημοτική αγορά, Δημοτικός Κήπος Δράμας, σημεία συνάντησης και αναψυχής)  


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Mobile School Organization, Δήμος Δράμας,MKO PRAKSIS, ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ 

 


Συμμετοχή εργαζομένων

Για τη σχεδίαση και υλοποίηση της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης του Mobile School, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών της Ένωσης Κυριών Δράμας, τη διαχειριστική ευθύνη, τις παρεμβάσεις συνεργάστηκαν 6 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 20 εθελοντές.  

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η δράση του Mobile School της Ένωσης Κυριών Δράμας βραβεύτηκε τον Νοέμβριο 2017 από τις “Νησίδες Ποιότητας” ως πρωτοπόρα εθελοντική δράση. Το βραβείο παρέδωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Επιπροσθέτως έχει συντελέσει στην εξωστρέφεια του Φορέα τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο όσο και πανευρωπαϊκό διαμέσου των συνεργασιών με άλλες ΜΚΟ άλλα και οργανισμούς. Σε τοπικό επίπεδο, η Ένωση Κυριών Δράμας έχει ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης με όλα αυτά τα παιδιά προσφέροντας τους όλα τα κατάλληλα εφόδια για την μόρφωση τους και την εξασφάλιση της παιδικότητας τους. 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation