ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνη Λειτουργία

Πρωτοβουλία

“Milestones”: - Κοινές δράσεις για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας, με έμφαση στα αρχαία θέατρα Φοινίκης και Δωδώνης

“Milestones”: - Κοινές δράσεις για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας, με έμφαση στα αρχαία θέατρα Φοινίκης και Δωδώνης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Ο Δήμος Δωδώνης είναι δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης, Λάκκας Σουλίου και Σελλών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dodoni.grΣτόχος δράσης

Πρόκειται για μία τετραμερής συνεργασία μεταξύ του Δήμου Δωδώνης (υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου), του Δήμου Φοινίκης, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας, με στόχο

 • την προστασία, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Δωδώνης και της Φοινίκης
 • τη σύνδεση των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής με τη διαμόρφωση θεματικού δικτύου ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και μίας νέας ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις του έργου απευθύνονται στους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης και της ευρύτερης περιοχής του δήμου, στους κατοίκους της περιοχής για τους οποίους προκύπτουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.

 

Χρονική διάρκεια

33 μήνες 


Περιγραφή

Το έργο MileSTONES αποτελεί μία στοχευμένη προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Αλβανίας. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» και σημείο αναφοράς του έργου είναι τα αρχαία θέατρα της Δωδώνης και της Φοινίκης τα οποία αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής. Για τον Δήμο Δωδώνης, το έργο επικεντρώνεται στην ανάδειξη και προστασία του Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης με μία σειρά στοχευμένων δράσεων οι οποίες είναι οι εξής:

 • εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος παρακολούθησης με τη χρήση ενός υπερσύγχρονου συστήματος καμερών σε συνδυασμό με τις τεχνικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης του χώρου.
 • ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων
 • ανάπτυξη ποικιλόμορφων δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • δημιουργία ντοκιμαντέρ με την πολιτιστική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής
 • Δημιουργία καινοτόμας ψηφιακής θεματικής πολιτιστικής διαδρομής για την ανάδειξη των σημαντικότερων πολιτιστικών σημείων της διασυνοριακής περιοχής (http://milestones-route.eu/)
 • Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα- Αλβανία

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα επιμέρους αποτελέσματα του έργου συγκλίνουν και συμβάλλουν καταλυτικά στην επίτευξη του κεντροβαρικού στόχου του έργου που είναι η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης η οποία θα διαφοροποιήσει τις δυνατότητες απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολιτισμό σε διασυνοριακή κλίμακα.

Αναφορικά με τον Δήμο Δωδώνης, το έργο συνέβαλλε αποφασιστικά στην προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μέσω των ποικίλων δράσεών του, το έργο κάλυψε επιτυχώς το τρίπτυχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία.

Επίσης, δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας, σε μία από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχιση και εφαρμογή της διασυνοριακής συνεργασίας, οι εταίροι του έργου Milestones, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου Milestones II το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA ΙΙ «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020». Το έργο προβλέπει τη δημιουργία καινοτόμων χώρων προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Δωδώνης θα δημιουργήσει Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας σε υφιστάμενο κτίριο του δήμου με σενάρια τα οποία θα προέρχονται από την ιστορία της Αρχαίας Δωδώνης, όπως για παράδειγμα τη διαδικασία των χρησμών.Τόπος Δράσης

Οι κύριες δράσεις του έργου υλοποιήθηκαν στον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης. Επίσης, έγιναν μία σειρά δράσεων προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Δωδώνης. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το έργο Milestones υλοποιήθηκε από τον Δήμο Δωδώνης υπό την ιδιότητα του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου, σε συνεργασία με το Δήμο Φοινίκης, τη Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το έργο Milestones υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή εργαζομένων του Δήμου Δωδώνης, οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα έργου, με διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο το οποίο υλοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία του δήμου με άλλους φορείς. Τα οφέλη που προκύπτουν για τον Δήμο Δωδώνης συνοψίζονται στα εξής:

 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας
 • Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του δήμου
 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής
 • Δημιουργία συνθηκών συνεργασίας η οποία οδήγησε στο νέο έργο Milestones II, το οποίο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται και θα οδηγήσει στη δημιουργία Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας στη Δωδώνη.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation