ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

EURIMAC AE:Μηδενικές Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου με την χρήση 100% Πράσινης Ενέργειας στην παραγωγή των ζυμαρικών

EURIMAC AE:Μηδενικές Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου με την χρήση 100% Πράσινης Ενέργειας στην παραγωγή των ζυμαρικών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

EURIMAC AE

Ως μέλος του ομίλου EURICOM, η εταιρεία έχει σημαντικές λειτουργικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συνεργασίες.
Ο όμιλος κατέχει και λειτουργεί:

- 10 μύλους επεξεργασίας ρυζιού
- 1 μύλο επεξεργασίας μαλακού και σκληρού σίτου
- 1 καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών
- 8 εμπορικές εταιρείεςΣτόχος δράσης

Μηδενικές Εκπομπές Αέριων του Θερμοκηπίου κατά την παραγωγή των ζυμαρικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους Λιανέμπορους και τους καταναλωτές παγκοσμίως.

 

Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης της εγκατάστασης των νέων τεχνολογιών με αναφορά στην αντίστοιχη βεβαίωση ήταν από 01-10-2018 έως 30/09/2019 ενώ η δράση θα συνεχιστεί με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος 1 ΜW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την μείωση του ενεργειακού κόστους.


Περιγραφή


Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η επιθυμία της εταιρείας να συμμετέχει στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του πλανήτη, την οδήγησαν στη χρήση 100% Πράσινης Ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών έχοντας ως αποτέλεσμα Μηδενικές Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου κατά τη διαδικασία παραγωγής των ζυμαρικών. H συνολική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε από την βιομηχανία παράχθηκε από την καύση ορυζοφλοιού (Θερμική Ενέργεια) και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ηλεκτρική Ενέργεια) .

Η  μονάδα βιομάζας αποτελείται από τέσσερα διακριτά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα είναι συγκεντρωμένη και προωθείται η βιομάζα στο τμήμα της καύσης. Στο δεύτερο τμήμα καίγεται και παράγεται η θερμική ενέργεια για τη λειτουργία του εργοστασίου. Στο τρίτο τμήμα γίνεται η επεξεργασία και ο καθαρισμός των αερίων καύσης. Επίσης, στο σύστημα απαγωγής των καυσαερίων της βιομάζας έχει τοποθετηθεί εναλλάκτης καυσαερίων – νερού (economizer) με τον οποίο ανακτάται θερμική ενέργεια από τα απαγόμενα καυσαέρια. Τα θερμά καυσαέρια κυκλοφορούν στο πρωτεύον κύκλωμα  του εναλλάκτη ενώ στο δευτερεύον κύκλωμα κυκλοφορεί νερό σε κλειστό κύκλωμα. Το νερό που θερμαίνεται χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών για την θέρμανση των εγκαταστάσεων. Τέλος,  στο τέταρτο τμήμα συγκεντρώνεται και συσκευάζεται η στάχτη που ανέρχεται σε 18-20% του βάρους της βιομάζας, η οποία στη συνέχεια εξάγεται στο εξωτερικό σε εταιρίες παραγωγής οικοδομικών υλικών, χαλυβουργίες, κ.ά. Ο εμπλουτισμός του τσιμέντου με τέφρα που παράγεται από την καύση ορυζοφλοιού, αποδίδει σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, όπως και η ενίσχυση του χάλυβα με το βασικό στοιχείο της τέφρας που είναι το πυρίτιο.

Σχετικά με τις μεταφορές πραγματοποιήθηκε ο Πράσινος Σχεδιασμός του Δικτύου των Διανομών (Green Network Design). Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε η  βελτιστοποίηση  του ποσοστού χρησιμοποίησης των οχημάτων και μείωση των περιττών διαδρομών, με αντίστοιχες οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί στους οδηγούς των μεταφορικών μέσων ώστε να επιτυγχάνεται η  αποδοτική σε καύσιμα οδήγηση.

 

Σύμφωνα με την μελέτη του  κ.Ζήση Αγγελίδη  Δρ. υδρογεωλογίας ΑΠΘ, το βάθος της υδρογεώτρησης που κατασκευάσθηκε ακολουθώντας τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής έφθασε τα 235μ. Η συλλογή του νερού γίνεται με ειδική αντλία και πραγματοποιείται από τα 100μ. βάθος. Το όλο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με στόχο να συλλεχθεί ολιγομεταλλικό νερό από τα βαθύτερα υδροφόρα στρώματα 150-230 μ. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων με διαπιστεύσεις αναγνωρισμένων εργαστηρίων, διαπιστώθηκαν τα  ακόλουθα:

 

)  πλήρης σταθερότητα του χημισμού στο χρόνο

ΙΙ) τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα χημικά στοιχεία ποσοτικής υπεροχής του  υγιούς ολιγομεταλλικού νερού που συλλαμβάνεται και οδηγείται με ασφάλεια στη μονάδα παραγωγής των ζυμαρικών είναι τα εξής:

α.  διαυγές, άχρωμο, άοσμο

β.  Χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα 

γ.  Ποσοτική υπεροχή των στοιχείων Ασβεστίου και Μαγνησίου, θειικών και  υδροανθρακικό ιόν (οξυανθρακικά νερά).

δ.  Πλούσιο σε όξινα ανθρακικά 

ε.  Ολιγομεταλλικό νερό λόγο χαμηλού στερεού υπολείμματος

ζ)  Σταθερή θερμοκρασία & PΗ 

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά συμβάλλουν θετικά στην υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Επίτευξη στόχου μηδενικών Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου με ανάλογη θετική επίδραση στο κοινό και στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βεβαίωσης, το 67,40% της ενέργειας ήταν Θερμική και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από καύση βιομάζας (ορυζοφλοιού) και το 32,60% της ενέργειας ήταν Ηλεκτρική και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

(Επισυνάπτεται η αντίστοιχη βεβαίωση).Τόπος Δράσης

Βόρεια Ελλάδα -Κιλκίς


Συνεργασία με φορέα

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Εταιρία, με τη συμμετοχή της διοίκησης και των τμημάτων Ποιότητας και Παραγωγής. Κύριος προμηθευτής   για την καύσιμη ύλη (ορυζοφλοιός), είναι η EURICOM HELLAS, με έδρα στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, που ανήκει επίσης στον ίδιο όμιλο με τη EURIMAC AE.

Η εξωτερική πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από την ΤUV NORD HELLAS.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Εκπαίδευση στο σύνολο του προσωπικού για την χρήση νέων εφαρμογών. Συμμετοχή των στελεχών της επιχείρησης σε  Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ημερίδες , Διημερίδες και Συνέδρια.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

H προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο μια επωφελή εταιρική ενέργεια για την κοινωνία αλλά είναι ένας απόλυτα αναγκαίος όρος για την βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε ένα οικονομικά ασταθές περιβάλλον. Με μηδενικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου οι οποίες επιτεύχθηκαν με την χρήση 100% Πράσινης Ενέργειας η επιχείρηση δεν επιβαρύνει το περιβάλλον μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής.

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της ΕΕ, το 93% των πολιτών της ΕΕ θεωρεί την κλιματική αλλαγή σοβαρό πρόβλημα και ότι οι καταναλωτές θα προβούν σε τουλάχιστον μια συγκεκριμένη ενέργεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όπως π.χ η αγορά τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη το ανθρακικό τους αποτύπωμα. To υπεύθυνο εταιρικό προφίλ στον πυλώνα Περιβάλλον  σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική ανησυχία των καταναλωτών και την προσωπική τους αντίληψη για τα περιβαλλοντικά θέματα επηρεάζουν θετικά την προθυμία τους να αγοράσουν προϊόντα των οποίων η παραγωγή  δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Η παγκόσμια καταναλωτική τάση προβλέπει ταχεία άνοδο σε προϊόντα που παράγονται από “καθαρές” εταιρείες που αποδεικνύουν την ευαισθησία τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στο περιβάλλον(euromonitor/ trends2020).

 Σε έρευνα σχετικά με τη «Στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην οικοδόμηση ενιαίας αγοράς για πράσινα προϊόντα» οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι όταν αγοράζουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος (89 %)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Deloitte 2020 «Deloitte Global Millennial Survey» το 80% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 H περιβαλλοντική ευαισθησία και το πρόγραμμα ενεργής βιωσιμότητας της EURIMAC είχε σαν αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση των πωλήσεων. Συγκεκριμένα  η αύξηση των πωλήσεων  στην Ιαπωνία ήταν 36,5%, στην Αγγλία 65,5% και στην Γερμανία 66% .Τέλος χάρη στην πρωτοβουλία αυτή ανοίξαμε τις αγορές των Η.Π.Α. και του Καναδά.

Οι μεγάλοι στρατηγικοί πελάτες (Λιανέμποροι), της EURIMAC AE έχουν ζητήσει ήδη, στις συσκευασίες των προϊόντων (PL), να αναγράφονται όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά παραγωγής των προϊόντων (πράσινη ενέργεια/ CO2 free).

Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποδοθεί στη Eurimac το βραβείο Περιβαλλοντικής Αριστείας, στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης του θεσμού «Ελληνική Αξία» από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος για την χρήση της Πράσινης Ενέργειας για την παραγωγή των ζυμαρικών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation