ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 46 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Απασχόλησης

Πρωτοβουλία

Κέντρα Αλληλεγγύης SolidarityNow

Κέντρα Αλληλεγγύης SolidarityNow
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Solidarity Now

Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013. Μέσα από τις πρωτοβουλίες μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες, επιδιώκουμε να αποκαταστήσουμε το όραμα μιας ισχυρής Ευρώπης που βασίζεται στην αξία της αλληλεγγύης. Κύριος στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, μέσα από καινοτόμες κοινωνικές δράσεις. Υλοποιούμε προγράμματα σε διάφορα σημεία της χώρας, στον αστικό ιστό, στην ελληνική περιφέρεια και παράλληλα αναπτύσσουμε εστιασμένες παρεμβάσεις σε προσφυγικούς καταυλισμούς για να υποστηρίξουμε τους πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας.

https://www.solidaritynow.org Στόχος δράσης

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης SolidarityNow λειτουργούν ως μία προγραμματική απάντηση στις πολύπλοκες ανάγκες που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση και οξύνθηκαν από την προσφυγική κρίση. Ο κύριος άξονας δράσης τους στηρίζεται στην ολιστική προσέγγιση “one stop shop” που παρέχεται στους ωφελούμενους των Κέντρων, μέσω των δωρεάν υπηρεσιών ευρέος φάσματος.  Τα Κέντρα Αλληλεγγύης βασίζονται στην ιδέα ενός κόμβου προσφοράς και βοήθειας προς διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να καλύψουν ένα μεγάλο κενό: την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσμών σε ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Κοινωνική υπηρεσία
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Πολιτισμική  διαμεσολάβηση/ διερμηνεία
Νομική υποστήριξη
Υπηρεσίες απασχολησιμότητας
Λογιστικές υπηρεσίες
Χώρο φιλικό για τα παιδιά (μέσω του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού)
Ειδικές υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες (με την συνεργασία της Βαβέλ – SynEirmos)
Προγεννητική και μεταγεννητική υποστήριξη γυναικών (μέσω της οργάνωσης Φαιναρέτη)
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Ανεξάρτητη λειτουργία γραφείου της Υπηρεσίας Ασύλου για ευάλωτες περιπτώσεις (Αθήνα) 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης απευθύνονται σε όλους και σε όλες χωρίς αποκλεισμούς  ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την κοινωνική τους θέση. Στόχος τους είναι η υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ώστε να γίνουν ξανά ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας ή/και να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται είναι:

Άτομα με ελάχιστο ή μηδενικό εισόδημα, ανεξαρτήτως καταγωγής
Άνεργοι
Μετανάστες που δεν έχουν βρει τη θέση τους στην κοινωνική σφαίρα
Μειονότητες (όπως οι Ρομά)
Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Νέοι που δεν έχουν ενταχθεί ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα και αναζήτηση εργασίας

 

Χρονική διάρκεια

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης λειτουργούν από το 2015 και συνεχίζουν δυναμικά τη δράση τους κάθε έτος, επανεξετάζοντας τις πρακτικές τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ευπαθών πληθυσμών με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών τους.


Περιγραφή

 

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης είναι ένας συλλογικό χώρος της Κοινωνίας των Πολιτών που προσφέρει φιλοξενία σε νέες και υφιστάμενες οργανώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό να υλοποιήσουν το έργο τους, να συνεργάζονται αλλά και να σχεδιάζουν και να ενεργούν από κοινού γι ατην αντιμετώπιση της φτώχειας και για την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Η ολιστική παρέμβαση προς επίλυση των κοινωνικών αναγκών, καθώς και οι καινοτόμες προσεγγίσεις, έχουν αναδείξει τα Κέντρα του SolidarityNow σε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και τροφοδοτούν τη χάραξη πολιτικής που στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης υλοποιούν προγράμματα που απαντούν στις πολύπλοκες ανάγκες που προκλήθηκαν από την οικονομική και οξύνθηκαν από την προσφυγική κρίση και έπληξαν, κατά κύριο λόγο, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ολιστική προσέγγιση του “one stop shop” που παρέχεται μέσω των Κέντρων είναι μοναδική και συνδυάζει γνώση και εμπειρία σε διάφορους τομείς, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες μέσω συμπράξεων με άλλους φορείς.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 2015 έως σήμερα τα Κέντρα Αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν προσφέρει 68161 δωρεάν υπηρεσίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη χρόνια (2018) το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας υποστήριξε συνολικά περισσότερους από 6.500 ωφελούμενους (Έλληνες, πρόσφυγες, μετανάστες) παρέχοντας περισσότερες από 17.000 υπηρεσίες.Τόπος Δράσης

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στα δύο αστικά κέντρα, αλλά και σε περιοχές κοντά στις δύο πόλεις.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Αλληλεγγύης, το SolidarityNow έχει συμπράξει με διάφορους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, για την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους, όπως:

Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Βαβέλ – SynEirmos
Υπηρεσία Ασύλου
Refugee Legal Support (RLS)
Cisco


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το  SolidarityNow συνεχίζει σταθερά να δίνει αξία και να υποδέχεται εθελοντές από όλον τον κόσμο, οι οποίοι στηρίζουν τις δραστηριότητες της οργάνωσής τόσο στα Κέντρα της αλλά και στις δομές, βοηθώντας το έργο της οργάνωσης. Ενδεικτικά κατά το έτος 2018, περισσότεροι από 150 εθελοντές προσέφεραν πάνω από 3.500 ώρες εθελοντικής εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2018, εργαζόμενοι, εθελοντές και ωφελούμενοι του SolidarityNow προσέφεραν βοήθεια στους πληγέντες των πυρκαγιών της Αττικής.

Οι εθελοντές επίσης στηρίζουν τον οργανισμό μέσω της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των σπουδών φοιτητών τόσο από ελληνικά άλλα και ξένα πανεπιστήμια. Ενδεικτικά το SolidarityNow έχει ανοίξει τις πόρτες του σε φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Michigan University, το Arizona State University και το SciencePo (Γαλλία) ήταν μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάστηκε το SolidarityNow την περασμένη χρονιά.

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Από την αρχή λειτουργίας τους τα Κέντρα Αλληλεγγύης έχουν προσφέρει πληθώρα δωρεάν υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς (ανά έτος και ανά αριθμό υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από κάθε Κέντρο συνολικά).

2016:  

  • Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας           17390 υπηρεσίες
  • Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 3192 υπηρεσίες

2017:  

  • Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας          8979 υπηρεσίες
  • Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 3192 υπηρεσίες

2018:  

  • Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας          12607 υπηρεσίες
  • Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης   8863 υπηρεσίες

2019:  (Μέχρι Σεπτέμβριο 2019)

  • Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας            4801 υπηρεσίες
  • Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης    9137  υπηρεσίες

 

 

Κατά την περίοδο λειτουργίας  των Κέντρων Αλληλεγγύης οι παραπομπές (referrals) που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών είναι οι ακόλουθες:

2016: 1.913 παραπομπές

 

2017: 8.913 παραπομπές

2018: 6.593 παραπομπές

2019: 3.426  παραπομπές

 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation