ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Απασχόλησης

Πρωτοβουλία

Journey2Jobs

Journey2Jobs
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ομάδα Σύμπραξις ΙΚΕ

Η Ομάδα Σύμπραξις αντιπροσωπεύει την επιχειρηματική συνεργασία ελεύθερων επαγγελματιών με δεκαετίες εμπειρίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη διαχείριση έργων και την επικοινωνία. Η εμπειρία των στελεχών της περιλαμβάνει μακρόχρονη επαγγελματική ή/και εθελοντική συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως η Greenpeace, η ACTIONAID  και η Διεθνής Αμνηστία.

Συνεργαζόμενη τόσο με Μη Κυβερνητικούς και Διακρατικούς Οργανισμούς όσο και με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η Ομάδα Σύμπραξις γεφυρώνει τον κερδοσκοπικό και τον κοινωφελή χώρο, σχεδιάζει καινοτόμες επιχειρησιακές στρατηγικές και διαχειρίζεται ολοκληρωμένα έργα κοινωνικής συνεισφοράς και επικοινωνίας, μέσα από win-win προσεγγίσεις. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Ομάδα Σύμπραξις έχει υποστηρίξει την επιτυχία άνω των 200 περιβαλλοντικών και κοινωνικών έργων, στα οποία περιλαμβάνονται δραστηριότητες προστασίας της άγριας ζωής σε συνεργασία με μείζονες ΜΚΟ, εκτεταμένες πρωτοβουλίες αναδάσωσης, εκστρατείες ενημέρωσης και δράσεις με αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα  κόμβοι περιβαλλοντικής πληροφορίας για επαγγελματίες και το ευρύ κοινό, καινοτόμα έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και ένα ευρύ φάσμα εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εκδηλώσεων.Στόχος δράσης

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα (2019) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η χώρα μας παραμένει πρώτη στην Ευρωζώνη ως προς την ανεργία των νέων με 32% αυτών που ανήκουν στην ηλικιακή ζώνη 20 - 34 να απέχουν από την εργασία και τις σπουδές. Τα στοιχεία είναι περισσότερο αποθαρρυντικά ως προς τις γυναίκες, οι οποίες στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκονται εκτός εργασίας και σπουδών σε ποσοστό 36%, καθώς και σε νέους 20 - 25 σε ποσοστό 39,5%.

Ενώ στη χώρα μας έχει υπάρξει πληθώρα πρωτοβουλιών για την επιχειρηματικότητα, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις startup, οι πρωτοβουλίες δεν είναι αντίστοιχες αριθμητικά με την κάλυψη θέσεων εργασίας. Το έργο Journey2jobs επιδιώκει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανισότητας αυτής. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της νεανικής απασχολησιμότητας μέσω της εξειδικευμένης ανάπτυξης ψηφιακών και προσωπικών δεξιοτήτων και η δημιουργία επαγγελματιών, παθιασμένων με το αντικείμενο τους. Κεντρικοί εκπαιδευτικοί άξονες του προγράμματος πέρα από την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες θεματικές ICT, είναι η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και η εκπαίδευση σε soft skills - από την αποτελεσματική σύνταξη ενός βιογραφικού μέχρι την εξωτερική εμφάνιση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Αυτό το ειδικό βάρος που δίνεται στα soft skills είναι και το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του προγράμματος. Σε μια κοινωνία στην οποία το 5% δηλώνει ότι έχει κατάθλιψη (ΕΛΣΤΑΤ 2016) και το 59% δηλώνει ότι βιώνει άγχος (GALLUP 2019 - οι Έλληνες είναι ο πιο αγχωμένος λαός του πλανήτη ανάμεσα σε 140 χώρες) το πρόγραμμα Journey2Jobs επιδιώκει να ενισχύσει όχι μόνο τις εργασιακές δεξιότητες αλλά εξίσου τη συνολική ευζωία των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι η αναζήτηση εργασίας είναι ευκολότερη όταν αντιμετωπίζεται με αυτοπεποίθηση και θετικό πνεύμα (Robbins 2017). 

www.journey2jobs.gr

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Νέοι που κατοικούν στην Αττική ηλικίας 20-40 ετών απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών.

 

Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα είχε χρονικά διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Απρίλιο του 2018.


Περιγραφή

To Journey2Jobs υλοποιήθηκε ως ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τη νεανική απασχολησιμότητα έχοντας 100% επιτυχία στην εκπαίδευση και στην τοποθέτηση νέων σε σταθερή εργασία σχετική με το αντικείμενό τους. Παρείχε 205 ώρες εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα Προγραμματισμού (160 ώρες), καθώς επίσης σε προσωπικές δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας και σε life and business coaching (45 ώρες) . Η  εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εξειδικευμένους φορείς, γνώστες της αγοράς εργασίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, της ενδυνάμωσης του προσωπικού και επαγγελματικού προφίλ, της ανάπτυξης εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, του coaching.  Για την υλοποίηση του προγράμματος συγκεντρώθηκαν 969 αιτήσεις ενδιαφέροντος, επιλέχθηκαν 59 άνεργοι νέοι έπειτα από 200 προσωπικές συνεντεύξεις και με την κινητοποίηση περίπου 150 εταιρειών που υποστήριξαν το πρόγραμμα, όλοι οι νέοι που επιθυμούσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας (58 από τους 59, μία έγκυος αποχώρησε) απορροφήθηκαν από 31 εταιρείες σε σταθερά και καλά αμειβόμενη θέση στον τομέα του Προγραμματισμού. Αξιοποιώντας και το γεγονός ότι το 40% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας (Έρευνα Α new skill agenda for Europe, Δεκ. 2016) το Journey2Jobs πέτυχε το 100% των στόχων για τους οποίους δεσμεύτηκε, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα σημαντικό αριθμό νέων ανθρώπων να μπουν στην αγορά εργασίας και να ατενίζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Το Journey2Jobs είναι ένα πρότυπο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης το οποίο ανέβασε υψηλά τον πήχη ως προς την αποτελεσματικότητα και κυρίως απέδειξε, πως στην Ελλάδα του σήμερα, υπάρχουν θέσεις εργασίας για αυτούς που κατέχουν hard skills αλλά παράλληλα διαθέτουν αυτοπεποίθηση και τον κατάλληλο θετικό χαρακτήρα.

Το personal coaching αποτέλεσε τη βασική παράμετρο που διαφοροποίησε και διαφοροποιεί το έργο από άλλα αντίστοιχα δεδομένου ότι από το σχεδιασμό του αναγνωρίσαμε ότι οι νέοι υποφέρουν από χαμηλή αυτοπεποίθηση και αμφισβήτηση της ικανότητας τους να κατακτήσουν τη θέση που ονειρεύονται. Με τη βοήθεια των κατάλληλων επαγγελματιών επενδύσαμε ώστε οι νέοι να  ενισχύσουν την πίστη στον εαυτό τους και στη βεβαιότητα ότι «γίνεται», ένα ουσιαστικό γνώρισμα ώστε να μπορούν να αντέξουν την αμείλικτη πίεση στην αγορά εργασίας. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο, κατά τη διάρκεια του ενός χρόνου υλοποίησής του, αναδείχθηκε ως ένα καινοτόμο και πρωτοπόρο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μοναδικό για την ελληνική πραγματικότητα, που είχε την ικανότητα να συνδέσει άμεσα άνεργους απόφοιτους σχολών θετικών επιστημών με την αγορά εργασίας, πειραματιζόμενο με τη σημασία που έχει η αυτοπεποίθηση και το θετικό πνεύμα στην εύρεση ποιοτικής θέσης εργασίας. 59 νέοι και νέες εκπαιδεύτηκαν σε coding, soft skills και coaching, 58 από αυτούς αποφοιτώντας από το πρόγραμμα απορροφήθηκαν από 31 κορυφαίες εταιρείες του χώρου (Accenture, Agile, Cosmote, Intrasoft, Printec, KPMG, ORACLE, κλπ) με συμβάσεις αορίστου χρόνου και μισθό ανώτερο του βασικού, απασχολούμενοι 100% στο αντικείμενό τους τις ψηφιακές δεξιότητες. Ήταν ένα πρόγραμμα με 100% επιτυχία στην επίτευξη του στόχου του! Το Journey2Jobs αποτέλεσε παράδειγμα για μια σειρά παρόμοιων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στη συνέχεια στην ελληνική αγορά. Ήταν επίσης το πρώτο που δημοσίευσε αυτής της κλίμακας επιτυχία στη μεθοδολογία του, καθώς 58 από 59 συμμετέχοντες βρήκαν την εργασία που επιθυμούσαν. Η εξέλιξη του προγράμματος, για την οποία αναζητείται επόμενη χρηματοδότηση είναι η διεύρυνση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και η επέκτασή του και σε άλλες πόλεις εκτός της Αθήνας καθώς επίσης η δημιουργία on-line πλατφόρμας υποστήριξης των ωφελούμενων στην εξεύρεση εργασίας. Απώτερος στόχος η πλήρης ανεξαρτητοποίηση του προγράμματος ως προς την οικονομική του βιωσιμότητα μέσα από τη συμμετοχή εταιρειών και υποψηφίων.

Σημαντικό είναι ότι, το 46%, όσων βρήκαν εργασία, το πέτυχαν μετά την εκπαίδευσή τους στο business coaching με δικές τους ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση επαγγελματικών κοινωνικών δικτύων (linkedin) και κυρίως με την αξιοποίηση της δικτύωσης (networking), της προσωπικής ενδυνάμωσης (personal coaching) καθώς και της συνεχούς υποστήριξης (business coaching) που τους προσέφερε το πρόγραμμα. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι το 35% των εκπαιδευομένων ήταν γυναίκες ανοίγοντας έτσι την ευκαιρία συμμετοχής τους σε ένα επάγγελμα στο οποίο επικρατούν οι άντρες εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας το Journey2Jobs ήταν το πρώτο πρότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο του ICT το οποίο αντιμετώπισε ολιστικά την εκπαίδευση των νέων (ICT Skills, Soft skills, αλλά και Coaching για την υποστήριξη της αυτοπεποίθησης των νέων) το οποίο ανέβασε υψηλά τον πήχη και απέδειξε, πως υπάρχουν διέξοδοι, προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης στο χώρο εργασίας που δε μένουν στη θεωρητική εκπαίδευση αλλά στέκονται δίπλα στους νέους μέχρι να πετύχουν το στόχο της εύρεσης καλά αμειβόμενης εργασίας στο αντικείμενο ενδιαφέροντος του κάθε νέου ανθρώπου.Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε αίθουσες στην Αθήνα ειδικά εξοπλισμένες, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του προγράμματος.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Οι φορείς που πραγματοποίησαν το Πρόγραμμα είναι η Ομάδα Σύμπραξις, η HePIS / Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής, η Career in Progress, το 1+1=2 Life and Business Coaching και το Ελληνικό παράρτημα του Βρετανικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίστηκε στις ανάγκες των εταιρειών του χώρου του Προγραμματισμού εφόσον πριν την κατάρτιση του προγράμματος υπήρξε συνεργασία με 143 εταιρίες. H Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εξειδικευμένους επαγγελματίες, συντόνισε το έργο, εργάστηκε συστηματικά με τους άνεργους νέους με στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών παθιασμένων με το αντικείμενο τους, που είναι σε θέση να αρπάξουν τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν, ενώ παράλληλα θα είναι ικανοί να διατηρούν τη θέση εργασίας τους στο μέλλον αναπτύσσοντας συνεχώς την προσωπικότητα και τα προσόντα τους. Τονίζεται πως το 100% των επωφελούμενων συνεχίζουν να εργάζονται σχεδόν δύο χρόνια μετά την υλοποίηση του έργου.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν ενεργά 5 στελέχη των φορέων που συμμετείχαν καθώς και ομάδα από 6 εξειδικευμένους εκπαιδευτές στις γλώσσες προγραμματισμού .ΝΕΤ & C, JAVA, JAVA Android, στην προετοιμασία για την αγορά εργασίας και στο Life and Business Coaching.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Όλοι οι οργανισμοί που συμμετείχαν ανέπτυξαν τεχνογνωσία η οποία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. 58 από τους 59 συμμετέχοντες βρήκαν την εργασία που ονειρεύονταν. Η Ομάδα Σύμπραξις μελέτησε στο πλαίσιο του έργου πόση σημασία έχουν τα soft skills και το coaching για την επίτευξη στόχων με σκοπό να μπορέσει να αναπαράγει το έργο σε μεγαλύτερη κλίμακα. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation